Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Krông Ana

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (132)
1 Hoàng Minh Giám 10/09/1970 Phó Chủ tịch UBND huyện
2 Nguyễn Duy Hoàng 20/11/1986 Phó Chánh Văn phòng VP HĐND và UBND huyện
3 Phan Thị Lê 20/06/1988 Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện
4 Lê Văn Luân 03/08/1989 Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện
5 H Hương Hmok 10/08/1994 Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện
6 Trương Quang Vương 24/02/1988 Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện
7 Trịnh Vũ Quang 14/04/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
8 Trần Phước Ku Ba 26/08/1985 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
9 Nguyễn Hoàng Thi 20/04/1984 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
10 Nguyễn Võ Công 06/11/1983 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
11 Hoàng Thị Cúc Hoa 09/09/1970 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
12 Trương Văn Kiên 29/04/1975 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
13 Lương Chí 30/03/1978 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
14 Phan Xuân Thanh 01/11/1967 Phó Trưởng phòng Phòng LĐ-TB và XH
15 Trần Văn Hưng 24/03/1980 Phó Trưởng phòng Phòng LĐ-TB và XH
16 Trần Hoàn Thiện 20/06/1991 Chuyên viên Phòng LĐ-TB và XH
17 Nguyễn Trọng Quỳnh 08/07/1988 Chuyên viên Phòng LĐ-TB và XH
18 Nguyễn Đình Hữu 17/10/1986 Phó Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và Môi trường
19 Đặng Thị Hoàng Đào 20/02/1980 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
20 Trần Văn Giáp 06/11/1989 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
21 Nguyễn Thanh Bình 09/01/1972 Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
22 Nguyễn Thị Tình 09/09/1983 Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
23 Y Jim Niê Kdăm 01/06/1967 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
24 Trần Thị Kim Chi 1986 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
25 Trần Hữu Sinh 21/08/1988 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện
26 Phạm Thị Thu Hồng 25/01/1983 Thanh tra viên Thanh tra huyện
27 Nguyễn Thị Phương Mai 28/07/1989 Thanh tra viên Thanh tra huyện
28 Phạm Hồng Sơn 21/06/1974 Phó Trưởng Phòng Phòng Tư pháp
29 Nguyễn Hoàng Vương 1985 Chuyên viên Phòng Tư pháp
30 Hồ Thị Hằng 06/12/1987 Chuyên viên Phòng Tư pháp
31 Vũ Thị Thành Huế 08/02/1971 Trưởng phòng Phòng Văn hoá và Thông tin
32 Phạm Văn Bường 30/08/1980 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin
33 H Năm Niê 04/05/1986 Trưởng phòng Phòng Y tế
34 Hoàng Thị Mộng Hà 22/08/1987 Chuyên viên Phòng Y tế
35 Nguyễn Trần Ngọ 02/04/1976 Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
36 Đặng Như Phúc 01/03/1989 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37 Mai Rođam Tài 1989 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38 H’ Ban Niê Kdăm 06/05/1983 Trưởng phòng Phòng Dân tộc
39 H’ Trim Niê 12/09/1990 Chuyên viên Phòng Dân tộc
40 Bùi Viết Quý 02/04/1976 Trưởng phòng Phòng Nội vụ
41 Hoàng Ngọc Long 09/11/1967 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
42 Trần Văn Lăng 08/06/1973 Chuyên viên Phòng Nội vụ
43 Đặng Thị Thúy 15/06/1971 Chuyên viên Phòng Nội vụ
44 Phạm Khải Hoàng 10/10/1984 Chuyên viên Phòng Nội vụ
45 Nguyễn Thị Anh Trúc 09/09/1985 Chuyên viên Phòng Nội vụ
46 Phan Thị Quỳnh Nga 26/08/1992 Chuyên viên Phòng Nội vụ
47 Trịnh Thành Đô 20/10/1970 Chủ tịch UBND thị trấn Buôn Trấp
48 Văn Đức Tuấn 13/04/1982 Phó Chủ tịch UBND thị trấn Buôn Trấp
49 Văn Đức Duy 16/12/1977 Công chức VH-XH UBND thị trấn Buôn Trấp
50 Đồng Nguyễn Thu Thủy 04/02/1991 Công chức TP-HT UBND thị trấn Buôn Trấp
51 Nguyễn Thị Ái Nga 18/04/1983 Công chức TP-HT UBND thị trấn Buôn Trấp
52 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/09/1983 Công chức ĐC-XD UBND thị trấn Buôn Trấp
53 Nguyễn Xuân Khu 1967 CT UBND xã UBND Xã Ea Bông
54 Nguyễn Trọng Nhân 1980 PCT UBND Xã UBND Xã Ea Bông
55 Lê Thị Hà 1974 CC VP UBND xã UBND Xã Ea Bông
56 Bùi Thị Hạnh 1980 CC Địa chính UBND Xã Ea Bông
57 Tống Thị Hồng 1992 CC Tư pháp UBND Xã Ea Bông
58 Vũ Thị Nương 1984 CC VP TK UBND Xã Ea Bông
59 Lê Thị Tú 1983 CC VH-XH UBND Xã Ea Bông
60 Cù Thị Thu Huyền 1983 CC VH-XH UBND Xã Ea Bông
61 H Duyên Ksơr 28/02/1986 CT. UBND UBND Xã Ea Na
62 Nay H Úy 04/09/1979 PCT. UBND UBND Xã Ea Na
63 Bùi Thanh Nga 15/03/1986 CC. VP-TK UBND Xã Ea Na
64 Nguyễn T Kim Liên 10/01/1986 CC. VP-TK UBND Xã Ea Na
65 Y Điểm Rơ Mah 29/04/1979 CC. TP - HT UBND Xã Ea Na
66 Lưu Thọ Hưng 15/08/1968 CC. TP - HT UBND Xã Ea Na
67 Nguyên Xuân Lân 09/06/1978 CC. ĐC-XD UBND Xã Ea Na
68 Đoàn T Thu Trang 16/04/1989 CC. ĐC-XD UBND Xã Ea Na
69 Vũ Xuân Út 07/05/1983 CC. VH-XH UBND Xã Ea Na
70 Phạm Thị Ngọc Ánh 14/04/1982 CC. VH-XH UBND Xã Ea Na
71 Mai Thị Nhung 05/10/1981 CC. KT-NS UBND Xã Ea Na
72 Lê Thị Huệ 20/04/1981 CC. KT-NS UBND Xã Ea Na
73 Y Ju Apuôt 11/03/1968 CT UBND xã UBND Xã Dray sáp
74 Uông Dương Trường 25/12/1973 Phó CT UBND xã UBND Xã Dray sáp
75 Hoàng Đình Chương 14/09/1975 CC Tư pháp UBND Xã Dray sáp
76 Vũ Thị Quỳnh Nhự 10/02/1989 CC Địa chính UBND Xã Dray sáp
77 Lê Thị Lệ Búp 15/08/1989 CC Văn phòng UBND Xã Dray sáp
78 Chu Đức Hiển 18/09/1983 BT Đảng ủy UBND Xã Bình Hòa
79 Hồ Thanh Hải 10/07/1969 PBT Đảng ủy, CT. HĐND xã UBND Xã Bình Hòa
80 Trần Anh Dũng 20/09/1985 PCT. HĐND xã UBND Xã Bình Hòa
81 Trần Đăng Thiện 10/10/1979 PCT. UBND xã UBND Xã Bình Hòa
82 Nguyễn Văn Mạnh 21/11/1983 PCT. UBND xã UBND Xã Bình Hòa
83 Trương Văn Toàn 22/12/1976 CT. MTTQVN xã UBND Xã Bình Hòa
84 Nguyễn Xuân Ngân 05/11/1965 CT. Hội Cựu chiến binh xã UBND Xã Bình Hòa
85 Nguyễn Thị Mau 25/10/1972 CT. HPN xã UBND Xã Bình Hòa
86 Lê Vũ Thắng 16/06/1994 BT Đoàn thanh niên xã UBND Xã Bình Hòa
87 Lê Đình Tú 24/08/1988 CT Hội Nông dân xã UBND Xã Bình Hòa
88 Hồ Thị Thùy Trang 20/06/1982 CC Văn phòng - Thống kê UBND Xã Bình Hòa
89 Nguyễn Đức Dũng 12/09/1964 CC Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Bình Hòa
90 Trần Thị Bích 20/04/1991 CC Văn hóa - Xã hội UBND Xã Bình Hòa
91 Nguyễn Văn Hiến 20/05/1973 CC Địa chính - Xây dựng UBND Xã Bình Hòa
92 Trần Minh Đức 1986 Trưởng CA xã UBND Xã Bình Hòa
93 Phạm Thị Thanh Trang 16/03/1989 CC Văn hóa - Xã hội UBND Xã Bình Hòa
94 Phan Thị Ngọc Vân 11/08/1994 CC Tài chính - Kế toán UBND Xã Bình Hòa
95 Đào Quốc Khánh 23/03/1983 Chủ tịch UBND xã UBND Xã Băng A Drênh
96 H Djoen BDap 21/06/1988 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã Băng A Drênh
97 Hoàng Thị Thoa 22/12/1985 Công chức VH-XH UBND Xã Băng A Drênh
98 Nguyễn Thị Hoài Lâm 10/10/1982 Công chức TP-HT UBND Xã Băng A Drênh
99 Cao Thu Hà 25/08/1991 Công chức VP-TK UBND Xã Băng A Drênh
100 Nguyễn Doãn Dương 25/01/1992 Công chức VP-TK UBND Xã Băng A Drênh
101 Nguyễn Thị Mỵ 02/11/1984 Công chức VP-TK UBND Xã Băng A Drênh
102 Đặng Ngọc Vạn 25/12/1980 Công chức TP-HT UBND Xã Băng A Drênh
103 Trần Thị Thu Hương 20/10/1990 Công chức VH-XH UBND Xã Băng A Drênh
104 Võ Vinh 05/07/1972 BT Đảng ủy xã UBND Xã Quảng Điền
105 Lê Văn Kiên 30/04/1985 CT. UBND xã UBND Xã Quảng Điền
106 Ngô Trung Thành 09/09/1987 PCT. UBND xã UBND Xã Quảng Điền
107 Đặng Thị Kim Tuyến 10/03/1982 PCT. UBND xã UBND Xã Quảng Điền
108 Nguyễn Thị Thu Hà 01/11/1981 Công chức VP-TK UBND Xã Quảng Điền
109 Trần Thị Vinh 01/07/1986 Cán bộ CCHC UBND Xã Quảng Điền
110 Võ Công Đoạt 10/10/1972 Công chức TP-HT UBND Xã Quảng Điền
111 Trần Đăng Bình 14/01/1990 Công chức ĐC-XD UBND Xã Quảng Điền
112 Nguyễn Thị Hiền Trinh 20/09/1985 CT MTTQ xã UBND Xã Quảng Điền
113 Huỳnh Thị Lài 10/09/1987 CT Hội LHPN xã UBND Xã Quảng Điền
114 Nguyễn Thị Thanh Trà 26/09/1997 BT. Đoàn TN UBND Xã Quảng Điền
115 Châu Thành Chúc 01/02/1982 CT Hội ND UBND Xã Quảng Điền
116 Nguyễn Tấn Hiệp 06/09/1983 CT Hội CCB UBND Xã Quảng Điền
117 Ngô Thị Minh Hiền 20/09/1984 Công chức VP-TK UBND Xã Quảng Điền
118 Phan Tuấn Công 12/01/1971 Công chức TP-HT UBND Xã Quảng Điền
119 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/01/1984 Công chức TC-KT UBND Xã Quảng Điền
120 Nguyễn Xuân Trưởng 13/04/1989 Công chức VHXH UBND Xã Quảng Điền
121 Lê Thị Lệ Thanh 20/08/1983 Công chức VHXH UBND Xã Quảng Điền
122 Y Toan Hmǒk 02/01/1978 PCT UBND xã UBND Xã Dur Kmăl
123 Nguyễn Văn Toàn 10/06/1990 PCT UBND xã UBND Xã Dur Kmăl
124 Võ Ngọc Sum 16/03/1973 Công chức VP-TK UBND Xã Dur Kmăl
125 Đặng Đức 07/11/1978 Công chức VP-TK UBND Xã Dur Kmăl
126 Đinh Thị Thìn 05/07/1976 Công chức VP-TK UBND Xã Dur Kmăl
127 Phạm Nguyên Ngọc 06/09/1984 Công chức TP - HT UBND Xã Dur Kmăl
128 Y Phin Hđơk 02/12/1978 Công chức ĐC-XD UBND Xã Dur Kmăl
129 Trần Thị Mỹ Linh 12/07/1988 Công chức TC-KT UBND Xã Dur Kmăl
130 Phạm Thị Hiền 22/09/1984 Công chức TC-KT UBND Xã Dur Kmăl
131 Trương Xuân Lưc 05/02/1988 Công chức VH-XH UBND Xã Dur Kmăl
132 Văn Đức Kiên 25/02/1985 Công chức VH-XH UBND Xã Dur Kmăl
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng