Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện Krông Pắc

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (333)
1 Ngô Thị Minh Trinh 03/05/1978 Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện Krông Pắc
2 Đoàn Đại Lý 19/5/1966 Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
3 Đào Hữu Tùng 11/04/1965 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
4 Nguyễn Ngọc Thái 03/10/1975 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện
5 Võ Hồng Khanh 10/11/1970 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
6 Võ Tú Nguyệt 03/06/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
7 Ngô Thị Thu Vân 24/11/1986 Viên chức Văn phòng HĐND và UBND huyện
8 Nguyễn Thu Hằng 02/03/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
9 Đỗ Thị Thanh Phương 07/07/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
10 Trần Quang Quyền 20/08/1995 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
11 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 09/08/1983 Viên chức Văn phòng HĐND và UBND huyện
12 Nguyễn Ngọc Tâm 26/03/1984 Viên chức Văn phòng HĐND và UBND huyện
13 Đào Thị Phượng 21/01/1981 Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
14 Trương Mai Thắng 26/11/1985 Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
15 Đoàn Bình Định 11/01/1964 Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
16 Y Nại Niê 04/05/1989 Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện
17 Huỳnh Hồng 1968 Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
18 Nguyễn Cường 1965 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
19 Phạm Văn Trường 1971 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
20 Nguyễn Tấn Trung 1964 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
21 Trịnh Xuân Tuấn 1975 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
22 Nguyễn Huy Hoàng 1972 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
23 Dương Thùy Nhạn 1978 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
24 Trần Hải Vân 1980 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
25 Phạm Thị Sợi 1972 Văn thư Phòng Giáo dục và Đào tạo
26 Vũ Trọng Dưỡng 1963 Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo
27 Nguyễn Thị Thu 1969 Thủ quỹ Phòng Giáo dục và Đào tạo
28 Nguyễn Hữu Phước 1980 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
29 Võ Anh Tiến 12/10/1975 Trưởng phòng Phòng Y tế huyện
30 Nguyễn Thanh An 28/01/1986 Chuyên viên Phòng Y tế huyện
31 Nguyễn Thị Hiếu 01/05/1987 Nhân viên Phòng Y tế huyện
32 Phạm Hồng Thái 01/05/1974 Trưởng phòng Phòng Dân tộc
33 H Nhoan Niê 17/12/1977 Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc
34 Ai Nghi 02/02/1980 Chuyên viên Phòng Dân tộc
35 Nguyễn Thị Kim Nhung 12/04/1974 Trưởng phòng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
36 Huỳnh Văn Cúc 10/10/1965 Phó Trưởng phòng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
37 Hồ Thị Bích Kiều 03/08/1981 Phó Trưởng phòng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
38 Trần Thị Kim Oanh 11/07/1974 Kế toán Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
39 Hồ Trung Dũng 11/09/1977 Cán sự Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
40 Huỳnh Thị Đào 26/5/1986 Chuyên viên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
41 Nguyễn Thị Thanh Nga 01/05/1988 Chuyên viên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
42 Nguyễn Đình Hải 27/4/1970 Trưởng phòng Phòng Văn hoá và Thông tin
43 Trần Thị Diễm 24/9/1984 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin
44 Nguyễn Minh Sơn 16/11/1983 Viên chức Phòng Văn hoá và Thông tin
45 Nguyễn Văn Hùng 1976 Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
46 Nguyễn Đoàn 1980 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
47 Lê Văn Nam 1987 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng
48 Nguyễn Khương 1966 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
49 Đặng Thị Thương 1976 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
50 Hồ Văn Tân 1983 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
51 Trương Văn Hiệu 1990 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
52 Trần Công Sang 1983 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
53 Nguyễn Văn Oánh 1963 Chánh Thanh tra Thanh tra huyện
54 Trần Duy Linh 1974 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện
55 Nguyễn Bản Thìn 1966 Thanh tra viên Thanh tra huyện
56 Lê Thị Bích Hải 1983 Thanh tra viên Thanh tra huyện
57 Đặng Thị Huyền Trang 1992 Chuyên viên Thanh tra huyện
58 Nguyễn Văn Tài 1992 Chuyên viên Thanh tra huyện
59 Hoàng Thị Như Anh 1986 Trưởng phòng Phòng Tư pháp
60 Nguyễn Xuân Hải 1983 Chuyên viên Phòng Tư pháp
61 Kiều Thị Kim Ngân 2000 Chuyên viên Phòng Tư pháp
62 Lê Anh Hùng 1977 Trưởng phòng Phòng Nội vụ
63 Phạm Quang Minh 1986 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
64 Mai Thanh Tú 1989 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
65 Nguyễn Quang Dũng 1984 Chuyên viên Phòng Nội vụ
66 Hồ Thị Kiều 1985 Chuyên viên Phòng Nội vụ
67 Nguyễn Thị Mai Sa 29/07/1985 Chuyên viên Phòng Nội vụ
68 Nguyễn Thu Hằng 1985 Chuyên viên Phòng Nội vụ
69 Nguyễn Trần Thu Nga 1994 Chuyên viên Phòng Nội vụ
70 Nguyễn Huy Hoàng 13/1/1973 Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
71 Đoàn Doãn Toản 01/9/1963 Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72 Nguyễn Thành Xuân 25/3/1986 Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
73 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 30/9/1980 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
74 Ngô Thị Phụng 04/04/1985 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
75 Nguyễn Quốc Huy 06/10/1982 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
76 Nguyễn Thị Mai 11/09/1982 Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
77 Đặng Minh Đức 16/3/1982 Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và Môi trường
78 Phan Xuân Lâm 09/04/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và Môi trường
79 Phan Ngọc Thuận 20/6/1985 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
80 Nguyễn Đình Công 10/12/1982 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
81 Nguyễn Hoàng Sơn 05/10/1982 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
82 Đặng Thanh Tuấn 20/10/1982 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
83 Hồ Văn Hải 12/06/1989 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
84 Trần Hữu Thanh 16/8/1991 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
85 Nguyễn Thị Trúc Ly 16/05/1995 Văn phòng - Thống kê UBND xã Hoà Tiến
86 Nguyễn Thị Thu Hương 03/9/1978 Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch
87 Nguyễn Văn Hà 20/8/1970 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch
88 Lương Thị Bích Hạnh 30/8/1978 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch
89 Võ Trọng Tùng 12/10/1983 Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch
90 Nguyễn Lưu Thanh Hương 21/10/1983 Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch
91 Trần Xuân Nghĩa 13/4/1986 Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch
92 Nguyễn Anh Chiến 14/7/1988 Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch
93 Phan Thành Long 02/11/1988 Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch
94 Dương Trúc Phương 24/6/1988 Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch
95 Hà Ngọc Sáng 28/8/1993 Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch
96 Cao Xuân Phụng 01/10/1977 Chủ tịch UBND Xã Hòa Tiến
97 Võ Đức Hòa 04/04/1979 Phó Chủ tịch UBND Xã Hòa Tiến
98 Phan Quốc Bảo 04/09/1985 Phó Chủ tịch HĐND Xã Hòa Tiến
99 Trần Thị Mỹ Nhung 02/01/1976 Chủ tịch Hội Nông dân Xã Hòa Tiến
100 Phạm Thị Hồng Tâm 21/11/1980 Chủ tịch Hội LNPN Xã Hòa Tiến
101 Nguyễn Thị Hà Danh 18/03/1991 Văn hoá - Xã hội Xã Hòa Tiến
102 Lê Thanh Minh 11/07/1966 Chủ tịch UBMTTQVN Xã Hòa Tiến
103 Nguyễn Văn Hạnh 14/05/1987 Văn hoá thông tin Xã Hòa Tiến
104 Trần Văn Cường 01/01/1985 Chỉ huy trưởng BCHQS Xã Hòa Tiến
105 Nguyễn Thế Cường 15/05/1982 Địa chính - Xây dựng Xã Hòa Tiến
106 Nguyễn Thị Đào 03/11/1978 Kế toán - Ngân sách Xã Hòa Tiến
107 Bùi Thị Kim Ngân 02/12/1988 Kế toán - Ngân sách Xã Hòa Tiến
108 Nguyễn Xuân Bảy 07/08/1968 Tư pháp - Hộ tịch Xã Hòa Tiến
109 Trần Thị Bích Phượng 02/02/1991 Văn phòng - Thống kê Xã Hòa Tiến
110 Trần Công Vịnh 26/3/1990 Bí thư Đoàn Thanh niên Xã Hòa Tiến
111 Huỳnh Văn Quý 20/5/1985 Bí thư - Chủ tịch UBND Xã Ea Kuăng
112 Nguyễn Đức Thọ 04/12/1983 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Kuăng
113 Trần Đình Bốn 16/8/1968 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Kuăng
114 Đỗ Thành Nhơn 01/09/1989 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Kuăng
115 Đặng Công Tư 07/09/1975 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Kuăng
116 Đặng Minh Tuấn 14/5/1992 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Kuăng
117 Y Mer Kbuôr 13/6/1991 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Kuăng
118 Trần Văn Thi 08/05/1985 Văn hoá - Xã hội Xã Ea Kuăng
119 Trần Văn Long 29/7/1968 Chủ tịch UBND Xã Ea Yiêng
120 Nguyễn Văn Hải 19/5/1981 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Yiêng
121 Lê Đình Chung 05/05/1977 Chỉ huy trưởng BCHQS Xã Ea Yiêng
122 Đặng Hữu Lương 26/10/1988 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Yiêng
123 Hoàng Thị Giang 10/11/1985 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Yiêng
124 Điêt 12/04/1986 Văn hoá thông tin Xã Ea Yiêng
125 A Nhi 30/12/1980 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Yiêng
126 Trần Thị Hằng 11/02/1978 Kế toán - Ngân sách Xã Ea Yiêng
127 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/4/1983 Kế toán - Ngân sách Xã Ea Yiêng
128 Cao Thành Đệ 02/02/1965 Văn hoá - Xã hội Xã Ea Yiêng
129 Lê Thanh Bình 22/12/1965 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Yiêng
130 Nguyễn Phụng Minh 14/12/1965 Chủ tịch UBND Xã Ea Yông
131 Tạ Văn Châm 23/2/1973 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Yông
132 Nguyễn Văn Biên 18/6/1977 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Yông
133 Nguyễn Thị Thuý Sinh 24/8/1983 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Yông
134 Võ Thị Ngọc Anh 07/10/1984 Kế toán - Ngân sách Xã Ea Yông
135 Trần Thị Kim Oanh 16/02/1994 Kế toán - Ngân sách Xã Ea Yông
136 Bùi Khánh Hoàn 05/02/1982 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Yông
137 Nguyễn Thanh Thức 29/8/1986 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Yông
138 Nguyễn Chí Trung 29/02/1972 Văn hoá - Xã hội Xã Ea Yông
139 Tạ Đình Chiến 23/10/1982 Văn hoá - Xã hội Xã Ea Yông
140 Phan Thị Thanh 06/07/1977 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Yông
141 Y Brik Niê 16/12/1979 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Yông
142 Y Mơl Ayun 06/07/1983 Chỉ huy trưởng BCHQS Xã Ea Yông
143 Trần Văn Sáu 20/08/1969 Chủ tịch UBND Xã Vụ Bổn
144 Mai Xuân Giang 09/12/1989 Phó Chủ tịch UBND Xã Vụ Bổn
145 Lê Ngọc Tú 25/08/1981 Phó Chủ tịch UBND Xã Vụ Bổn
146 Nguyễn Thị Dung 10/10/1982 Văn phòng - Thống kê Xã Vụ Bổn
147 Trịnh Văn Linh 22/12/1982 Tư pháp - Hộ tịch Xã Vụ Bổn
148 Phạm Thị Thanh Nga 02/09/1983 Tư pháp - Hộ tịch Xã Vụ Bổn
149 Nguyễn Thị Hoa 02/02/1982 Địa chính - Xây dựng Xã Vụ Bổn
150 Đỗ Minh Luân 24/03/1987 Văn hoá - Xã hội Xã Vụ Bổn
151 Nguyễn Thái Hoàn 28/12/1974 Tài chính – Kế toán Xã Vụ Bổn
152 Nguyễn Văn Phương 28/01/1969 Tài chính – Kế toán Xã Vụ Bổn
153 Bùi Đình Thanh 08/03/1982 Địa chính - Xây dựng Xã Vụ Bổn
154 Trịnh Minh Tâm 08/03/1975 Chủ tịch UBND Xã Tân Tiến
155 Bùi Thanh Lịnh 03/03/1967 Phó Chủ tịch UBND Xã Tân Tiến
156 Y Yik Byă 05/10/1965 Phó Chủ tịch UBND Xã Tân Tiến
157 Hồ Lực 22/09/1977 Tài chính – Kế toán Xã Tân Tiến
158 Lê Thị Hạnh 02/02/1986 Tài chính – Kế toán Xã Tân Tiến
159 Trần Văn Tiên 10/04/1991 Văn phòng - Thống kê Xã Tân Tiến
160 Nguyễn Thị Minh Thu 19/10/1979 Văn phòng - Thống kê Xã Tân Tiến
161 Nguyễn Ngọc Tú 20/12/1981 Tư pháp - Hộ tịch Xã Tân Tiến
162 Hồ Thị Phương Thắm 12/06/1989 Tư pháp - Hộ tịch Xã Tân Tiến
163 Trần Quốc Dũng 14/08/1971 Văn hoá - Xã hội Xã Tân Tiến
164 Trần Văn Mẫn 10/02/1970 Địa chính - Xây dựng Xã Tân Tiến
165 Hồ Quang Trung 05/09/1982 Địa chính - Xây dựng Xã Tân Tiến
166 Phạm Văn Học 25/11/1977 Chỉ huy trưởng BCHQS Xã Tân Tiến
167 Nguyễn Thị Kiều 21/04/1989 Văn thư lưu trữ - CCHC Xã Tân Tiến
168 Trần Ngọc Dũng 10/11/1983 Chủ tịch UBND Xã Ea Hiu
169 Nguyễn Hanh 01/02/1964 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Hiu
170 Cao Ngọc Cường 18/4/1982 Phó Bí thư Đảng uỷ Xã Ea Hiu
171 Bùi Văn Tuấn 03/04/1978 Chủ tịch UBMTTQVN Xã Ea Hiu
172 Y Tâm Kbuôr 14/4/1985 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Hiu
173 Vương Đình Hải 29/3/1984 Tư pháp – Hộ tịch Xã Ea Hiu
174 Nguyễn Thị Diệu 21/3/1987 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Hiu
175 Ai Láo 28/8/1971 Văn hoá - Xã hội Xã Ea Hiu
176 H Si La Byă 12/08/1989 Công chức CCHC Xã Ea Hiu
177 Lê Thị Diệu Hương 25/8/1991 Văn thư lưu trữ Xã Ea Hiu
178 Niang Biêch Ayua Bru 26/10/1988 Văn hoá thông tin Xã Ea Hiu
179 Trần Đức Long 09/12/1974 Tài chính – Kế toán Xã Ea Hiu
180 Ai Ngang 25/9/1977 Tài chính – Kế toán Xã Ea Hiu
181 Nguyễn Thành Trung 26/12/1989 Chỉ huy trưởng BCHQS Xã Ea Hiu
182 Mó Hạnh 15/7/1977 Chủ tịch Hội LHPN Xã Ea Hiu
183 Nguyễn Thị Thu Hiền 26/3/1992 Bí thư Đoàn Thanh niên Xã Ea Hiu
184 Ngô Văn Thu 01/02/1983 Chủ tịch Hội CCB Xã Ea Hiu
185 Trần Trọng Nghĩa 24/10/1984 Chủ tịch Hội Nông dân Xã Ea Hiu
186 Trần Đàm 20/06/1968 Quyền Chủ tịch UBND Xã Ea Knuếc
187 H Minh Ayun 11/09/1971 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Knuếc
188 Nguyễn Đức Thám 14/12/1981 Chỉ huy trưởng BCHQS Xã Ea Knuếc
189 Huỳnh Ngọc Đức 18/02/1972 Tài chính – Kế toán Xã Ea Knuếc
190 Trần Duy Cường 16/02/1981 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Knuếc
191 Phạm Trọng Tài 03/09/1976 Văn hoá - Xã hội Xã Ea Knuếc
192 Lê Đức Hoà 15/08/1983 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Knuếc
193 Nguyễn Doãn Chương 20/11/1992 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Knuếc
194 Lê Thị Yến Ly 08/07/1987 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Knuếc
195 H Mik Ayun 25/11/1980 Tài chính – Kế toán Xã Ea Knuếc
196 Nguyễn Thị Mộng Thu 09/10/1981 Văn hoá - Xã hội Xã Ea Knuếc
197 Trần Thị Ngọc Hiền 08/01/1988 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Knuếc
198 Lưu Thị Lệ Hiền 05/01/1985 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Knuếc
199 Nguyễn Đức Nhâm 09/10/1966 Chủ tịch UBND Xã Hoà An
200 Nguyễn Thị Lan Hương 03/05/1978 Phó Chủ tịch UBND Xã Hoà An
201 Vương Hữu Phúc 05/01/1983 Phó Chủ tịch UBND Xã Hoà An
202 Trần Minh An 10/08/1982 Chỉ huy trưởng BCHQS Xã Hoà An
203 Nguyễn Đình Tuyển 04/05/1982 Văn phòng - Thống kê Xã Hoà An
204 Nguyễn Mai Lan Hương 09/04/1999 Văn phòng - Thống kê Xã Hoà An
205 Phan Văn Minh 20/9/1977 Địa chính - Xây dựng Xã Hoà An
206 Huỳnh Nhật Tân 15/8/1983 Địa chính - Xây dựng Xã Hoà An
207 Đỗ Việt Hải 04/03/1979 Tư pháp - Hộ tịch Xã Hoà An
208 Hà Thị Luận 02/12/1978 Tư pháp - Hộ tịch Xã Hoà An
209 Nguyễn Thị Vân 10/10/1981 Tài chính – Kế toán Xã Hoà An
210 Võ Thị Thương 02/09/1987 Tài chính – Kế toán Xã Hoà An
211 Hồ Thị Ái Vân 25/02/1985 Văn hoá - Xã hội Xã Hoà An
212 Nguyễn Hải Sâm 15/9/1970 Chủ tịch UBND Xã Krông Buk
213 Nguyễn Tiến Văn 27/8/1977 Phó Chủ tịch UBND Xã Krông Buk
214 Y Siết Niê 10/12/1974 Phó Chủ tịch UBND Xã Krông Buk
215 Ngô Bá Thành 19/8/1992 Chỉ huy trưởng BCHQS Xã Krông Buk
216 Trần Thị Kim Hạnh 16/1/1977 Tài chính – Kế toán Xã Krông Buk
217 Bùi Hương Thảo 04/01/1987 Văn phòng - Thống kê Xã Krông Buk
218 Nguyễn Mạnh Quân 06/06/1983 Văn hoá - Xã hội Xã Krông Buk
219 Hoàng Xuân Bách 12/02/1986 Địa chính - Xây dựng Xã Krông Buk
220 Hoàng Trung Thức 10/06/1987 Địa chính - Xây dựng Xã Krông Buk
221 Châu Văn Dũng 11/12/1981 Văn phòng - Thống kê Xã Krông Buk
222 Phùng Thị Ngọc Lang 19/5/1984 Tài chính – Kế toán Xã Krông Buk
223 Đào Thị Hải 18/7/1986 Văn hoá - Xã hội Xã Krông Buk
224 Nguyễn Quang Tri 15/8/1970 Tư pháp - Hộ tịch Xã Krông Buk
225 Trương Thị Nhung 20/5/1986 Văn thư - Thủ quỹ - CCHC Xã Krông Buk
226 Từ Thị Hiền 15/8/1985 Tư pháp - Hộ tịch Xã Krông Buk
227 Phạm Tiến Dũng 05/06/1972 Chủ tịch UBND Xã Ea Phê
228 Trần Trung Hiếu 21/07/1979 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Phê
229 Nguyễn Thị Lanh 01/07/1984 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Phê
230 Lê Duy Vinh 23/10/1987 Chỉ huy trưởng BCHQS Xã Ea Phê
231 Trần Tiến Thành 26/06/1980 Chỉ huy phó BCHQS Xã Ea Phê
232 Phạm Ngọc Nguyên 24/12/1989 Văn hóa –Xã hội Xã Ea Phê
233 Phạm Ngọc Tuấn 22/06/1984 Văn hóa – Xã hội Xã Ea Phê
234 Vũ Ngọc Dũng 29/06/1978 Tư pháp – Hộ tịch Xã Ea Phê
235 Nguyễn Huy Hùng 26/05/1980 Tư pháp – Hộ tịch Xã Ea Phê
236 Trần Văn Phước 30/06/1977 Địa chính – Xây dựng Xã Ea Phê
237 Võ Thị Năng 04/08/1981 Văn phòng Đảng ủy Xã Ea Phê
238 Trần Thị Tiên 10/08/1983 Văn thư thủ quỹ - CCHC Xã Ea Phê
239 Trần Văn Cường 20/05/1980 Văn phòng – Thống kê xã Xã Ea Phê
240 Hồ Thị Thu Hà 15/08/1998 Văn phòng – Thống kê xã Xã Ea Phê
241 Lê Thị Hiền Trang 15/04/1982 CB Xoá đói – Giảm nghèo Xã Ea Phê
242 Phạm Thanh Hồng 30/06/1982 Phó Trưởng Công an xã Xã Ea Phê
243 Trần Thị Ngọc Thúy 09/02/1993 Phó Trưởng Công an xã Xã Ea Phê
244 Lâm Thị Tâm 02/04/1993 Công an viên TT Xã Ea Phê
245 Trịnh Xuân Bắc 04/06/1976 Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Phước An
246 Lê Thị Thanh Bình 17/03/1984 Tư pháp - Hộ tịch Thị trấn Phước An
247 Tạ Đình Cẩn 15/05/1964 Tài chính – Kế toán Thị trấn Phước An
248 Thủy Ngọc Định 10/10/1969 Tư pháp - Hộ tịch Thị trấn Phước An
249 Huỳnh Hữu Đức 02/11/1968 Chủ tịch UBND Thị trấn Phước An
250 Lê Quang Hải 28/09/1984 Địa chính - Xây dựng Thị trấn Phước An
251 Trần Đức Hậu 15/03/1988 Bí thư Đoàn thanh niên Thị trấn Phước An
252 Võ Xuân Hiển 01/10/1967 Chủ tịch Hội CCB Thị trấn Phước An
253 Hoàng Thị Hoa 25/05/1981 Chủ tịch Hội phụ nữ Thị trấn Phước An
254 Nguyễn Văn Hoan 15/02/1975 Bí thư Đảng ủy Thị trấn Phước An
255 Nguyễn Tấn Hùng 20/09/1970 Tài chính – Kế toán Thị trấn Phước An
256 Nguyễn Phi Khanh 15/08/1967 Chủ tịch Hội nông dân Thị trấn Phước An
257 Phạm Đức Nam 13/02/1977 Văn phòng - Thống kê Thị trấn Phước An
258 Võ Nam 28/01/1969 Phó Bí thư Đảng ủy Thị trấn Phước An
259 Nguyễn Việt Phương 30/10/1967 Chủ tịch UBMTTQVN Thị trấn Phước An
260 Trần Thị Phượng 20/09/1991 Văn hóa - Xã hội Thị trấn Phước An
261 Lương Đức Sơn 16/12/1968 Văn hóa - Xã hội Thị trấn Phước An
262 Phan Văn Tâm 27/05/1979 Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Phước An
263 Lê Thanh Trung 17/06/1986 Chỉ huy trưởng QS Thị trấn Phước An
264 Võ Thị Tuyết 09/04/1985 Chủ tịch HĐND Thị trấn Phước An
265 Đặng Hữu Tự 02/05/1979 Văn phòng - Thống kê Thị trấn Phước An
266 Trần Ngọc Yên 23/01/1984 Địa chính - Xây dựng Thị trấn Phước An
267 Nguyễn Xuân Hưng 18/4/1982 Chủ tịch UBND Xã Hòa Đông
268 Nguyễn Bá Giang 18/5/1969 Chủ tịch HĐND Xã Hòa Đông
269 Nguyễn Thị Phương Lan 03/10/1990 Phó Bí thư Đảng ủy Xã Hòa Đông
270 Phan Văn Giang 06/11/1989 Phó chủ tịch HĐND Xã Hòa Đông
271 Phạm Văn Hà 20/02/1964 Phó chủ tịch UBND Xã Hòa Đông
272 Y Đrung Mlô 15/11/1980 Phó chủ tịch UBND Xã Hòa Đông
273 Nguyễn Tuấn Hùng 22/06/1977 Tư pháp - Hộ tịch Xã Hòa Đông
274 Nguyễn Văn Cường 22/03/1965 Tư pháp - Hộ tịch Xã Hòa Đông
275 Nguyễn Thị Thủy 13/12/1975 Tài chính – Kế toán Xã Hòa Đông
276 Trần Thị Kim Luôn 30/10/1971 Tài chính – Kế toán Xã Hòa Đông
277 Nguyễn Mạnh Thắng 06/01/1974 Văn phòng - Thống kê Xã Hòa Đông
278 Nguyễn Văn Hà 10/12/1970 Văn hóa - Xã hội Xã Hòa Đông
279 Hồ Thị Thủy Hằng 30/12/1988 Văn hóa - Xã hội Xã Hòa Đông
280 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 01/10/1987 Địa chính - Xây dựng Xã Hòa Đông
281 Nguyễn Thị Hoa Mai 26/1/1998 Văn thư lưu trữ - CCHC Xã Ea Yông
282 Châu Hoàng Nhật 15/03/1990 Địa chính - Xây dựng Xã Hòa Đông
283 Trần Thị Vân 20/04/1984 Quyền Chủ tịch UBND Xã Ea Kênh
284 Y Prung Êban 25/06/1984 Phó Chủ tịch UBND Xã Ea Kênh
285 Ng Thị Minh Sương 23/03/1986 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Kênh
286 Võ Phước Thắng 21/11/1978 Tư pháp - Hộ tịch Xã Ea Kênh
287 Hoàng Vũ Linh 21/12/1990 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Kênh
288 Bùi Thị Kim 15/05/1974 Văn phòng - Thống kê Xã Ea Kênh
289 Lê Thị Ánh Hiền 12/10/1987 Kế toán - Ngân sách Xã Ea Kênh
290 Trần Thị Hoa 11/10/1984 Kế toán - Ngân sách Xã Ea Kênh
291 Lê Quang Phước 13/10/1972 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Kênh
292 Lê Văn Linh 05/10/1982 Địa chính - Xây dựng Xã Ea Kênh
293 Nguyễn Thị Lành 23/08/1980 Văn hóa - Xã hội Xã Ea Kênh
294 Nguyễn Văn Thuyên 07/10/1968 Văn hóa - Xã hội Xã Ea Kênh
295 Bùi Thanh Trung 13/09/1984 Chỉ huy trưởng Xã Ea Kênh
296 Hồ Thị Thu Diễm 03/11/1991 Văn thư lưu trữ - CCHC Xã Ea Kênh
297 Nguyễn Văn Hà 05/06/1984 Bí thư Đảng ủy Xã EaKly
298 Hoàng Hữu Triết 09/01/1964 Phó Bí thư Đảng ủy Xã EaKly
299 Nguyễn Văn Nam 12/10/1972 Chủ tịch UBND Xã EaKly
300 Trần Quang Thắng 09/10/1968 Chủ tịch UBMTTQVN Xã EaKly
301 Văn Thị Hải 15/03/1985 Phó Chủ tịch HĐND Xã EaKly
302 Nguyễn Văn Quang 10/07/1975 Phó Chủ tịch UBND Xã EaKly
303 Phan Tuấn Anh 10/06/1984 Phó Chủ tịch UBND Xã EaKly
304 Trần Công Hoan 10/10/1972 Chỉ huy trưởng BCHQS Xã EaKly
305 Đặng Xuân Nho 06/05/1965 Chủ tịch Hội CCB Xã EaKly
306 Hồ Quang Huy 20/06/1983 Chủ tịch Hội nông dân Xã EaKly
307 Nguyễn Thị Hòa 22/12/1987 Chủ tịch Hội LHPN Xã EaKly
308 Lê Thị Hồng Oanh 01/08/1992 Bí thư Đoàn Thanh niên Xã EaKly
309 Mai Kim Nhàn 04/02/1972 Văn phòng - Thống kê Xã EaKly
310 Đặng Thị Tuyết 03/09/1984 Văn phòng - Thống kê Xã EaKly
311 Nguyễn Thị Thúy Nga 03/11/1983 Tài chính – Kế toán Xã EaKly
312 Nguyễn Minh Thắng 21/09/1968 Địa chính - Xây dựng Xã EaKly
313 Nguyễn Trường 11/11/1973 Tư pháp - Hộ tịch Xã EaKly
314 Nguyễn Hoành Hải 22/06/1971 Tư pháp - Hộ tịch Xã EaKly
315 Nguyễn Duy Khôi 10/06/1980 Văn hóa - Xã hội Xã EaKly
316 H Chăm Byă 01/10/1996 Văn hóa - Xã hội Xã EaKly
317 Nguyễn Thị Châm 14/10/1972 Bí thư Đảng ủy Xã EaUy
318 Y Khoa Byă 28/06/1972 Chủ tịch HĐND Xã EaUy
319 Nguyễn Thanh Bình 22/12/1977 Chủ tịch UBND Xã EaUy
320 H Ly Niê 26/11/1981 Phó Chủ tịch HĐND Xã EaUy
321 Lê Văn Bôn 05/10/1966 Phó Chủ tịch UBND Xã EaUy
322 Phạm Văn Dũng 25/05/1969 Phó Chủ tịch UBND Xã EaUy
323 Trần Thanh Hồng 10/10/1978 Chủ tịch UBMTTQVN Xã EaUy
324 Phạm Thị Hồng 20/10/1982 Chủ tịch Hội LHPN Xã EaUy
325 Lê Huyền Ly 10/01/1987 Văn phòng - Thống kê Xã EaUy
326 Nông Văn Nguyễn 10/05/1980 Tư pháp - Hộ tịch Xã EaUy
327 Lê Doãn Vinh 10/10/1991 Địa chính - Xây dựng Xã EaUy
328 Nguyễn Lưu Phước Thuận 10/09/1991 Văn hóa - Xã hội Xã EaUy
329 Lương Thái Vinh 20/10/1980 Văn hóa - Xã hội Xã EaUy
330 Hoàng Đình Nhật 16/04/1993 Tư pháp - Hộ tịch Xã EaUy
331 Ngô Quang Chí 17/02/1988 Địa chính - Xây dựng Xã EaUy
332 Ngô Thị Như Hồng 04/10/1992 Tài chính – Kế toán Xã EaUy
333 Nguyễn Mậu Liêu 12/12/1977 Tài chính – Kế toán Xã EaUy
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng