Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

THỂ LỆ CUỘC THI

Bài viết liên kết | 25-10-2023 | 3994 lượt xem

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 07/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 07/08/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Phạm vi

Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Đối tượng dự thi

a) Đối tượng bắt buộc dự thi:

- Đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh (cấp sở):

+ Tối thiểu 01 lãnh đạo cấp sở;

+ Tối thiểu 50% lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp sở;

+ Tối thiểu 30% công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (trong đó 100% công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở cấp sở bắt buộc tham gia).

- Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện):

+ Tối thiểu 01 lãnh đạo UBND cấp huyện;

+ Tối thiểu 50% lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND cấp huyện;

+ Tối thiểu 30% công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (trong đó 100% công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở cấp huyện bắt buộc tham gia).

- Đối với UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã):

+ Tối thiểu 50% lãnh đạo UBND cấp xã;

+ Tối thiểu 30% công chức cấp xã (trong đó 100% công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở cấp xã bắt buộc tham gia).

Lưu ý: Các cá nhân là thành viên của Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ soạn thảo bộ câu hỏi và cán bộ, công chức phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.

b) Đối tượng khuyến khích dự thi:

- Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người làm việc trong các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp…

- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không thuộc danh sách bắt buộc do cơ quan, đơn vị cử tham gia cuộc thi theo yêu cầu tại điểm a khoản 2 Mục I của Thể lệ này.

- Các đối tượng khác (không phải là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ) là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

1. Nội dung thi

a) Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

b) Tìm hiểu các Chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh:

- Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX);

- Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI);

- Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI);

- Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS);

- Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI).

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng.

a) Vòng 1: Tất cả các thí sinh dự thi theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet.

b) Vòng 2: 50 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất vòng 1 sẽ tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến theo hình thức tập trung.

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

a) Thời gian thi thử trực tuyến kể từ ngày 30/10/2023 đến hết ngày 06/11/2023.

b) Vòng 1 sẽ được tổ chức trực tuyến trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 07/11/2023 đến hết ngày 21/11/2023.

c) Vòng 2 sẽ được tổ chức trong thời gian 10 ngày sau khi vòng 1 kết thúc.

d) Thời gian Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sau khi kết thúc vòng 2: Cùng ngày sau khi có kết quả thi vòng 2.

e) Địa chỉ truy cập thi trực tuyến:https://thitimhieucchc.daklak.gov.vn.

Nếu có thay đổi về thời gian thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (https://daklak.gov.vn), website Cuộc thi (https://thitimhieucchc.daklak.gov.vn), Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (https://sonoivu.daklak.gov.vn) và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ CÁCH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

- Thí sinh thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…).

- Thí sinh truy cập tham gia Cuộc thi tại địa chỉ:https://thitimhieucchc.daklak.gov.vn, vào mục “Hướng dẫn” để biết cách thức đăng ký dự thi; hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất 01 tài khoản dự thi. Đối với đối tượng bắt buộc dự thi quy định tại điểm a khoản 2 mục I Thể lệ này thì thông tin đăng ký tài khoản bắt buộc phải trùng khớp với thông tin đã được cơ quan, đơn vị đăng ký với Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Thông tin thí sinh dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức xét và trao giải. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của thí sinh dự thi trong quá trình diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại liên hệ tại Thể lệ này.

- Ban Tổ chức Cuộc thi không công nhận kết quả đối với các trường hợp sau đây:

+ Thí sinh dự thi có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế (so với Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác) mà không thông báo với Ban Tổ chức Cuộc thi.

+ Thí sinh đăng ký và sử dụng nhiều tài khoản dự thi.

+ Thí sinh không thể liên hệ, xác minh được thông tin.

+ Thí sinh nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi hoặc tiết lộ thông tin tài khoản thi cho người khác đăng nhập kể từ lúc đăng ký thành công đến lúc kết thúc Cuộc thi.

2. Cách thức thi

- Thí sinh truy cập website Cuộc thi tại địa chỉ: https://thitimhieucchc.daklak.gov.vn, thực hiện “đăng nhập” sau đó chọn “Tham gia Cuộc thi” và chọn “Bắt đầu làm bài”.

- Thí sinh trả lời Bộ câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 20 phút, theo các yêu cầu sau:

+ Mỗi lần thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi.

+ Đối với câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời bằng hình thức chọn 01 phương án đúng trong các phương án a, b, c, d...

(Chi tiết cách thức thi tại mục “Hướng dẫn” trên trang website Cuộc thi)

* Đối với vòng 1:

- Mỗi thí sinh được tham gia thi tối đa 02 lần trong khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi. Hệ thống phần mềm sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần thi và kết quả thi của thí sinh. Trong quá trình thi, thí sinh được phép quay lại để trả lời các câu hỏi đã bỏ qua. Hết thời gian quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh. Kết quả ghi nhận cuối cùng của thí sinh là số câu đúng nhiều nhất trong các lần thi. Trường hợp các lần thi có số câu đúng bằng nhau thì chọn kết quả của lần thi có thời gian làm bài thi ngắn hơn.

- Thời gian thi được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi hoặc hết thời gian 20 phút theo quy định.

          * Đối với vòng 2:

          - 50 thí sinh có xếp hạng cao nhất tại vòng 1 với kết quả thi có số câu trả lời đúng đạt từ 50% câu hỏi sẽ tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến theo hình thức tập trung tại một địa điểm.

- Mỗi thí sinh sẽ có duy nhất 01 lượt làm bài.

          - Thí sinh dùng tài khoản đã đăng ký thi ở vòng 1 để tiếp tục thi vòng 2; Thời gian thi, cách thức thi theo quy định tại Thể lệ này.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Tiêu chí xét giải thưởng

Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống phần mềm Cuộc thi, dựa trên các tiêu chí sau:

Ban Tổ chức Cuộc thi trao 02 giải tập thể (01 giải của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 01 giải cấp huyện); các giải cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 25 giải khuyến khích cho các thí sinh có nhiều câu trắc nghiệm trả lời đúng nhất theo thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp (xếp từ 01 đến 31) tương ứng với cơ cấu giải thưởng Cuộc thi.

- Đối với giải tập thể: Ban Tổ chức sẽ xem xét theo các tiêu chí sau để trao giải tập thể:

+ Đảm bảo 100% đối tượng bắt buộc dự thi tham gia thi.

+ Có cá nhân đạt giải tại Cuộc thi.

+ Có tỷ lệ thí sinh tham dự cuộc thi trên tổng số lượng cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị hoặc địa phương cao nhất.

- Đối với giải cá nhân:

Vòng 1: Trong trường hợp các thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau, hệ thống sẽ căn cứ vào tiêu chí thời gian làm bài thi ngắn hơn để xếp hạng. Nếu trường hợp thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau và thời gian làm bài bằng nhau thì sẽ căn cứ lựa chọn thí sinh có số lần thi ít hơn, sau đó tính đến thời gian đăng ký tham gia dự thi trên website Cuộc thi sớm hơn.

Vòng 2: Trong trường hợp các thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau, hệ thống sẽ căn cứ vào tiêu chí thời gian làm bài thi ngắn hơn để xếp hạng. Nếu trường hợp thí sinh có số câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau và thời gian làm bài bằng nhau thì sẽ căn cứ lựa chọn thí sinh có thời gian đăng ký tham gia dự thi vòng 1 trên website Cuộc thi sớm hơn.

Đồng thời, đối với giải Nhất, Nhì, Ba thì thí sinh phải có kết quả thi có số câu trả lời đúng đạt từ 75% trở lên. Đối với giải khuyến khích thì thí sinh phải có kết quả thi có số câu trả lời đúng từ 60% trở lên. Các thí sinh không đạt đủ tiêu chí thì không đạt giải.

2. Cơ cấu giải thưởng

Tập thể, cá nhân đạt giải sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định. Mức giải thưởng cụ thể như sau:

+ 02 giải tập thể: Mỗi giải 5.000.000 đồng.

+ 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng.

+ 02 giải Nhì: Mỗi giải 2.500.000 đồng.

+ 03 giải Ba: Mỗi giải 1.500.000 đồng.

+ 25 giải Khuyến khích: Mỗi giải 750.000 đồng.

V. QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC THI

- Thí sinh có quyền khiếu nại về kết quả Cuộc thi. Việc khiếu nại được thực hiện bằng văn bản, gửi đến Ban Tổ chức Cuộc thi trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả Cuộc thi. Sau thời hạn này, Ban Tổ chức Cuộc thi không xem xét giải quyết khiếu nại.

- Thí sinh đạt giải có quyền từ chối nhận giải thưởng khi được thông báo về kết quả thi. Việc từ chối được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của thí sinh hoặc các hình thức phù hợp khác (như file ghi âm, thư điện tử…) trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo đạt giải. Ban Tổ chức xem xét các thông tin liên quan đến việc từ chối nhận giải thưởng, ghi nhận đề nghị này và không tiếp tục công nhận kết quả đối với các trường hợp đã từ chối nhận giải.

- Quyết định giải quyết khiếu nại và các vấn đề khác liên quan đến Cuộc thi của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Địa chỉ tra cứu, tìm hiểu thông tin, Thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi:

Website: https://thitimhieucchc.daklak.gov.vn

2. Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia Cuộc thi

- Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ - Sở Nội vụ, địa chỉ: số 10 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại: 0262.3855541.

- Email: phongcchc@noivu.daklak.gov.vn./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023