Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Krông Bông

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (143)
1 Y Thức Êban 24/02/1975 Phó Chủ tịch UBND huyện
2 Hồ Đức Hoàng 04/10/1969 Phó Trưởng phòng Phòng NN & PTNT
3 Đoàn Hữu Nghị 01/01/1968 Phó Trưởng phòng Phòng NN & PTNT
4 Trần Văn Hùng 18/10/1979 Chuyên viên Phòng NN & PTNT
5 Y Lợi ÊBan 10/04/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc
6 Nguyễn Thị Thư 13/07/1988 Chuyên viên Phòng Dân tộc
7 Lê Phước Cảnh 06/06/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và Môi trường
8 Mai Thành Nhơn 02/04/1986 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
9 Huỳnh Viết Trung 23/07/1982 Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
10 Mai Viết Nghị 13/04/1983 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
11 Nguyễn Ngọc Sửu 01/01/1985 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
12 Lê Thị Thúy 03/02/1987 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
13 Đoàn Thị Mến 29/12/1978 Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp
14 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 26/07/1985 chuyên viên Phòng Tư pháp
15 Huỳnh Trung Đạt 30/06/1980 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện Krông Bông
16 Phạm Thị Ngọc Hà 29/04/1978 Thanh tra viên Thanh tra huyện Krông Bông
17 Phan Minh Sơn 24/05/1978 Thanh tra viên Thanh tra huyện Krông Bông
18 Đoàn Thị Vui 15/01/1982 Trưởng phòng Phòng Nội vụ
19 Huỳnh Tấn Cương 10/10/1970 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
20 Đỗ Trọng Giáp 30/10/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
21 Nguyễn Mai Ngọc Sĩ 16/06/1993 Chuyên viên Phòng Nội vụ
22 Trần Thị Phượng 23/05/1981 Chuyên viên Phòng Nội vụ
23 Đỗ Thị Thanh Thương 24/10/1991 Chuyên viên Phòng Nội vụ
24 Nguyễn Công Cường 30/05/1991 Chuyên viên Phòng Nội vụ
25 Phạm Thị Hạt 19/08/1980 Cán sự Phòng Nội vụ
26 Trần Ngọc Hùng 05/05/1978 Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
27 Y Thanh Niê Kđăm 30/10/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
28 Vũ Thị Huyền Trang 02/08/1992 Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
29 Trần Thị Hoài Vân 23/03/1984 Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND
30 Đỗ Minh Nam 15/08/1984 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND
31 Phạm Tiến Học 29/08/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND
32 Phan Thanh Thuỷ 16/01/1987 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND
33 Lê Chí Quyết 30/01/1993 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND
34 Chung Tiến Thắng 06/06/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND
35 Hồ Duy Nam 09/06/1983 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch
36 Nguyễn Thị Bích Liên 07/07/1984 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch
37 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 22/09/1982 Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch
38 Lê Hoài Phương 01/01/1988 Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch
39 Hồ Thị Thu Vân 04/09/1977 Trưởng Phòng Phòng Y tế
40 Phạm Thị Lệ Thủy 26/09/1986 Chuyên viên Phòng Y tế
41 Lưu Văn Khánh 12/10/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
42 Hồ Sỹ Quốc Cường 20/04/1989 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
43 Châu Phan 10/12/1968 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa Và Thông tin
44 Y Minh Niê 18/01/1988 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa Và Thông tin
45 Bùi Trường Thủy 05/03/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa Và Thông tin
46 Hồ Văn Lịch 07/10/1972 Chủ tịch UBND Xã Khuê Ngọc Điền
47 Trần Thị Quyên 14/07/1981 Phó Chủ tịch UBND Xã Khuê Ngọc Điền
48 Nguyễn Thị Thuý Vân 14/04/1986 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Khuê Ngọc Điền
49 Nguyễn Ngọc Mười 03/02/1980 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Khuê Ngọc Điền
50 Trần Văn Lễ 03/10/1970 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Khuê Ngọc Điền
51 Lê Phước Tuyên 23/07/1970 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Khuê Ngọc Điền
52 Trần Văn Thanh 12/10/1970 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Khuê Ngọc Điền
53 Nguyễn Thị Thuý 16/06/1987 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Khuê Ngọc Điền
54 Trần Xuân Miên 09/03/1983 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Khuê Ngọc Điền
55 Phạm Ngọc Tín 05/05/1982 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Khuê Ngọc Điền
56 Lê Thị Kim Thuỳ 23/03/1984 Công chức Tài chính – Kế toán UBND Xã Khuê Ngọc Điền
57 Võ Thị Thanh Mỹ 19/06/1984 Công chức Tài chính – Kế toán UBND Xã Khuê Ngọc Điền
58 Phạm Minh Tường 02/10/1988 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã UBND Xã Khuê Ngọc Điền
59 Bùi Thị Hồng Oanh 03/03/1991 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ - Cải cách hành chính UBND Xã Khuê Ngọc Điền
60 Nguyễn Hữu Phương 26/07/1982 Phó Chủ tịch UBND thị trấn Krông Kmar
61 Nguyễn Văn Huy Thành 15/07/1983 Phó Chủ tịch UBND thị trấn Krông Kmar
62 Nguyễn Lê Đan Phương 20/07/1994 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Krông Kmar
63 Nguyễn Thanh Tuấn 08/01/1984 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND thị trấn Krông Kmar
64 Nguyễn Kỳ Cảnh 01/01/1990 Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường UBND thị trấn Krông Kmar
65 Nguyễn Đỗ Thảo 20/02/1984 Phó Chủ tịch UBND Xã Hoà Phong
66 Thái Thanh Sơn 20/02/1983 Phó Chủ tịch UBND Xã Hoà Phong
67 Trần Văn Hiếu 11/09/1976 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Hoà Phong
68 Bùi Thị Sương 02/04/1984 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Hoà Phong
69 Ngô Thị Nguyệt 29/10/1993 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Hoà Phong
70 Hà Huy Tùng 26/12/1985 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Hoà Phong
71 Y Phinh Niê 07/06/1980 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Hoà Phong
72 Đặng Văn Năm 11/04/1972 Phó Chủ tịch UBND Xã Hòa Tân
73 Đặng Công Tam 11/04/1984 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Hòa Tân
74 Nguyễn Trần Quốc Trân 01/01/1984 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Hòa Tân
75 Y By Byă 02/01/1966 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Hòa Tân
76 Trần Kim Phụng 17/04/1968 Chủ tịch UBND Xã Yang Mao
77 Trần Quang Quân 09/01/1975 Phó Chủ tịch UBND Xã Yang Mao
78 Trần Thị Huệ 26/11/1969 Phó Chủ tịch UBND Xã Yang Mao
79 Trần Thế Hưởng 03/01/1984 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Yang Mao
80 Trần Sỹ Toàn 16/06/1992 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Yang Mao
81 H Biêu Drao 10/01/1991 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Yang Mao
82 Trần Mậu Đại 10/12/1995 Công chức Văn hóa - xã hội UBND Xã Yang Mao
83 Trần Huy Hoàng 11/03/1987 Công chức Văn hóa - xã hội UBND Xã Yang Mao
84 Mai Văn Hội 20/06/1986 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Yang Mao
85 Trần Đức Sơn 18/08/1988 Phó Chủ tịch UBND Xã Cư Drăm
86 Đào Thị Liễu 18/02/1989 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Cư Drăm
87 Y Khuyên Niê 15/08/1987 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Drăm
88 Nguyễn Công Tân 08/01/1978 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Drăm
89 Nguyễn Văn Đạt 14/07/1992 Công chức Văn hóa - xã hội UBND Xã Cư Drăm
90 Lò Thị Ngọc Yến 11/10/1983 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Cư Drăm
91 Võ Trần Thùy Linh 11/12/1990 Công chức Tài chính - Kế toán UBND Xã Cư Drăm
92 Mai Trung Cường 09/04/1979 Công chức Tài chính - Kế toán UBND Xã Cư Drăm
93 Nguyễn Văn Dũng 10/08/1978 Phó Chủ tịch UBND Xã Hòa Sơn
94 Mai Bá Linh 20/09/1983 Phó Chủ tịch UBND Xã Hòa Sơn
95 Huỳnh Thị Nguyệt 10/10/1983 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Hòa Sơn
96 Võ Thanh Hà 20/11/1985 Công chức Văn hóa - xã hội UBND Xã Hòa Sơn
97 Trương Xuân Thành 03/12/1984 Công chức Văn hóa - xã hội UBND Xã Hòa Sơn
98 Trịnh Thị Bích Phương 23/05/1987 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Hòa Sơn
99 Nguyễn Hữu Truyền 20/02/1970 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Hòa Sơn
100 Võ Thị Tố Ngân 03/07/1995 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Hòa Sơn
101 Y Phen Byă 30/08/1982 Phó chủ tịch UBND Xã Ea Trul
102 Trần Hoài Chính 15/10/1988 Phó chủ tịch UBND Xã Ea Trul
103 Trần Văn Đước 03/11/1971 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Ea Trul
104 H’ Răng Kễn 15/03/1985 Công chức Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea Trul
105 Trần Minh Hùng 02/03/1968 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Trul
106 Nguyễn Minh Nghiệp 16/05/1983 Chủ tịch UBND Xã Cư Pui
107 Y Lai Niê 15/01/1986 Phó Chủ tịch UBND Xã Cư Pui
108 Nguyễn Bá Viên 06//01/1970 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Pui
109 Nguyễn Hữu Trung 28/02/1992 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Pui
110 Trương Thị Mỹ Trinh 21/12/1986 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Cư Pui
111 Đinh Trọng Nghĩa 04/06/1989 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Cư Pui
112 Võ Thị Bạch Tuyết 20/08/1979 Phó chủ tịch UBND Xã Yang Reh
113 Phạm Ngọc Quang 01/02/1976 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Yang Reh
114 Nguyễn Phương Uyên 08/07/1990 Công chức Tài chính - Kế toán UBND Xã Yang Reh
115 Lê Thị Thu Thảo 30/03/1994 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Yang Reh
116 Nguyễn Thị Ly 20/09/1988 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Yang Reh
117 H Met Byă 29/09/1995 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ - Cải cách hành chính UBND Xã Yang Reh
118 Phan Thanh Cẩm 01/07/1979 Chủ tịch UBND Xã Dang Kang
119 Nguyễn Ngọc Vương 01/01/1981 Phó Chủ tịch UBND Xã Dang Kang
120 Huỳnh Hoàng Lâm 23/02/1985 PCT.UBND xã UBND Xã Dang Kang
121 Nguyễn Kim Năm 28/05/1983 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Dang Kang
122 Nguyễn Hữu Hùng 01/01/1966 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Dang Kang
123 Lâm Ngọc Bình 24/11/1977 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Dang Kang
124 Huỳnh Thanh Hải 18/04/1966 Công chức Văn hóa - Xã hội UBND Xã Dang Kang
125 Lê Tấn Thắng 11/05/1986 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Dang Kang
126 Nguyễn Thanh Hoa 10/09/1967 Phó Chủ tịch UBND Xã Cư Kty
127 Nguyễn Chí Linh 08/11/1984 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Cư Kty
128 Nguyễn Thị Thúy Kiều 01/04/1982 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Cư Kty
129 Huỳnh Minh Sơn 14/04/1984 Công chức Văn hóa –Xã hội UBND Xã Cư Kty
130 Đinh Nhật Nam 13/07/1989 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Cư Kty
131 Nguyễn Đức Việt 27/07/1982 Phó Chủ tịch UBND Xã Hòa Lễ
132 Trương Thanh Tuấn 23/11/1981 Phó Chủ tịch UBND Xã Hòa Lễ
133 Nguyễn Ngọc Cầu 16/11/1976 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Hòa Lễ
134 Phạm Thị Thu Hà 18/06/1995 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Hòa Lễ
135 Trịnh Thị Nhâm 30/03/1987 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Hòa Lễ
136 Nguyễn Đức Hiển 12/12/1968 Công chức Văn hóa –Xã hội UBND Xã Hòa Lễ
137 Nguyễn Văn Cầm 23/12/1990 Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND Xã Hòa Lễ
138 Huỳnh Thị Phương Nhung 23/10/1995 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ - Cải cách hành chính UBND Xã Hòa Lễ
139 Phạm Ngọc Hùng 09/05/1971 Chủ tịch UBND Xã Hòa Thành
140 Thân Nguyễn Luận 02/08/1983 Công chức Văn Phòng –Thống kê UBND Xã Hòa Thành
141 Bùi Thị Ánh Tuyết 17/11/1984 Công chức Văn hóa –Xã hội UBND Xã Hòa Thành
142 Mai Ngọc Huy 04/02/1988 Công chức Văn Phòng –Thống kê UBND Xã Hòa Thành
143 Nguyễn Thị Hòa 01/01/1982 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ - Cải cách hành chính UBND Xã Hòa Thành
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng