Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Bài viết liên kết | 25-10-2023 | 2679 lượt xem

1. Tiêu chí xét giải thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống phần mềm Cuộc thi, dựa trên các tiêu chí sau:

Ban Tổ chức Cuộc thi trao 02 giải tập thể (01 giải của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 01 giải cấp huyện); các giải cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 25 giải khuyến khích cho các thí sinh có nhiều câu trắc nghiệm trả lời đúng nhất theo thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp (xếp từ 01 đến 31) tương ứng với cơ cấu giải thưởng Cuộc thi.

- Đối với giải tập thể: Ban Tổ chức sẽ xem xét theo các tiêu chí sau để trao giải tập thể:

+ Đảm bảo 100% đối tượng bắt buộc dự thi tham gia thi.

+ Có cá nhân đạt giải tại Cuộc thi.

+ Có tỷ lệ thí sinh tham dự cuộc thi trên tổng số lượng cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị hoặc địa phương cao nhất.

- Đối với giải cá nhân:

Vòng 1: Trong trường hợp các thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau, hệ thống sẽ căn cứ vào tiêu chí thời gian làm bài thi ngắn hơn để xếp hạng. Nếu trường hợp thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau và thời gian làm bài bằng nhau thì sẽ căn cứ lựa chọn thí sinh có số lần thi ít hơn, sau đó tính đến thời gian đăng ký tham gia dự thi trên website Cuộc thi sớm hơn.

Vòng 2: Trong trường hợp các thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau, hệ thống sẽ căn cứ vào tiêu chí thời gian làm bài thi ngắn hơn để xếp hạng. Nếu trường hợp thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau và thời gian làm bài bằng nhau thì sẽ căn cứ lựa chọn thí sinh có thời gian đăng ký tham gia dự thi vòng 1 trên website Cuộc thi sớm hơn.

Đồng thời, đối với giải Nhất, Nhì, Ba thì thí sinh phải có kết quả thi có số câu trả lời đúng đạt từ 75% trở lên. Đối với giải khuyến khích thì thí sinh phải có kết quả thi có số câu trả lời đúng từ 60% trở lên. Các thí sinh không đạt đủ tiêu chí thì không đạt giải.

2. Cơ cấu giải thưởng

Tập thể, cá nhân đạt giải sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định. Mức giải thưởng cụ thể như sau:

+ 02 giải tập thể: Mỗi giải 5.000.000 đồng.

+ 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng.

+ 02 giải Nhì: Mỗi giải 2.500.000 đồng.

+ 03 giải Ba: Mỗi giải 1.500.000 đồng.

+ 25 giải Khuyến khích: Mỗi giải 750.000 đồng.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023