Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Krông Năng

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (190)
1 Trần Minh Châu 03/07/1967 Phó Chủ tịch UBND huyện KrôngNăng
2 Lê Đình Đông 05/05/1972 Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND & UBND
3 Lê Phong Phú 13/03/1986 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND & UBND
4 Nguyễn Thanh Bình 18/10/1990 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND
5 Nguyễn Văn Quyết 11/09/1987 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND
6 Lê Thanh Phòng 03/09/1995 Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND
7 Trần Võ Toàn 06/06/1977 Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
8 Đỗ Viết Long 02/9/1976 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
9 Phạm Đình Chương 25/05/1976 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
10 Nguyễn Văn Tuyến 18/3/1964 Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
11 Nguyễn Tiến Ấn 14/09/1976 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
12 Y Jin Niê 17/06/1984 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
13 Lê Ngọc Tỵ 10/6/1976 Phó Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và Môi trường
14 Bùi Thị Thảo Trang 30/10/1993 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
15 Phan Thị Diệu Trang 20/7/1981 Trưởng phòng Phòng Nội vụ
16 Nguyễn Văn Hồng 06/10/1966 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
17 Nguyễn Văn Thiệu 13/8/1988 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
18 Nguyễn Thị Thảo 20/07/1991 Chuyên viên Phòng Nội vụ
19 Bùi Thị Kim Chi 19/02/1989 Chuyên viên Phòng Nội vụ
20 Võ Thị Thuỳ Dung 11/3/1989 Chuyên viên Phòng Nội vụ
21 Lê Hồng Văn 22/11/1976 Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
22 Đỗ Thị Huyền 25/10/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch
23 Lê Đức Anh 2/4/1991 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch
24 Lê Đức Ánh 01/5/1964 Trưởng phòng PhòngLĐ-TB-XH
25 Nguyễn Văn Dự 07/10/1968 Phó Trưởng phòng PhòngLĐ-TB-XH
26 Hoàng Thùy Trang 27/09/1999 Chuyên viên PhòngLĐ-TB-XH
27 Hồ Minh Tuy 12/8/1965 Trưởng phòng Phòng Dân tộc
28 Phan Quốc Thắm 31/8/1967 Phó trưởng phòng Phòng Dân tộc
29 H Bơñ Niê 04/9/1990 Chuyên viên Phòng Dân tộc
30 Lê Ký Sự 28009 Trưởng phòng Phòng NN & PNTN
31 Võ Thanh Xuân 18/08/1978 Phó trưởng phòng Phòng NN & PNTN
32 Nguyễn Duy Tưởng 23/12/1989 Chuyên viên Phòng NN & PNTN
33 Nguyễn Chí Linh 19/03/1982 Chuyên viên Phòng NN & PNTN
34 Y Nek Buôn Krông 26460 Chuyên viên Phòng NN & PNTN
35 Nguyễn Phi Hùng 20/8/1963 Trưởng Phòng Phòng Tư pháp
36 Nguyễn Thị Kim Anh 25/10/1975 Phó Phòng Phòng Tư pháp
37 Trần Thị Xoan 16/9/1988 Chuyên Viên Phòng Tư pháp
38 Nguyễn Văn Vỹ 28/05/1972 Trưởng phòng Phòng Văn hoá - Thông tin
39 Huỳnh Duy Việt 28/3/1983 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hoá - Thông tin
40 Đinh Thị Chiên 05/11/1985 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hoá - Thông tin
41 Lê Minh Thức 01/01/1978 Viên chức Phòng Văn hoá - Thông tin
42 Nguyễn Thị Thiện 01/01/1970 Viên chức Phòng Văn hoá - Thông tin
43 Nguyễn Trọng Nhung 01/01/1966 Viên chức Phòng Văn hoá - Thông tin
44 Trần Thị Thúy 01/01/1983 Viên chức Phòng Văn hoá - Thông tin
45 Đinh Anh Tuấn 12/02/1982 Viên chức Phòng Văn hoá - Thông tin
46 Phan Viết Thịnh 15/6/1984 Nhân viên Phòng Văn hoá - Thông tin
47 Lê Thanh Dụng 22/02/1981 Chánh Thanh tra Thanh tra huyện krông Năng
48 Nguyễn Quang Tâm 17/10/1982 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện krông Năng
49 Lưu Y Việt 30749 Thanh tra viên Thanh tra huyện krông Năng
50 Cao Thị Hà 20/12/1984 Thanh tra viên Thanh tra huyện krông Năng
51 Phan Cẩm Ngọc 33521 Thanh tra viên Thanh tra huyện krông Năng
52 Phan Văn Trong 15.10.1981 Chủ tịch UBND xã UBND Xã Ea Tam
53 La Bế Thủy Trang 05/05/1984 Phó CT UBND xã UBND Xã Ea Tam
54 Đinh Hải Quân 24/02/1981 Phó CT UBND xã UBND Xã Ea Tam
55 Đinh Thị Mỹ Châu 20/01/1985 Công chức VPTK UBND Xã Ea Tam
56 Lê Thị Lâm Hậu 15/07/1984 Công chức TP HT UBND Xã Ea Tam
57 Hoàng Văn Nghiệp 13/06/1983 Công chức TP HT UBND Xã Ea Tam
58 Lê Thanh Bôn 16/10/1976 Công chức Văn Phòng UBND Xã Ea Tam
59 Mã Văn Mai 05/05/1970 Công chức Địa chính UBND Xã Ea Tam
60 Nguyễn Thị Nhung 09/09/1985 Công chức VHXH UBND Xã Ea Tam
61 Nguyễn Thị Huê 01/7/1986 CB Cải cách HC UBND Xã Ea Tam
62 Hoàng Nghĩa Phùng 20/12/1965 CC TCKT UBND Xã Ea Tam
63 Hoàng Thị Hoa 02/09/1982 CC VHXH UBND Xã Ea Tam
64 Trần Thị Hoàng Yến 18/04/1972 CC TCKT UBND Xã Ea Tam
65 Đoàn Thị Thuận Hoà 29/08/1982 CC ĐC-XD UBND Xã Ea Tam
66 Nông Nguyên Khánh 1990 CB GTTL UBND Xã Ea Tam
67 Nguyễn Văn Thắng 20/04/1978 Bí thư Đảng uỷ UBND Xã Phú Lộc
68 Mai Thị Quỳnh Nhung 29/05/1979 Phó Chủ tịch HĐND UBND Xã Phú Lộc
69 Mai Văn Thanh 20/6/1976 Chủ tịch UBND Xã Phú Lộc
70 Hồ Lý Thành 20/01/1976 Phó Chủ tịch UBND Xã Phú Lộc
71 Vũ Văn Khiêm 10/3/1977 Phó Chủ tịch UBND Xã Phú Lộc
72 Nguyễn Thị Linh 02/01/1977 CC TP-HT UBND Xã Phú Lộc
73 Huỳnh Thanh Dũng 06/8/1983 CC VP-TK UBND Xã Phú Lộc
74 Lương Công Nghệ 1982 CC TP-HT UBND Xã Phú Lộc
75 Nguyễn Phúc Thắng 28/10/1979 CC VH-TT UBND Xã Phú Lộc
76 Trần Quang Thành 11/6/1988 CC ĐC-XD UBND Xã Phú Lộc
77 Đoàn Thị Thu 22/12/1992 Cán bộ CCHC UBND Xã Phú Lộc
78 Chu Anh Việt 16/7/1989 Trưởng Công an UBND Xã Phú Lộc
79 Phan Thị Thùy Linh 20/05/1990 CC KT-TC UBND Xã Phú Lộc
80 Phan Văn Luynh 03/05/1974 CC VP-TK UBND Xã Phú Lộc
81 Trương Thị Thanh Thúy 02/12/1979 CC KT-TC UBND Xã Phú Lộc
82 Đoàn Anh Dũng 14/08/1980 CHT Quân sự UBND Xã Phú Lộc
83 Nguyễn Xuân Hoàng 10/07/1979 CT UBND xã UBND Xã Cư Klông
84 Trịnh Đình Thiện 17/02/1978 PCT UBND xã UBND Xã Cư Klông
85 Nguyễn Thị Nguyệt 27/02/1984 VP-TK xã UBND Xã Cư Klông
86 Đỗ Kim Liên 14/07/1968 VP-TK xã UBND Xã Cư Klông
87 Đinh Thị Hằng Thảo 27/05/1991 CC TP-HT UBND Xã Cư Klông
88 Hoàng Thị Kim Thùy 15/06/1986 CC KT-TC UBND Xã Cư Klông
89 Hoàng Thị Chi 15/12/1990 VT-CC UBND Xã Cư Klông
90 Lương Văn Hiếu 26/03/1993 TN và trả KQ một cửa UBND Xã Cư Klông
91 Nguyễn Hoài Nam 32878 CC Địa chính UBND Xã Cư Klông
92 Nguyễn Đức Thuận 20/10/1968 Chủ tịch UBND thị trấn Krông Năng
93 Nguyễn Tuấn Tài 29343 Phó chủ tịch UBND thị trấn Krông Năng
94 Huỳnh Văn Mạnh 13/6/1977 Công chức UBND thị trấn Krông Năng
95 Nguyễn Thị Đức 21/5/1985 Công chức UBND thị trấn Krông Năng
96 Nguyễn Quang Chiến 17/11/1976 Công chức UBND thị trấn Krông Năng
97 Hoàng Thị Thanh 27/12/1984 Công chức UBND thị trấn Krông Năng
98 Nguyễn Tấn Dương 24/12/1969 Công chức UBND thị trấn Krông Năng
99 Mai Thị Thu Sương 16/07/1977 Công chức UBND thị trấn Krông Năng
100 Nguyễn Lan Anh 32574 Công chức UBND thị trấn Krông Năng
101 Lương Thanh Tùng 30/04/1979 Công chức UBND thị trấn Krông Năng
102 Phạm Thị Hoài Phương 28/11/1983 Công chức UBND thị trấn Krông Năng
103 Đặng Thị Hoa 16/11/1983 Cán bộCCHC UBND thị trấn Krông Năng
104 Nguyễn Hồng Lĩnh 13/10/1966 CT UBND xã UBND Xã Ea Toh
105 Nguyễn Quốc Hương 05/01/1985 PCT UBND xã UBND Xã Ea Toh
106 Phan Thị Khuyên 20/08/1969 PCT UBND xã UBND Xã Ea Toh
107 Đinh Hữu Nghệ 22/11/1981 VP – TK UBND xã UBND Xã Ea Toh
108 Nguyễn Thị Thúy Hải 28/3/1986 Văn thư - TQ - CCHC UBND Xã Ea Toh
109 Nguyễn Thị Hương 05/01/1985 Tư pháp – Hộ tịch UBND Xã Ea Toh
110 Phạm Thị Dung 02/03/1992 Tư pháp – Hộ tịch UBND Xã Ea Toh
111 Trần Văn Tiến 15/8/1985 Văn Hóa – Xã hội UBND Xã Ea Toh
112 Nguyễn Thị Thanh Loan 05/04/1988 Đia chính - Xây dựng UBND Xã Ea Toh
113 Trần Gia Minh Trí 1980 Chủ tịch UBND Xã Tam giang
114 Nguyễn Chánh Đinh 1978 PCT. UBND xã UBND Xã Tam giang
115 Hồ Công Phùng 1986 CC. VP - TK UBND Xã Tam giang
116 Đinh Như Quý 1983 CC. TP - HT UBND Xã Tam giang
117 Trần Sơn Tùng 29/9/1990 Chủ tịch UBND UBND Xã Phú Xuân
118 Nguyễn Khoa Thành 10/10/1986 Phó chủ tịch UBND UBND Xã Phú Xuân
119 Trần Duy Hoan 20/3/1976 Phó chủ tịch UBND UBND Xã Phú Xuân
120 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 20/101983 Công chức VP.UBND UBND Xã Phú Xuân
121 Hoàng Văn Hùng 9/11/1980 Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND Xã Phú Xuân
122 Lê Thị Tý 12/10/1991 Công chức VP.UBND UBND Xã Phú Xuân
123 Hồ Thị Vỹ Nữ Trâm Anh ’21/3/1985 CC Tư pháp – Hộ tịch UBND Xã Phú Xuân
124 Nguyễn Thị Quý 6/7/1983 Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả UBND Xã Phú Xuân
125 Nguyễn Thị Nga 23/01/1980 Công chức Văn hoá – Xã hội UBND Xã Phú Xuân
126 Phan Thị Thanh Vân 10/3/1989 Công chức Văn hoá – Xã hội UBND Xã Phú Xuân
127 Nguyễn Thị Hải Trâm 03/111989 Công chức Tài chính – Kế toán UBND Xã Phú Xuân
128 Lương Thị Nhạn 5/10/1984 Công chức Tài chính – Kế toán UBND Xã Phú Xuân
129 Nông Quang Cảnh 27/08/1968 Phó Bí thư Đảng uỷ UBND Xã Ea Dăh
130 Đinh Ánh Tuân 30052 PCT. HĐND xã UBND Xã Ea Dăh
131 Đinh Chí Nghĩa 19/05/1983 CT. UBMMTQ xã UBND Xã Ea Dăh
132 Lê Văn Hiển 01/01/1971 CT. UBND xã UBND Xã Ea Dăh
133 Nguyễn Nhật Phùng 06/11/1979 PCT. UBND xã UBND Xã Ea Dăh
134 Đinh Thị Như Lê 05/07/1984 Công chức VP- TK UBND Xã Ea Dăh
135 Trần Thị Hiền 19/11/1989 Công chức VP- TK UBND Xã Ea Dăh
136 Đinh Thị Mẫn 15/01/1985 Văn thư- Lưu trữ UBND Xã Ea Dăh
137 Nguyễn Thị Hồng 25751 Công chức TP- HT UBND Xã Ea Dăh
138 Lê Anh Duẫn 14/04/1984 Công chức TP- HT UBND Xã Ea Dăh
139 Cao Nam Long 15/07/1982 Công chức VHXH UBND Xã Ea Dăh
140 Ngô Hồng Minh Trang 25/11/1982 Công chức VHXH UBND Xã Ea Dăh
141 Nguyễn Văn Tiến 27/03/1987 Công chức Địa Chính Xây dựng UBND Xã Ea Dăh
142 Đinh Thị Ngọc Bé 29/11/1984 Công chức Địa Chính Xây dựng UBND Xã Ea Dăh
143 Đinh Văn Sáng 18/10/1974 Đài truyền thanh xã UBND Xã Ea Dăh
144 Hà Quang Nghĩa 29/08/1991 Phó Bí thư ĐTNCSHCM UBND Xã Ea Dăh
145 Ngần Văn Đạt 35314 Phó CT. Hội CCB xã UBND Xã Ea Dăh
146 Đinh Phương Nam 13/04/1999 VP Đảng uỷ xã UBND Xã Ea Dăh
147 Nguyễn Thị Hoàng Sa 27/04/1979 Công chức TC-KT UBND Xã Ea Dăh
148 Phan Thị Mai Thương 20/01/1991 Công chức TC-KT UBND Xã Ea Dăh
149 Dương Tùng Bách 10.12.1979 Phó Chủ tịch UBND UBND Xã Ea Puk
150 Nguyễn Thị Kim Chung 26.6.1980 VP-TK UBND Xã Ea Puk
151 Cao Thị Thu Hương 03.10.1984 VH-XH UBND Xã Ea Puk
152 Nguyễn Văn Hải 21.6.1988 Tư Pháp UBND Xã Ea Puk
153 Nguyễn Ngọc Hùng 14.4.1980 Tư Pháp UBND Xã Ea Puk
154 Phan Thị Thi Hương 10.10.1982 Kế toán UBND Xã Ea Puk
155 Cao Thanh Duy 03.8.1988 Địa chính UBND Xã Ea Puk
156 Đỗ Thị Duyên 12.6.1984 Kế toán UBND Xã Ea Puk
157 Đỗ Viết Hưng 20.6.1981 Xã đội Trưởng UBND Xã Ea Puk
158 Hoàng Văn Hoan 10/01/1973 Chủ tịch UBND xã UBND Xã DliêYa
159 Đặng Văn Thiện 20/7/1968 Phó Chủ tịch UBND xã UBND Xã DliêYa
160 Trần Thị Thanh Hòa 28622 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND Xã DliêYa
161 Nông Văn Luật 25/9/1983 Công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND Xã DliêYa
162 H Ruen Bkrông 30/01/1984 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND Xã DliêYa
163 Huỳnh Kim Dũng 1980 CT UBND xã UBND Xã Ea Hồ
164 H Phi La Niê 1987 PCT UBND xã UBND Xã Ea Hồ
165 Y Yưn Niê 1968 PCT UBND UBND Xã Ea Hồ
166 Y Blơt Niê 1985 CC VP-TK xã UBND Xã Ea Hồ
167 Nguyễn Thị Quí Trang 1993 CC TP- HT xã UBND Xã Ea Hồ
168 Phạm Đình Tùng 1986 CC ĐC-NN-XD và MT xã UBND Xã Ea Hồ
169 H Mét Mlô 1986 PT CCHC xã UBND Xã Ea Hồ
170 Y Thon Niê 1982 ĐC-NN-XD và MT xã UBND Xã Ea Hồ
171 Võ Thanh Việt 1980 CC VP-TK xã UBND Xã Ea Hồ
172 H Quynh Mlô 1989 CC VH-XH xã UBND Xã Ea Hồ
173 H Riêng Niê 1987 CC VH-XH xã UBND Xã Ea Hồ
174 Đỗ Thị Dơn 1986 CC Tài chính – Kế toán UBND Xã Ea Hồ
175 Nguyễn Hoàng Giang 15/10/1981 Chủ tịch UBND xã UBND Xã Ea Tân
176 Đặng Văn Đức 08.08.1974 Phó CT UBND xã UBND Xã Ea Tân
177 Nguyễn Thị Nhiên 30.10.1990 Công chức VPTK UBND Xã Ea Tân
178 Đinh Thị Kim Anh 01.01.1974 Công chức TP HT UBND Xã Ea Tân
179 Trịnh Văn Bằng 10.07.1982 Công chức VPTK UBND Xã Ea Tân
180 Hoàng Văn Tuấn 20.9.1988 Công chức tư pháp UBND Xã Ea Tân
181 Võ Thị Lý 01.02.1990 Cán bộ CCHC UBND Xã Ea Tân
182 Phạm Thị Thu Hiền 22.02.1980 Công chức VHXH UBND Xã Ea Tân
183 Nguyễn Thị Loan 22.01.1993 CB Cải cách HC UBND Xã Ea Tân
184 Nguyễn Thế Anh 17.12.1979 Công chức kế toán UBND Xã Ea Tân
185 Hoàng Văn Tuân 07/11/1980 Văn Hóa – Xã hội UBND xã Ea Toh
186 Nguyễn Thị Kiều 01/06/1982 Đia chính - Xây dựng UBND xã Ea Toh
187 Lê Công Tuấn Anh 09/04/1992 TC-KT UBND xã Ea Toh
188 Dương Quốc Thống 1988 Cán bộ Tổ chức Đảng ủy UBND xã Ea Toh
189 Nguyễn Quang Thanh 02/09/1982 VP Đảng ủy xã UBND xã Ea Toh
190 Đinh Quang Chỉnh 30/08/1991 Bí thư Đoàn xã UBND xã Ea Toh
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng