Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Krông Búk

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (82)
1 Y Ni Mlô 20/11/1970 Phó Chủ tịch UBND huyện
2 Nguyễn Văn Hải 20/04/1987 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND & UBND huyện
3 Đào Chí Quang 19/05/1984 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND & UBND huyện
4 Trần Văn Tiến 05/06/1989 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện
5 Nguyễn Anh Tuấn 30/05/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện
6 Trương Minh Kiên 15/07/1994 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện
7 Lê Thành Đô 1977 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
8 Vũ Thị Nhung 11/09/1982 Chuyên viên Phòng Nội vụ
9 Phạm Văn Phú 20/08/1985 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa – Thông tin
10 Y Bíp Niê 06/02/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa – Thông tin
11 Huỳnh Thanh Bình 04/10/1974 Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc
12 Nguyễn Thị Hiệu 15/08/1985 Chuyên viên Phòng Dân tộc
13 H Pin Mlô 01/08/1980 Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp
14 Huỳnh Thị Cẩm Huyền 01/02/1979 Chuyên viên Phòng Tư pháp
15 Trần Hữu Xuân 20/03/1977 Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
16 Lê Thị Cẩm Oanh 28/06/1990 Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
17 Nguyễn Văn Thiện 27/04/1991 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
18 Lê Thị Thu Hương 28/11/1985 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
19 Nguyễn Thế Anh 09/03/1977 Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
20 Nguyễn Ngọc Âu 28/10/1985 Cán sự Phòng Kinh tế và Hạ tầng
21 H Ban Niê 10/08/1984 Trưởng trạm Trạm Khuyến nông
22 Y Nghên Niê 14/06/1982 Nhân viên Trạm Khuyến nông
23 Phạm Mai Hùng 27/09/1986 Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên & Môi trường
24 Phạm Thị Thanh Thủy 05/10/1984 Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên & Môi trường
25 Y Ngoãi Ktla 03/09/1992 Chuyên viên Phòng Tài nguyên & Môi trường
26 H Wiê Ayun 13/01/1970 Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục & Đào tạo
27 Phan Văn Hùng 07/08/1978 Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục & Đào tạo
28 Lương Thị Nết 26/01/1987 Chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo
29 Bùi Thị Trang Đài 01/10/1990 Chuyên viên Phòng Y tế
30 Trần Minh Thuận 18/04/1983 Phó Trưởng phòng Phòng NN & PTNT
31 Trần Trọng Nguyên 20/08/1979 Chuyên viên Phòng NN & PTNT
32 Kim Niê Kđăm 01/05/1984 Chuyên viên Phòng NN & PTNT
33 Nguyễn Văn Huệ 10/10/1981 Phó Trưởng phòng PhòngLĐTB&XH
34 Võ Thị Hoa Hồng 06/08/1970 Phó Trưởng phòng PhòngLĐTB&XH
35 Trần Kim Bảng 20/02/1986 Chuyên viên PhòngLĐTB&XH
36 Đinh Minh Hoài 06/05/1984 Phó chánh Thanh tra huyện
37 Kpă Glit 10/03/1988 Chuyên viên Thanh tra huyện
38 Đỗ Văn Thế 04/11/1985 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Ngai
39 Nguyễn Thị Tình 11/06/1986 CC Văn phòng – Thống kê xã UBND Xã Ea Ngai
40 Đỗ Quang Dũng 09/09/1982 CC Tư pháp – Hộ tịch xã UBND Xã Ea Ngai
41 Lê Thị Lan 08/08/1985 CC Văn hoá – Xã hội xã UBND Xã Ea Ngai
42 Đinh Thị Soa 22/01/1975 CC Văn hoá – Xã hội xã UBND Xã Ea Ngai
43 Phạm Bá Minh 10/08/1973 CC Địa chính - XD UBND Xã Ea Ngai
44 Y Blưn Mlô 15/05/1970 Phó Chủ tịch UBND Xã Cư Pơng
45 Đặng Văn Lê 15/09/1982 Công chức ĐC-XD UBND Xã Cư Pơng
46 Võ Văn Quát 15/01/1963 Công chức VP-TK UBND Xã Cư Pơng
47 Hồ Văn Lâm 10/11/1989 Công chức VP-TK UBND Xã Cư Pơng
48 Hoàng Thị Bích Hạ 09/11/1987 Công chức ĐC-XD UBND Xã Cư Pơng
49 Y Mương Niê 25/09/1979 Nhân viên Một cửa UBND Xã Cư Pơng
50 H Hiên Mlô 05/06/1997 Nhân viên VTTQ - CCHC UBND Xã Cư Pơng
51 H Mơng Niê 06/01/2001 Nhân viên Một cửa UBND Xã Cư Pơng
52 Bùi Đình Hiếu 10/10/1979 Chủ tịch UBND Xã Cư Né
53 Y Huấn Mlô 05/05/1988 Phó Chủ tịch UBND Xã Cư Né
54 Nguyễn Văn Tiến 10/05/1988 Công chức VP-TK UBND Xã Cư Né
55 Y Ri Niê 03/02/1971 Công chức TP-HT UBND Xã Cư Né
56 H Thu Mlô 10/09/1994 Nhân viên VTTQ-CCHC UBND Xã Cư Né
57 H Nhem Niê 27/03/1990 Công chức VP-TK UBND Xã Cư Né
58 Nguyễn Khắc Hùng 17/09/1990 Công chức VHXH UBND Xã Cư Né
59 Lê Thân Hải 26/09/1988 Công chức VHXH UBND Xã Cư Né
60 Võ Thanh Tâm 28/11/1984 Công chức ĐC-XD UBND Xã Cư Né
61 H RaČel Mlô 09/10/1985 Phó chủ tịch UBND Xã Easin
62 Nguyễn Văn Thế 25/11/1987 Công chức VP-TK UBND Xã Easin
63 H Jũ Niê 08/05/1985 Công chức TP-HT UBND Xã Easin
64 Vương Thị Lương 08/071988 Công chức VHXH UBND Xã Easin
65 H Chơ Auyn 26/02/1983 Công chức VHXH UBND Xã Easin
66 H Na Niê 10/02/1988 Nhân viên Một cửa UBND Xã Easin
67 Nguyễn Viết Mùi 10/03/1979 Phó Chủ tịch UBND Xã Chứ Kbô
68 Trần Thị Lành 09/02/1990 VTTQ-CCHC UBND Xã Chứ Kbô
69 Nguyễn Thái Nguyên 12/06/1905 Công chức TP-HT UBND Xã Chứ Kbô
70 Phan Thị Ni Na 09/06/1905 Công chức TP-HT UBND Xã Chứ Kbô
71 Lê Xuân Bá 20/08/1970 Phó Chủ tịch UBND thị trấn Pơng Drang
72 Chu Vũ Lâm 17/12/1978 Phó Chủ tịch UBND thị trấn Pơng Drang
73 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15/01/1985 Công chức TP-HT UBND thị trấn Pơng Drang
74 Nguyễn Thị Kim 30/10/1985 Công chức VHXH UBND thị trấn Pơng Drang
75 Phan Thị Vân 02/05/1983 VTTQ-CCHC UBND thị trấn Pơng Drang
76 Lê Văn Tâm 04/02/1970 Công chức ĐC-XD UBND thị trấn Pơng Drang
77 Phạm Đăng Trung Đức 16/12/1994 Công chức TP-HT UBND thị trấn Pơng Drang
78 Trần Mạnh Hùng 05/11/1990 Công chức VHXH UBND thị trấn Pơng Drang
79 Lê Thị Kim Anh 09/08/1982 Phó Chủ tịch UBND Xã Tân Lập
80 Lê Minh Tâm 04/07/1964 Công chức ĐC-XD UBND Xã Tân Lập
81 Huỳnh Thị Thanh Tùng 21/03/1983 Công chức TP-HT UBND Xã Tân Lập
82 Nguyễn Thị Thành 06/08/1985 Công chức VP-TK UBND Xã Tân Lập
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng