Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Cư M’gar

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (533)
1 Trần Đình Nhuận 27/5/1971 Bí thư Huyện ủy Văn phòng Huyện ủy
2 Nay H’Nan 28/01/1980 Phó Bí thư Huyện ủy Văn phòng Huyện ủy
3 Hoàng Viết Cát 03/02/1971 Chánh Văn phòng Văn phòng Huyện ủy
4 Trần Ngọc Dũng 10/01/1976 Lái xe Văn phòng Huyện ủy
5 Lê Quang Hoàng Ngọc 21/03/1985 Phó chánh Văn phòng Văn phòng Huyện ủy
6 Phan Thị Thu Oanh 18/05/1984 Phó chánh Văn phòng Văn phòng Huyện ủy
7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/3/1988 Kế toán Văn phòng Huyện ủy
8 Y Sueng Buôn Krông 10/4/1986 Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy
9 Ninh Xuân Nghiêm 10/01/1966 Bảo vệ Văn phòng Huyện ủy
10 Đoàn Thúy Kiều 24/9/1988 Tạp vụ Văn phòng Huyện ủy
11 Y Danh Ayun 01/07/1991 Lái xe Văn phòng Huyện ủy
12 Lê Văn Thiết 10/2/1978 Bảo vệ Văn phòng Huyện ủy
13 Lê Thị Nhàn 26/02/1984 Tạp vụ Văn phòng Huyện ủy
14 Nguyễn Văn Minh 28/9/1963 Trưởng Ban Ban Tổ chức Huyện ủy
15 Huỳnh Quyết Thắng 7/1/1990 Phó Trưởng Ban Ban Tổ chức Huyện ủy
16 Nguyễn Trần Yến Phượng 6/8/1989 Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy
17 Phạm Thị Ngọc Sinh 5/8/1988 Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy
18 Y Long Kbuôr 1/7/1986 Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy
19 Y Ben Êban 13/02/1971 Phó Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy
20 Nguyễn Thị Hồng Hà 20/7/1981 Phó Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy
21 H Nhi An Niê Brit 20/5/1987 Thành viên ĐCT 253 Ban Dân vận Huyện ủy
22 Y Mú Êban 04/08/1978 Thành viên ĐCT 253 Ban Dân vận Huyện ủy
23 H Phương Kbuôr 30/5/1983 Thành viên ĐCT 253 Ban Dân vận Huyện ủy
24 Trần Thị Hồng Vân 23/6/1991 Thành viên ĐCT 253 Ban Dân vận Huyện ủy
25 Vy Đức Toàn 08/11/1990 Thành viên ĐCT 253 Ban Dân vận Huyện ủy
26 Y Doêch Niê 20/5/1987 Thành viên ĐCT 253 Ban Dân vận Huyện ủy
27 Nguyễn Thị Hằng Nga 20/6/1989 Thành viên ĐCT 253 Ban Dân vận Huyện ủy
28 Nguyễn Huy Anh 14/10/1971 Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy
29 Hoàng Văn Kênh 25/4/1965 Phó Ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy
30 Trần Thị Minh Thành 16/11/1982 Phó Ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy
31 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 10/10/1988 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy
32 Phạm Đức Hạnh 19/5/1969 UVTV, CN UBKT Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
33 Bành Trọng Thế 19/9/1965 HUV, PCN Huyện ủy Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
34 Nguyễn Văn Sỹ 24/7/1981 PCN Huyện ủy Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
35 Lê Thị Ngọc Anh 19/11/1988 UV UBKT Huyện ủy Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
36 Y Siêm Adrơng 14/5/1976 UV UBKT Huyện ủy Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
37 Vũ Hồng Nhật 23/10/1978 Chủ tịch UBND huyện
38 Huỳnh Văn Lập 14/4/1967 Phó Chủ tịch UBND huyện
39 Nguyễn Công Văn 12/9/1971 Phó Chủ tịch UBND huyện
40 Y Wem Hwing 2/9/1972 Phó Chủ tịch UBND huyện
41 Nguyễn Thiên 06/01/1973 Phó Chủ tịch HĐND huyện
42 Huỳnh Thanh Mại 7/7/1980 Phó Trưởng ban Ban Kinh tế,HĐND huyện
43 Nguyễn Thái Vũ 04//8/1980 Phó Trưởng ban Ban Pháp chế,HĐND huyện
44 Nguyễn Minh Quý 10/4/1987 Phó Trưởng ban Ban Dân tộc,HĐND huyện
45 Hoàng Nghĩa Chính 01/5/1970 Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
46 Phan Thị Trang Thu 22/9/1980 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
47 Ông Viết Thành 08/11/1983 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
48 Trần Xuân Tiệp 26/12/1980 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
49 Đào Thị Mỹ Tuyết 18/5/1985 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
50 Phạm Thị Nga 10/6/1982 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
51 Phạm Thị Kim Loan 12/8/1985 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
52 Đặng Thị Lương 04/4/1968 Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện
53 Cao Văn Vũ 10/12/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
54 Phạm văn Tiến 22/10/1977 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
55 Nguyễn Hoàng 15/10/1990 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
56 Trần Ngọc Quang 25/11/1966 Lái xe Văn phòng HĐND và UBND huyện
57 Phạm Văn Thanh 31/05/1967 Trưởng phòng Phòng Nội vụ
58 Đặng Duy Châu 01/7/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
59 Y Phor Mlô 09/08/1982 Chuyên viên Phòng Nội vụ
60 Phan Thế Anh 07/11/1989 Chuyên viên Phòng Nội vụ
61 Nguyễn Thị Tài 07/11/1986 Chuyên viên Phòng Nội vụ
62 Trần Quyết Chiến 01/06/1986 Chuyên viên Phòng Nội vụ
63 Nguyễn Hồng Minh 15/12/1973 Trưởng phòng Phòng Lao động - TBXH
64 Trần Tiến Ngọc 16/12/1980 Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - TBXH
65 Nguyễn Thị Thu Ba 25/5/1982 Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - TBXH
66 Huỳnh Thị Ngọc Hằng 25/7/1979 Chuyên viên Phòng Lao động - TBXH
67 Phạm Thị Thanh 5/9/1983 Chuyên viên Phòng Lao động - TBXH
68 H Kam Ly Niê 8/4/1988 Chuyên viên Phòng Lao động - TBXH
69 Nguyễn Đức Hải 20/8/1970 Trưởng phòng Phòng Tư pháp
70 Nguyễn Đình Tô 10/3/1966 Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp
71 Y Dai Kbuôr 10/8/1978 Chuyên viên Phòng Tư pháp
72 Ung Phạm Kim Huyền 20/8/1984 Chuyên viên Phòng Tư pháp
73 Vũ Thị Diệu Linh 23/5/1984 Chuyên viên Phòng Tư pháp
74 Hồ Thị Kim Ngọc 20/10/1983 Cán sự Phòng Y tế
75 Bùi Thị Thu Hằng 15/11/1988 Cán sự Phòng Y tế
76 Võ Sỹ Tùng 24/3/1981 Trưởng phòng Phòng Văn hóa Và Thông tin
77 Y Mang 25/12/1972 Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa Và Thông tin
78 Lê Ngọc Nhuận 1/1/1967 Chuyên viên Phòng Văn hóa Và Thông tin
79 Lê Văn Tiến 4/’2/1990 Chuyên viên Phòng Văn hóa Và Thông tin
80 Y Nhiên Ktla 15/08/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa Và Thông tin
81 Nguyễn Xuân Diện 26/09/1974 Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và Môi trường
82 Nguyễn Việt Hồng 04/02/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và Môi trường
83 Nguyễn Văn Nhựt 20/10/1965 Phó Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và Môi trường
84 Lâm Văn Mạnh 20/10/1981 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
85 Huỳnh Thị Lệ Duyên 28/12/1980 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
86 Cao Hoàng Vy 12/9/1988 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
87 Nguyễn Tấn Hoàng 21/02/1993 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
88 Phan Thị Lý 01/10/1981 Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
89 Trần Văn Bình 25/11/1963 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
90 Đinh Tấn Linh 25/02/1986 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
91 Trần Thị Trâm 26/6/1989 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
92 Nguyễn Mậu Hồng Hân 10/10/1969 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
93 Nguyễn Thị Hạnh 05/10/1984 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
94 Trần Phúc Hoàng 10/7/1985 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
95 Nguyễn Thị Bích Nhiên 20/11/1988 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
96 Nguyễn Ngọc Giao 12/07/1966 Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNN
97 Ngô Xuân Biện 15/05/1968 Phó trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNN
98 Võ Nhật Toàn 15/10/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNN
99 Y Drao Niê 05/09/1972 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNN
100 Vi Thế Hùng 12/10/1968 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNN
101 Bùi Văn Khánh 29/04/1981 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNN
102 Huỳnh Quyết Thắng 22/09/1987 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNN
103 Đinh Công Thể 10/10/1963 Trưởng phòng Phòng Dân tộc
104 H Nel Êban 17/6/1983 Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc
105 H Er Niê Kdăm 20/7/1971 Chuyên viên Phòng Dân tộc
106 Lê Vinh Hưng 11/2/1991 Chuyên viên Phòng Dân tộc
107 Nguyễn Tự Do 05/05/1975 Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
108 H Lum Niê 07/05/1975 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
109 Nguyễn Ngọc Bích 07/4/1963 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
110 Trần Đình Dũng 30/9/1972 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
111 Nguyễn Thị Trí 12/09/1983 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
112 Trần Tấn Anh 11/12/1964 Trưởng Phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
113 Nguyễn Văn Vinh 03/04/1966 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
114 Nguyễn Quý Lành 20/09/1963 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
115 Phan Đình Long 18/08/1978 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
116 Trần Văn Chính 28/08/1978 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
117 Lê Tuấn Anh 16/02/1982 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
118 Y Sơr Ayun 06/05/1982 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
119 Vương Hoàng Tiến 25/04/1982 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
120 Trần Đăng Quế 02/12/1969 Chanh Thanh tra Thanh tra huyện
121 Trương Bá Phi 11/12/1965 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện
122 Lê Nữ Hiệp 05/02/1986 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện
123 Hồ Thị Thu Trâm 30/12/1983 Thanh tra viên Thanh tra huyện
124 Trần Mậu Ánh 05/04/1969 Thanh tra viên Thanh tra huyện
125 Bùi Trọng Nghĩa 12/12/1971 Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thểt hao
126 Phạm Thị Thanh Trang 25/7/1987 Chuyên viên Trung tâm Văn hóa - Thểt hao
127 Lê Thị Ngân Thảo 19/08/1971 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện
128 Nguyễn Ngọc Phương 02/07/1981 Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện
129 Đoàn Quốc Bảo 18/8/1971 Trưởng Đài Đài Truyền thanh huyện
130 Lê Văn Sơn 10/2/1973 Phó Trưởng đài Đài Truyền thanh huyện
131 Đường Văn Cảnh 17/09/1974 Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất
132 Nguyễn Văn Lực 12/11/1965 Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất
133 Bùi Thanh Thịnh 20/8/1968 Bí thư Đảng uỷ thị trấn Ea Pốk
134 Bùi Ngọc Thanh 05/10/1967 Phó Bí thư Đảng uỷ thị trấn Ea Pốk
135 Nguyễn Thị Thu Hồng 4/12/1987 Chủ tịch UBND UBND thị trấn Ea Pốk
136 Huỳnh Trọng Hải 6/7/1969 Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Ea Pốk
137 Trần Thanh Thiện 2/1/1969 Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ea Pốk
138 K Sơr Set 27/9/1976 Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ea Pốk
139 Y Rô Man Êban 5/2/1988 Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Ea Pốk
140 Hồ Thị Ngọc Anh 18.10.1986 Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Ea Pốk
141 Lương Thị Hoa 29.4.1981 Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Ea Pốk
142 Hồ Trung Hiếu 22/6/1976 Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Ea Pốk
143 Ngô Văn Hương 4/4/1974 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn
144 Trần Thị Thu 5/1/1981 Văn phòng - thống kê UBND thị trấn Ea Pốk
145 Lê Xuân Hoàng 17/5/1986 Chỉ huy trưởng Ban CH Quân sự, UBND thị trấn Ea Pốk
146 Phan Thị Thanh Thuý 30/11/1986 Văn phòng - Thống kê UBND thị trấn Ea Pốk
147 Nguyễn Thị Thu 22/12/1985 Tài chính - Kế toán UBND thị trấn Ea Pốk
148 Diệp Thị Hiền 20/9/1980 Tài chính - Kế toán UBND thị trấn Ea Pốk
149 Bảo Thi 8/8/1979 Văn hoá - Xã hội UBND thị trấn Ea Pốk
150 Nguyễn Thị Thuyết 20/10/1989 Văn hoá - Xã hội UBND thị trấn Ea Pốk
151 Nguyễn Thị Kim Thuý 24/1/1983 Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Ea Pốk
152 Phạm Thị Thu Nguyệt 12/12/1983 Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Ea Pốk
153 Lê Thế Nhân 17/4/1982 Địa chính -Xây dựng UBND thị trấn Ea Pốk
154 Nguyễn Đức Vinh 19/09/1970 Địa chính -Xây dựng UBND thị trấn Ea Pốk
155 H Mương Adrơng 26/1/1993 Văn thư-thủ quỹ- CCHC UBND thị trấn Ea Pốk
156 Trần Thị Hải Yến 5/9/1982 Bí thư Đảng ủy UBND TT Quảng Phú
157 Trương Minh Mẫn 12/6/1963 Phó Bí thư Đảng ủy UBND TT Quảng Phú
158 Hoàng Xuân Hồng 8/7/1972 Chủ tịch UBND TT Quảng Phú
159 Trần Ngọc Tâm 10/7/1974 Phó Chủ tịch UBND TT Quảng Phú
160 Nguyễn Tấn Cường 13/9/1984 Phó Chủ tịch UBND TT Quảng Phú
161 Trần Quốc Linh 17/3/1984 Phó Chủ tịch HĐND TT Quảng Phú
162 Trần Văn Nhân 24/4/1968 Chủ tịch UBMTTQVN UBND TT Quảng Phú
163 Phạm Thị Tuyến 02/7/1983 Chủ tịch Hội LH phụ nữ UBND TT Quảng Phú
164 Nguyễn Văn Bình 10/4/1987 Chủ tịch Hội Nông dân UBND TT Quảng Phú
165 Huỳnh Xuân Lợi 15/11/1988 Bí thư Đoàn TNCS HCM UBND TT Quảng Phú
166 Nguyễn Văn Thế 10/3/1966 Chủ tịch HộiCCB UBND TT Quảng Phú
167 Hứa T Phương Thảo 10/8/1988 Văn phòng - thống kê UBND TT Quảng Phú
168 Nguyễn T Hoàng Quyên 05/7/1987 Văn phòng - thống kê UBND TT Quảng Phú
169 Huỳnh Văn Minh 05/4/1968 Tư pháp - Hộ tịch UBND TT Quảng Phú
170 Lê Thị Thu Sương 20/4/1988 Tư pháp - Hộ tịch UBND TT Quảng Phú
171 Nguyễn Thị Hằng 27/3/1983 Lao động - TBXH UBND TT Quảng Phú
172 Nguyễn Trần Qúy 24/9/1969 Văn hóa - Xã hội UBND TT Quảng Phú
173 Hoàng Khắc Trung 16/6/1984 Địa chính -Xây dựng UBND TT Quảng Phú
174 Phạm Quang Nghĩa 17/11/1988 Địa chính -Xây dựng UBND TT Quảng Phú
175 Nguyễn Kiều Dung 07/9/1989 Tài chính - Kế toán UBND TT Quảng Phú
176 Huỳnh Minh Hải 10/6/1982 Tài chính - Kế toán UBND TT Quảng Phú
177 Trần Thanh Đông 11/10/1983 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự UBND TT Quảng Phú
178 H Nuer Niê 21/12/1982 Bí thư Đảng ủy xã Cuôr Đăng
179 Hứa Chấn Trí 10/06/1974 Chủ tịch UBND Xã Cuôr Đăng
180 Y Phong Ayun 07/07/1970 Phó Bí thư Đảng ủy xã Cuôr Đăng
181 Y Lưk Adrơng 05/08/1978 Phó Chủ tịch HĐNDXã Cuôr Đăng
182 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 01/11/1988 Phó Chủ tịch UBND Xã Cuôr Đăng
183 Y Sẽ Niê 25/11/1973 Phó Chủ tịch UBND Xã Cuôr Đăng
184 Y Mer Niê Kdăm 10/10/1984 Chỉ huy trưởng BanChỉhuyQuânsự UBND Xã Cuôr Đăng
185 H Liễu Niê 12/8/1984 Văn phòng - thống kê UBND Xã Cuôr Đăng
186 Nguyễn Thị Kim Hương 17/12/1993 Văn phòng - thống kê UBND Xã Cuôr Đăng
187 Nguyễn Thị Hòa Nhã 24/04/1974 Tài chính - Kế toán UBND Xã Cuôr Đăng
188 Mai Thị Kim Thùy 20/04/1986 Tài chính - Kế toán UBND Xã Cuôr Đăng
189 Y Thư Niê 29/01/1977 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Cuôr Đăng
190 Y Yưp Niê 10/11/1986 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Cuôr Đăng
191 Y Ret Niê Kdăm 10/10/1979 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cuôr Đăng
192 H Rôya Kbuôr 01/11/1993 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cuôr Đăng
193 Lê Thị Sâm 06/06/1993 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Cuôr Đăng
194 Y Lý Niê 01/01/1968 Chủ tịch UBMTTQ UBND Xã Cuôr Đăng
195 H Mươn Êban 23/04/1984 Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Cuôr Đăng
196 Y Lic Niê Kdăm 02/12/1976 Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh UBND Xã Cuôr Đăng
197 H Nhung Ayun 02/06/1990 Chủ tịch Hội Phụ nữ UBND Xã Cuôr Đăng
198 Y Mila Êban 30/10/1994 Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Cuôr Đăng
199 Y Đawit Ayun 27/01/1991 Chỉ huy Phó Ban Chỉ Huy QS UBND Xã Cuôr Đăng
200 Y PhiLip Êban 01/05/1995 Chỉ huy Phó Ban Chỉ Huy QS UBND Xã Cuôr Đăng
201 Y Blôn Adrơng 20/04/1963 CB GTTL UBND Xã Cuôr Đăng
202 Y Khoa Adrơng 24/08/1988 CB Khuyến nông UBND Xã Cuôr Đăng
203 H Lan Êban 02/02/1987 CB VT-TQ-CCHC UBND Xã Cuôr Đăng
204 H Grê Êban 05/09/1997 CB Tổ chức UBND Xã Cuôr Đăng
205 Y Khing Êban 08/06/1985 CT hội CTĐ UBND Xã Cuôr Đăng
206 H Đôlơ Byă 04/12/1989 PCT Hội PN UBND Xã Cuôr Đăng
207 H Ngam Adrơng 14/01/1992 PCT MTTQ xã UBND Xã Cuôr Đăng
208 Y Lanh Niê Siêng 25/8/2001 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Cuôr Đăng
209 Trần Viết Lai 03/01/1970 Bí thư Đảng ủy xã EaM’droh
210 Lê Văn Hậu 24/08/1978 Phó Bí thư Đảng ủy xã EaM’droh
211 Nguyễn Văn Nam 12/6/1080 Chủ tịch UBND Xã Ea M’droh
212 Nguyễn Thị Tuyết 15/02/1969 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea M’droh
213 Nguyễn Thọ Phúc 13/08/1967 Phó Chủ tịch HĐNDXã Ea M’droh
214 Y Rung Niê 20/12/1977 Chủ tịch UBMTTQ UBND Xã Ea M’droh
215 H Thing Niê Kdăm 22/04/1991 Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Ea M’droh
216 Hà Thị Thủy 8/1/1987 Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Ea M’droh
217 Hà thị Thủy 17/021986 Chủ tịch Hội Phụ nữ UBND Xã Ea M’droh
218 Hà Xuân Phụ 02/03/1963 Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh UBND Xã Ea M’droh
219 Ngyễn Quốc Kỳ 15/08/1981 Vă phòng - Thống kê UBND Xã Ea M’droh
220 Đỗ Thị Hạnh 04/11/1993 Vă phòng - Thống kê UBND Xã Ea M’droh
221 Nguyễn Văn Dư 28/6/1986 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea M’droh
222 Nguyễn Thị Hương 05/06/1992 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea M’droh
223 Triệu Phúc Ngân 10/09/1988 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea M’droh
224 Lý Thị Chung 02/02/1988 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea M’droh
225 Trần Văn Dũng 10/10/1983 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea M’droh
226 Y Gam Niê Kdăm 04/09/1972 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea M’droh
227 Nguyễn Duy Kháng 25/10/1968 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea M’droh
228 Nguyễn Văn Thao 20/06/1980 Xã đội trưởng UBND Xã Ea M’droh
229 Nguyễn Tuấn Anh 09/10/1982 Bí thư Đảng ủy xã Ea M’nang
230 Trần Thị Bích Nguyệt 20/01/1984 Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea M’nang
231 Phạm Trung Kiên 19/5/1975 Chủ tịch UBND Xã Ea M’nang
232 Nguyễn Văn Sỹ 23/11/1979 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea M’nang
233 Nguyễn Châu Khánh 04/3/1988 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea M’nang
234 Đinh Văn Dung 10/5/1975 Phó Chủ tịch HĐNDXã Ea M’nang
235 Hoàng Văn Xuyến 18/12/1971 Chủ tịch UBMTTQVN Xã Ea M’nang
236 Hồ Xuân Nhân 12/3/1988 Chủ tịch Hội Nông dânXã Ea M’nang
237 Phạm Thị Ngọc Trang 05/11/1970 Chủ tịch Hội Phụ nữXã Ea M’nang
238 Vũ Văn Kính 30/11/1959 Chủ tịch Hội CCB Xã Ea M’nang
239 Trịnh Ngọc Khánh 14/6/1994 Bí thư đoàn Đoàn TN Xã Ea M’nang
240 Nguyễn Ngọc Thạch 26/7/1987 Văn phòng - thống kê UBND Xã Ea M’nang
241 Hồ Thị Bích Thủy 16/7/1983 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea M’nang
242 Nguyễn Thị Kim Tiến 10/10/1985 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea M’nang
243 Võ Sỹ Nhật 04/01/1979 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea M’nang
244 Đinh Thị Kim Trang 22/05/1995 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea M’nang
245 Phan Trọng Thị 15/8/1987 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea M’nang
246 Nguyễn Hoàng Vinh 12/12/1988 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea M’nang
247 Đỗ Thị Đào 30/10/1986 Văn phòng - thống kê UBND xã Cuôr Đăng
248 Phạm Bảo Quốc 24/02/1989 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ Huy QS UBND Xã Ea M’nang
249 Nguyễn Thị Hằng 16/09/1978 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea M’nang
250 Nghiêm Khánh Toàn 23/7/1963 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea M’nang
251 Nguyễn Sỹ Kiêm 19/05/1972 Chủ tịch UBND Xã Cư Dliê M’nông
252 Nguyễn Hữu Ân 27/09/1985 Phó Chủ tịch UBND Xã Cư Dliê M’nông
253 Nguyễn Thị Bình 27/10/1972 Phó Chủ tịch UBND Xã Cư Dliê M’nông
254 Y Toàn Ayun 14/09/1978 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Cư Dliê M’nông
255 Ngô Thị Thanh Yến 18/02/1981 Tài chính - Kế toán UBND Xã Cư Dliê M’nông
256 Trần Thị Huyền 25/07/1982 Tài chính - Kế toán UBND Xã Cư Dliê M’nông
257 Nguyễn Thị Liên 14/09/1990 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Cư Dliê M’nông
258 Nguyễn Thị Mai 19/12/1983 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Dliê M’nông
259 H Nhuăn Mjâo 12/10/1984 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Dliê M’nông
260 H Priết Mlô 02/10/1986 Văn phòng - thống kê UBND Xã Cư Dliê M’nông
261 Nguyễn Bá Hiếu 08/08/1966 Văn phòng - thống kê UBND Xã Cư Dliê M’nông
262 H Duyên mlô 26/11/1990 VT-LT-TQ-CCHC UBND Xã Cư Dliê M’nông
263 Lê Ngọc Vinh 16/10/1990 Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Cư Dliê M’nông
264 Nguyễn Văn Thân 12/03/1983 Chủ tịch UBND Xã Cư Dliê M’nông
265 Nguyễn Văn Hải 27/10/1978 Bí thư Đảng ủy xã CưDliêM’nông
266 H Yuôr Kđoh 15/06/1982 Phó Bí thư Đảng ủy xã CưDliêM’nông
267 Y thét Niê 20/09/1980 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Cư Dliê M’nông
268 Nguyễn Thị Bình 27/10/1972 PCT UBND UBND Xã Cư Dliê M’nông
269 Ngô Minh Đức 10/05/1969 Chủ tịch UBND UBND Xã Quảng Hiệp
270 Nguyễn Văn Sang 15/06/1967 Bí thư Đảng ủy xã QuảngHiệp
271 Phạm Minh Quang 19/08/1983 Phó Bí thư Đảng ủy xã QuảngHiệp
272 Lãnh Chí Mẫn 14/04/1972 Phó Chủ tịch HĐNDXã Quảng Hiệp
273 Nguyễn Thị Kim Thư 22/03/1988 Phó Chủ tịch UBND Xã Quảng Hiệp
274 Lê Xuân Tân 16/10/1969 Phó Chủ tịch UBND Xã Quảng Hiệp
275 Đặng Ngọc Thao 24/04/1983 Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Quảng Hiệp
276 Hoà Mạnh Quân 15/10/1972 Chủ tịch UBMTTQVN UBND Xã Quảng Hiệp
277 Trần Thị Ngọc Yến 20/10/1988 Chủ tịch Hội Phụ nữ UBND Xã Quảng Hiệp
278 Phạm Văn Khơi 02/05/1991 Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Quảng Hiệp
279 Phan Thị Duyên 01/06/1986 Văn phòng - thống kê UBND Xã Quảng Hiệp
280 Đỗ Thị Như Thuận 27/04/1989 Văn phòng - thống kê UBND Xã Quảng Hiệp
281 Trần Ngọc Nam 10/10/1984 Tư Pháp - Hộ tịch UBND Xã Quảng Hiệp
282 Đào Công Khanh 18/04/1964 Tư Pháp - Hộ tịch UBND Xã Quảng Hiệp
283 Phan Thanh Đình 08/01/1984 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Quảng Hiệp
284 Lê Trung Hiếu 01/09/1988 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Quảng Hiệp
285 Nông Tuấn Anh 23/12/1983 Tài chính - Kế toán UBND Xã Quảng Hiệp
286 Đào Thị Hữu 10/02/1991 Tài chính - Kế toán UBND Xã Quảng Hiệp
287 Cao Xuân Đăng 01/06/1986 CHT BCH Quân sự UBND Xã Quảng Hiệp
288 Phạm Thị Xuyến 26/06/1986 Văn Hoá xã hội UBND Xã Quảng Hiệp
289 Y Đhuăn Mlô 18/09/1985 Bí thư Đảng ủy xã Ea Drơng
290 H Yơ Niê 28/08/1984 Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Drơng
291 Nguyễn Tiến Trường 06/03/1982 Quyền Chủ tịch UBND Xã Ea Drơng
292 Đinh Hùng Quyền 16/03/1970 Chủ tịch UBMTTQVN UBND Xã Ea Drơng
293 Nguyễn Xuân Phú 26/01/1984 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Drơng
294 Nguyễn Thị Nga 22/04/1989 Phó Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Ea Drơng
295 Y Glen Niê 30/10/1990 Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Ea Drơng
296 H Juêt Niê Kdăm 04/07/1978 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã UBND Xã Ea Drơng
297 Hoàng Văn Hòa 27/09/1960 Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh UBND Xã Ea Drơng
298 Y Trai Êban 27/08/1990 Quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ Huy QS UBND Xã Ea Drơng
299 Y Chương Niê 27/02/1992 Văn phòng - thống kê UBND Xã Ea Drơng
300 Vũ Thị Châu Loan 20/02/1994 Văn phòng - thống kê UBND Xã Ea Drơng
301 Dương Thị Hằng 19/05/1985 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea Drơng
302 Lê Văn Tuyên 05/07/1981 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea Drơng
303 Lê Thị Mai Hạnh 17/05/1987 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea Drơng
304 Lê Thị Huyền Trang 28/11/1998 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea Drơng
305 Y Thiêm Ayun 01/03/1976 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Drơng
306 Phạm Ngọc Thịnh 19/03/1989 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Drơng
307 H Thưk Hwing 20/11/1986 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Drơng
308 Nguyễn Văn Việt 18/12/1975 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Drơng
309 Cao Văn Tuyến 27/03/1973 Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm Xã Ea Drơng
310 Cao Xuân Cúc 18/08/1981 Tổ trưởng CM Trường THCS Đoàn Thị Điểm Xã Ea Drơng
311 Nguyễn Ngọc Quế 20/10/1974 Tổ trưởng CM Trường THCS Đoàn Thị Điểm Xã Ea Drơng
312 Vy Văn Hiện 30/01/1981 Tổ trưởng CM Trường THCS Đoàn Thị Điểm Xã Ea Drơng
313 Nguyễn Thanh Vinh 21/01/1978 Tổ trưởng CM Trường THCS Đoàn Thị Điểm Xã Ea Drơng
314 Trần Thị Hạnh 18/06/1984 Tổ trưởng tổ hành chính Trường THCS Đoàn Thị Điểm Xã Ea Drơng
315 Nguyễn Thị Hằng Nga 01/12/1990 Tổ trưởng tổ tư vấn Trường THCS Đoàn Thị Điểm Xã Ea Drơng
316 Lê Thị Thúy Hòa 01/01/1989 Giáo viên Trường THCS Đoàn Thị Điểm Xã Ea Drơng
317 Hoàng Thị Hiền 15/06/1984 Giáo viên Trường THCS Đoàn Thị Điểm Xã Ea Drơng
318 Phạm Thị Yến 18/10/1991 Giáo viên Trường THCS Đoàn Thị Điểm Xã Ea Drơng
319 Nguyễn Hữu Chuẩn 23/01/1969 Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
320 Lê Ngọc Hải 14/02/1970 Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
321 H Rôn Êban 23/08/1979 Khối trưởng khối 1 Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
322 Nguyễn Thị Hằng Nga 10/08/1978 Khối trưởng khối 2 Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
323 Trần Thị Hoa 19/08/1974 Khối trưởng khối 3 Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
324 Phan Thị Ngân Nga 10/02/1967 Khối trưởng khối 4 Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
325 Ngô Thị Thơm 29583 Khối trưởng khối 5 Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
326 Mai Thị Hoa 09/04/1984 Khối trưởng tổ bộ môn Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
327 H Cia Ayun 07/08/1990 Khối trưởng tổ văn phòng Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
328 Nguyễn Hữu Sơn 14/07/1980 Giáo viên Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
329 H Bra Niê 05/08/1984 Giáo viên Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
330 H Phương Kpa 29/05/1984 Giáo viên Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
331 H Tuen Êban 16/03/1991 Giáo viên Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
332 Y Hiếu Bya 30/09/1994 Giáo viên Trường TH Nguyễn Khuyến Xã Ea Drơng
333 Trần Thị Bạch Yến 12/10/1970 Hiệu trưởng Trường TH Phan Bội Châu Xã Ea Drơng
334 Nguyễn Thị Thu 10/09/1972 Khối trưởng khối 1 Trường TH Phan Bội Châu Xã Ea Drơng
335 Nguyễn Thị Lợi 17/06/1968 Khối trưởng khối 2 Trường TH Phan Bội Châu Xã Ea Drơng
336 Đinh Thị Thu Hoàn 01/09/1976 Khối trưởng khối 3 Trường TH Phan Bội Châu Xã Ea Drơng
337 Dương Thị Thu Hiền 11/06/1968 Khối trưởng khối 4 Trường TH Phan Bội Châu Xã Ea Drơng
338 Lê Thị Phương 22/03/1974 Khối trưởng khối 5 Trường TH Phan Bội Châu Xã Ea Drơng
339 Hoàng Thị Nga 21/09/1970 Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Xuân Xã Ea Drơng
340 Hồ Thị Thanh 20/03/1985 Tổ trưởng tổ lá Trường mầm non Phú Xuân Xã Ea Drơng
341 H Yuh Ayun 04/04/1986 Tổ trưởng tổ văn phòng Trường mầm non Phú Xuân Xã Ea Drơng
342 Hoàng Thị Hà 17/09/1976 Phó Hiệu trưởng Trường MN Ea Drơng
343 H’ Ương Buôn Yă 11/01/1990 Phó Hiệu trưởng Trường MN Ea Drơng
344 H’ LySa Ayun 27/11/1995 Bí thư chi đoàn Trường MN Ea Drơng
345 Nguyễn Thị Hạnh 19/05/1992 Phó Bí thư chi đoàn Trường MN Ea Drơng
346 H Blôn Nie Kdăm 01/09/1998 Giáo viên Trường MN Ea Drơng
347 Trần Thị Kim Huệ 12/01/1981 Kế toán UBND Xã Cư Suê
348 Y Jiêm Êban 3/6/1981 Địa chính- xây dựng UBND Xã Cư Suê
349 Phạm Thị Thu 16/6/1972 Phó Chủ tịch UBND Xã Cư Suê
350 Phan Xuân Lực 25/12/1976 Bí thư UBND Xã Cư Suê
351 Nguyễn Thị Phương 30/9/1986 Văn phòng - thống kê UBND Xã Cư Suê
352 Trần Xuân Bảo 11/7/1960 Chủ tịch UBMTTQ UBND Xã Cư Suê
353 Lưu Thị Phương Trang 7/6/1987 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Cư Suê
354 Nguyễn Văn Khánh 16/9/1987 Phó Chủ tịch HĐND xã Cư Suê
355 Nguyễn Thị Hồng Nhung 8/10/1987 Tài chính - Kế toán UBND Xã Cư Suê
356 Hoàng Thị Hằng 5/5/1969 Chủ tịch Hội Phụ nữ UBND Xã Cư Suê
357 Tăng Thanh Điệp 25/9/1981 Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Cư Suê
358 Y Du Êban 2/01/1986 Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh UBND Xã Cư Suê
359 Triệu Thị Hoài Ân 15/3/1990 Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Cư Suê
360 Đoàn Thị Nguyệt 15/2/1982 Phó Bí thư Đảng ủy xã Cư Suê
361 Lê Thị Huyền Minh 11/5/1987 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Suê
362 Vũ Thị Trang 11/6/1983 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Suê
363 Đặng Văn Hoan 10/6/1965 Chủ tịch UBND Xã Cư Suê
364 Nguyễn Hữu Vinh 23/5/1980 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Cư Suê
365 Phạm Thị Huệ 30/11/1989 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Cư Suê
366 Nguyễn Đình Chiến 12/5/1977 Phó Chủ tịch UBND Xã Cư Suê
367 Đoàn Ngọc Thanh 17/7/1966 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ Huy QS UBND Xã Cư Suê
368 Y Noen Niê 10/10/1970 Phó BTTT Đảng ủy UBND Xã Cư Mgar
369 Phạm Thị Tiềm 15/4/1969 Chủ tịch UBND Xã Cư Mgar
370 Trần Ngọc Giang 14/11/1982 Phó Chủ tịch HĐNDXã Cư Mgar
371 Nguyễn Quang Dáp 29/5/1977 Phó Chủ tịch UBND Xã Cư Mgar
372 Trần Đăng Chỉnh 25/1/1979 Phó Chủ tịch UBND Xã Cư Mgar
373 Hồ Thị Thanh Hải 31/12/1977 Chủ tịch UBMTTQVN UBND Xã Cư Mgar
374 Lục Thị Huệ 20/3/1978 Chủ tịch Hội Phụ nữ UBND Xã Cư Mgar
375 H Hoa Niê 06/10/1988 Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Cư Mgar
376 Y Trương Êban 21/11/1978 Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh UBND Xã Cư Mgar
377 Nguyễn Thị Hà Lý 01/09/1987 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Cư Mgar
378 Nguyễn Văn Tấn 08/12/1990 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Cư Mgar
379 Phạm Viết Bách 18/2/1990 Tài chính - Kế toán UBND Xã Cư Mgar
380 Y Phúc Niê 15/12/1980 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Mgar
381 Nguyễn Thị Aí Hảo 12/10/1982 Tài chính - Kế toán UBND Xã Cư Mgar
382 Nguyễn Ngọc Minh 28/01/1982 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Cư Mgar
383 Nguyễn Thị Hường 06/10/1985 Văn phòng - thống kê UBND Xã Cư Mgar
384 Đinh Thị Nga 19/6/1982 Văn phòng - thống kê UBND Xã Cư Mgar
385 Y Hăm Kbuôr 12/02/1979 Văn phòng - thống kê UBND Xã Cư Mgar
386 H Lai Ayun 23/5/1983 VT, CCHC, TQ UBND Xã Cư Mgar
387 Nguyễn Thị Vọng 30/06/1977 Bí thư Đảng ủy xã Ea Kpam
388 Trương Công Thiện 16/10/1976 Chủ tịch UBND Xã Ea Kpam
389 Nguyễn Công Định 14/06/1966 Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Kpam
390 Lê Đăng Lương 19/08/1974 Phó Chủ tịch HĐNDXã Ea Kpam
391 Phạm Hữu Lộc 06/01/1972 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Kpam
392 Đặng Phúc Quyền 22/9/1974 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Kpam
393 Nguyễn Thanh Tùng 23/12/1988 Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Ea Kpam
394 Trần Đình Hùng 03/11/1982 Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh UBND Xã Ea Kpam
395 Trần Thị Thuyết 09/03/1988 Chủ tịch Hội Phụ nữ UBND Xã Ea Kpam
396 Nguyễn Hùng Vỹ 26/10/1979 Phó Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Ea Kpam
397 Phan Bá Sáu 20/10/1972 Chủ tịch UBMTTQVN UBND Xã Ea Kpam
398 Nguyễn Văn Bình 11/6/1982 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea Kpam
399 Ngô Thị Phước Ân 20/8/1988 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea Kpam
400 Nguyễn Xuân Tú 24/10/1979 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Kpam
401 Dương Viết Hanh 19/05/1974 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Kpam
402 Phan Thị Lý 20/03/1984 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea Kpam
403 Bành Thị Thanh Tâm 26/6/1983 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea Kpam
404 Trần Thị Thu Hồng 21/01/1978 Văn phòng - thống kê UBND Xã Ea Kpam
405 Nguyễn Thị Hoa 06/12/1983 Văn phòng - thống kê UBND Xã Ea Kpam
406 Nguyễn Đình Thắng 17/04/1989 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Kpam
407 Nguyễn Thị Hà 21/09/1991 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Kpam
408 Trần Văn Dương 20/05/1972 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ Huy QS UBND Xã Ea Kpam
409 Nguyễn Thị Minh 01/08/1991 Phó Chủ tịch UBMTTQVN UBND Xã Ea Kpam
410 Đường Văn Cảnh 17/09/1974 Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất
411 Nguyễn Văn Lực 12/11/1965 Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất
412 Phan Văn Hùng 12/08/1978 Bí thư Đảng ủy xã Ea Tar
413 Y Thôn Niê 03/10/1964 Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Tar
414 Nguyễn Xuân Tráng 08/8/1973 Phó Chủ tịch HĐNDXã Ea Tar
415 Trần Xuân Quyền 14/10/1982 Chủ tịch UBND Xã Ea Tar
416 H Blen Ayun 23/1/1988 Chủ tịch Hội Phụ nữ UBND Xã Ea Tar
417 Đinh Quang Trung 10/11/1964 Chủ tịch UBMTTQVN UBND Xã Ea Tar
418 Nguyễn Thị Mến 15/12/1985 Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Ea Tar
419 Y Van Niê 15/2/1989 Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh UBND Xã Ea Tar
420 Thái Thị Anh Hòa 31/8/1974 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Tar
421 Trần Thị Thanh Lụa 21/9/1983 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Tar
422 Lại Thị Thiết 27/4/1985 Văn phòng - thống kê UBND Xã Ea Tar
423 Nguyễn Văn Tình 25/05/1991 Văn phòng - thống kê UBND Xã Ea Tar
424 Kiều Thị Hồng Thắm 11/09/1987 Lao động - TBXH UBND Xã Ea Tar
425 H Bluer Niê 25/6/1983 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea Tar
426 Y Wilôb Hwing 17/10/1995 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea Tar
427 H Bích Mlô 08/05/1985 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Tar
428 Đinh Thị Thanh Nga 15/8/1986 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea Tar
429 Trần Văn Tiên 09/10/1984 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea Tar
430 Nguyễn Viết Trung 05/12/1994 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Tar
431 H Chel Êban 13/8/1994 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Tar
432 Trần Văn Biên 07/10/1989 Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Ea Tar
433 Trần Đình Hương 06/2/1976 Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bé UBND Xã Ea Tar
434 Trần Thanh Trà 03/10/1980 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Bé UBND Xã Ea Tar
435 Đỗ Khánh Hoàn 27/7/1968 Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh
436 Phạm Minh Quang 29/9/1974 Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đinh Núp UBND Xã Ea Tar
437 Lê Văn Minh 07/01/1977 Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đinh Núp UBND Xã Ea Tar
438 H Blen Mlô 12/12/1987 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Ánh Dương UBND Xã Ea Tar
439 Nguyễn Đình Hiệp 22/09/1977 Bí thư Đảng ủy xã Ea Kiết
440 Trần Anh Thái 31/10/1973 Chủ tịch UBND Xã Ea Kiết
441 Nguyễn Thanh Bình 18/08/1988 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Kiết
442 Trần Đình Nam 16/06/1984 Phó Chủ tịch HĐNDXã Ea Kiết
443 Phạm Thị Vân Anh 02/07/1986 Chủ tịch UBMTTQVN UBND Xã Ea Kiết
444 Nguyễn Văn Tiến 20/10/1987 Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Ea Kiết
445 Phan Thị Nguyệt 02/09/1982 Chủ tịch Hội Phụ nữ UBND Xã Ea Kiết
446 Trần Trung Hiếu 06/04/1977 Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Ea Kiết
447 Bùi Đức Hải 15/08/1973 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh UBND Xã Ea Kiết
448 Dương Trí Đông 01/01/1967 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ Huy QS UBND Xã Ea Kiết
449 Nguyễn Thị Liên 20/07/1987 Văn phòng - thống kê UBND Xã Ea Kiết
450 Nguyễn Sơn Lâm 27/09/1988 Văn phòng - thống kê UBND Xã Ea Kiết
451 Phan Thị Hiền 10/04/1983 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea Kiết
452 Võ Thị Hoan 10/10/1972 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea Kiết
453 Hồ Văn Ngọc Hải 03/12/1981 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea Kiết
454 Nguyễn Hải Nam 01/10/1985 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Kiết
455 Trần Thị Thùy Trang 19/08/1989 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Kiết
456 Trần Thị Hồng Anh 04/01/1990 VT, CCHC, TQ UBND Xã Ea Kiết
457 Trương Thanh Hải 29/11/1988 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea Kiết
458 Phạm Thị Mỹ Hạnh 21/01/1985 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Kiết
459 H Nhiên A Drơng 23/02/1988 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea Kiết
460 Bùi Thị Hà 11/06/1972 Bí thư Đảng ủy Quảng Tiến
461 Phạm Hưng Nhân 04/04/1977 Phó Bí thư Đảng ủy Quảng Tiến
462 Huỳnh Văn Ngẫu 04/07/1969 Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Tiến
463 Lê Minh Hòa 29/04/1979 Chủ tịch UBND Xã Quảng Tiến
464 Nguyễn Hữu Chung 09/08/1976 Phó Chủ tịch UBND Xã Quảng Tiến
465 Nguyễn Thị Thanh Vân 02/02/1980 Phó Chủ tịch UBND Xã Quảng Tiến
466 Cao Mạnh Quân 23/07/1982 Chủ tịch UBMTTQVN UBND Xã Quảng Tiến
467 Nguyễn Thị Minh Thư 11/08/1989 Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Quảng Tiến
468 Nguyễn Thị Hồng Thủy 09/02/1982 Chủ tịch HộiLHPN UBND Xã Quảng Tiến
469 Nguyễn Kim Khánh 12/06/1990 Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Quảng Tiến
470 Diệp Đình Hiệp 01/01/1983 Chủ tịch Hội CCB UBND Xã Quảng Tiến
471 Nguyễn Văn Trí 08/10/1964 Văn phòng - Thống kê UBND Xã Quảng Tiến
472 Đặng Viết Vinh 20/10/1980 Văn phòng - Thống kê UBND Xã Quảng Tiến
473 Phạm Trường Lợi 25/08/1990 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Quảng Tiến
474 Nguyễn Thị Nguyệt 22/07/1982 Tài chính - Kế toán UBND Xã Quảng Tiến
475 Hồ Thị Tâm 18/08/1975 Tài chính - Kế toán UBND Xã Quảng Tiến
476 Huỳnh Thị Mai Hạnh 15/05/1980 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Quảng Tiến
477 Nguyễn Văn Quốc 02/07/1987 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Quảng Tiến
478 Nguyễn Thị Thành Việt 05/10/1986 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Quảng Tiến
479 Đào Sỹ Hiệp 18/05/1987 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Quảng Tiến
480 Y Uốt Ayun 01/03/1976 Bí thư Đảng ủy xã Ea Tul
481 Y Tiếp Niê Kễn 11/12/1987 Phó bí thư Đảng ủy xã Ea Tul
482 H Chem Niê 04/08/1984 Chủ tịch HĐND Xã Ea Tul
483 Lê Quang Bất 30/3/1975 Chủ tịch UBND Xã Ea Tul
484 Trần Tuấn Đạt 8/3/1978 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Tul
485 H Nuên Niê 15/12/1985 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Tul
486 Y Dũng Hwing 08/08/1973 Tư pháp- Hộ tịch UBND Xã Ea Tul
487 H Yuên ayŭn 01/01//1985 Tư pháp- Hộ tịch UBND Xã Ea Tul
488 Phạm Thị Thắm 10/05/1987 Văn phòng- thống kê UBND Xã Ea Tul
489 Y Să Mlô 20/02//1979 Văn phòng- thống kê UBND Xã Ea Tul
490 H Dônh Niê 30/12//1970 Tài chính- Kê toán UBND Xã Ea Tul
491 Nguyễn thị Ánh Tuyết 4/8/1985 Tài chính- Kê toán UBND Xã Ea Tul
492 Y Thok Niê 19/09//1980 Văn hóa- Xã hội UBND Xã Ea Tul
493 H Ngeh Ayǔn 06/03/1968 Văn hóa- Xã hội UBND Xã Ea Tul
494 Y Sañ mlô 01/01//1985 PChủ tịch MTTQX UBND Xã Ea Tul
495 H Lieo Ktla 26/8/1993 Bí thư đoàn xã UBND Xã Ea Tul
496 H Wôn Niê 28/08/1984 Chủ tịch HLHP nữ UBND Xã Ea Tul
497 Y Xếp Niê 9/4/1984 Chủ tịch CC bình UBND Xã Ea Tul
498 Trần Đăng Lý 22/7/1983 Chủ tịch hội nông dân UBND Xã Ea Tul
499 Đạm Thị Nhói 10/01/1995 Địa chính- Đất đai UBND Xã Ea Tul
500 Y Tuynh byă 15/03/1978 Địa chính- xây dựng UBND Xã Ea Tul
501 Y Blô Niê 21/01/1988 Xã đội trưởng UBND Xã Ea Tul
502 Trần văn Đạo 05/10/1964 Bí thư Đảng ủy xã Ea Hđi’ng
503 Ngô Điền Phương 20/02/1982 Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Hđi’ng
504 Nguyễn Hữu Nhất 17/07/1981 CT UBND UBND Xã Ea H’đing
505 Y Rin Niê 14/11/1988 PCT UBND UBND Xã Ea H’đing
506 Nguyễn Văn Thanh 28/11/1973 PCT UBND UBND Xã Ea H’đing
507 Đàm Văn Nam 05/08/1987 PCT HĐND UBND Xã Ea H’đing
508 Nguyễn Văn Chung 24/10/1983 Chủ tịch UBMTTQVN UBND Xã Ea H’đing
509 Nguyễn Thị Cẩn 10/11/1968 Chủ tịch Hội LH Phụ nữ UBND Xã Ea H’đing
510 Trần Minh Đạo 12/06/1968 Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Ea H’đing
511 H Juôn Mlô 13/07/1993 Bí thư Đoàn Thanh niên UBND Xã Ea H’đing
512 Trần Đình Thân 20/05/1980 CT Hội CCB Hội Cựu chiến binh UBND Xã Ea H’đing
513 Bành Trọng Nhung 19/08/1973 Văn phòng - thống kê UBND Xã Ea H’đing
514 Nguyễn Thị Thanh Thủy 08/03/1982 Văn phòng - thống kê UBND Xã Ea H’đing
515 Đặng Anh Dũng 12/09/1971 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea H’đing
516 Phạm Hồng Nguyên Thảo 29/12/1994 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea H’đing
517 Trần Thị Thúy An 29/12/1989 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea H’đing
518 H Jenny Mlô 26/11/1995 Văn hóa - Xã hội UBND Xã Ea H’đing
519 Chu Thị Na 19/12/1985 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea H’đing
520 Vũ Quang Chuẩn 29/11/1977 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea H’đing
521 Lê Thị Hải Luyến 07/10/1984 Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea H’đing
522 Trần Ngọc Hoàng Dũng 01/01/1990 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ Huy QS UBND Xã Ea H’đing
523 Nguyễn Văn Minh 19/12/1976 Chủ tịch UBND Xã Ea Kuêh
524 Y Kuối Rcăm 15/8/1976 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Kuêh
525 Bùi Huy Hùng 18/9/11973 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Kuêh
526 Nguyễn Trọng Phong 20/10/1975 Phó Chủ tịch HĐNDXã Ea Kuêh
527 H Bráp Niê 25/7/1985 Văn phòng - Thống kê UBND Xã Ea Kuêh
528 H Nhứt Niê 5/12/1989 VT, CCHC, TQ UBND Xã Ea Kuêh
529 Bùi Thị Kim Kiều 25/03/1990 Địa chính -Xây dựng UBND Xã Ea Kuêh
530 Ninh Thị Hồng Mến 15/8/1997 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Kuêh
531 Y San 10/8/1983 Chủ tịch Hội Nông dân UBND Xã Ea Kuêh
532 Y Rô Wan Ni Êya 23/7/1987 Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Kuêh
533 Lương Văn Dũng 07/3/1986 Chính sách xã UBND Xã Ea Kuêh
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng