Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Huyện M’Đrắk

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (136)
1 Lê Văn Thao 05/12/1965 Phó Chủ tịch UBND huyện UBND huyện M’Drắk
2 Trần Tiến Duật 10/03/1978 Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện UBND huyện M’Drắk
3 Võ Thị Tình 10/06/1988 Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện UBND huyện M’Drắk
4 Nguyễn Thị Thùy 12/08/1983 Công chức Văn phòng HĐND & UBND huyện UBND huyện M’Drắk
5 Đinh Đức Trung 01/07/1991 Công chức Văn phòng HĐND & UBND huyện UBND huyện M’Drắk
6 Trần Mạnh Quân 29/09/1984 Trưởng Phòng Nội vụ UBND huyện M’Drắk
7 Nguyễn Quyết Triệu 10/02/1975 Phó Trưởng Phòng Nội vụ UBND huyện M’Drắk
8 Nguyễn Thị Nhật Huy 14/07/1999 Công chức Phòng Nội vụ UBND huyện M’Drắk
9 Bạch Thị Thúy Hằng 03/10/1987 Công chức Phòng Nội vụ UBND huyện M’Drắk
10 Trần Thị Ngọc Mai 22/08/2000 Công chức Phòng Nội vụ UBND huyện M’Drắk
11 Phan Thị Nga 08/06/1968 Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện M’Drắk
12 Đặng Huỳnh Minh Tuyến 10/04/1987 Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện M’Drắk
13 Tạ Hồng Diện 10/10/1979 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện M’Drắk
14 Phạm Xuân Giao 24/04/1989 Viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện M’Drắk
15 Phạm Đăng Đảng 25/01/1979 Phó Trưởng Phòng Tư pháp UBND huyện M’Drắk
16 Hồ Thị Tuyết 22/08/1987 Công chức Phòng Tư pháp UBND huyện M’Drắk
17 Nguyễn Thị Đào 06/10/1973 Trưởng Phòng Y tế UBND huyện M’Drắk
18 Lê Văn Tuyên 04/08/1982 Công chức Phòng Y tế UBND huyện M’Drắk
19 Khương Văn Phong 05/09/1976 Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện M’Drắk
20 Vũ Tất Đức 10/08/1985 Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện M’Drắk
21 Phan Đức Thọ 10/09/1973 Chánh Thanh tra huyện UBND huyện M’Drắk
22 Vũ Tuấn Phát 19/05/1995 Công chức Thanh tra huyện UBND huyện M’Drắk
23 Y Chinh Niê 09/10/1977 Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng UBND huyện M’Drắk
24 Nguyễn Văn Thắng 24/09/1987 Công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng UBND huyện M’Drắk
25 Nguyễn Thị Tuyết Phôi 16/12/1978 Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND huyện M’Drắk
26 Phạm Đỗ Anh Thơ 27/11/1999 Công chức Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội UBND huyện M’Drắk
27 Nguyễn Minh Hà 16/08/1969 Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin UBND huyện M’Drắk
28 Nguyễn Trọng Tấn 19/02/1984 Viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin UBND huyện M’Drắk
29 Nguyễn Thế Thập 12/04/1966 Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT UBND huyện M’Drắk
30 Phí Ngọc Dũng 31/12/1989 Công chức Phòng Nông nghiệp và PTNT UBND huyện M’Drắk
31 Lê Việt Dũng 14/05/1970 Công chức Phòng Dân tộc UBND huyện M’Drắk
32 Nguyễn Tiến Lâm 20/04/1965 Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện UBND huyện M’Drắk
33 Lương Thị Kim Hiệp 10/11/1990 Nhân viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện UBND huyện M’Drắk
34 Y Toan Byă 20/05/1975 Chủ tịch UBND xã UBND xã Ea Trang
35 Y Treo Mlô 09/06/1977 Phó Chủ tịch UBND UBND xã Ea Trang
36 H Uyên Niê 12/11/1987 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea Trang
37 Nguyễn Thị Sinh 05/02/1989 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea Trang
38 Hà Ngọc Khoa 15/04/1984 Địa chính - Xây dựng UBND xã Ea Trang
39 Nguyễn Thị Thanh Loan 05/04/1985 Địa chính - Xây dựng UBND xã Ea Trang
40 Nguyễn Văn Phương 12/10/1985 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ea Trang
41 Nguyễn Thị Dung 08/04/1990 Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Trang
42 Nguyễn Văn Đức 27/12/1988 Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Trang
43 Nhữ Văn Khỏe 04/07/1969 Chủ tịch UBND xã UBND xã Cư Prao
44 Nguyễn Tăng Liêm 15/02/1972 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Cư Prao
45 Nguyễn Thị Lượng 05/08/1987 Văn phòng - Thống kê UBND xã Cư Prao
46 Trịnh Văn Mùi 20/10/1979 Văn phòng - Thống kê UBND xã Cư Prao
47 Nguyễn Văn Hợi 09/07/1971 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cư Prao
48 Phạm Ngọc Quỳnh 26/12/1989 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cư Prao
49 Đỗ Văn Huyện 03/03/1986 Văn hóa – Xã hội UBND xã Cư Prao
50 Y Yanh Arul 19/05/1988 Địa chính – Nông nghiệp UBND xã Cư Prao
51 Lê Đình Sáng 14/11/1989 Tài chính - Kế toán UBND xã Cư Prao
52 Lê Ngọc Tuyên 21/02/1976 Phó Chủ tịch UBND thị trấn UBND thị trấn M’Đrắk
53 Trương Thị Hằng Ni 02/10/1995 Tư pháp – Hộ tịch UBND thị trấn M’Đrắk
54 Mai Thị Anh Tú 21/08/1981 Văn phòng - Thống kê UBND thị trấn M’Đrắk
55 Cao Thị Hợi 03/10/1995 Tài chính - Kế toán UBND thị trấn M’Đrắk
56 Lê Thị Lan 16/02/1983 Văn hóa - Xã hội UBND thị trấn M’Đrắk
57 Phan Đình Khiếu 04/11/1981 Địa chính - Xây dựng UBND thị trấn M’Đrắk
58 Nguyễn Thị Hoa 12/03/1991 Địa chính - Xây dựng UBND thị trấn M’Đrắk
59 Tô Minh Mại 05/05/1980 Chủ tịch UBND xã UBND xã Ea H’Mlay
60 Đậu Trọng Hà 23/09/1963 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea H’Mlay
61 Đặng Thanh Nam 18/08/1979 Địa chính - Xây dựng UBND xã Ea H’Mlay
62 Trần Bá Sơn 25/11/1992 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea H’Mlay
63 Trần Thị Hoa 25/06/1984 Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea H’Mlay
64 Hoàng Anh Dũng 20/02/1981 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ea H’Mlay
65 Võ Thị Vân Anh 16/04/1989 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea H’Mlay
66 Dương Kim Điền 15/10/1990 Công chức Văn phòng Thống kê UBND xã Krông Jing
67 Nguyễn Thị Linh 10/07/1973 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Krông Jing
68 Y Kur Mlô 05/10/1982 Văn phòng - Thống kê UBND xã Krông Jing
69 Nguyễn Nam Thao 20/09/1968 Địa chính - Xây dựng UBND xã Krông Jing
70 Y Blắp Niê 24/10/1980 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Krông Jing
71 Mai Thị Kiều Linh 29/12/1985 Văn hóa - Xã hội UBND xã Krông Jing
72 H’ Jiên Niê 21/06/1989 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Krông Jing
73 H’ Jan Mlô 03/06/1988 Địa chính - Xây dựng UBND xã Krông Jing
74 Ngô Gia Tâm 04/05/1978 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Ea Riêng
75 Hà Huy Hải 25/10/1972 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea Riêng
76 Hoàng Văn Hùng 10/12/1976 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ea Riêng
77 Đậu Đức Khánh 08/08/1983 Địa chính - Xây dựng UBND xã Ea Riêng
78 Phạm Văn Hiển 01/10/1981 Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Riêng
79 Nguyễn Khánh Nhân 02/10/1975 Chủ tịch UBND xã UBND xã Ea M’Doal
80 Nguyễn Huy Vọng 20/05/1981 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea M’Doal
81 Nguyễn Thị Bình 01/01/1971 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ea M’Doal
82 Phùng Văn Thanh 18/08/1974 Địa chính - Xây dựng UBND xã Ea M’Doal
83 Bùi Trần Tuấn Anh 27/04/1990 Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea M’Doal
84 Trần Đăng Khôi 10/10/1970 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ea M’Doal
85 Trần Đình Sơn 20/04/1975 Tài chính - Kế toán UBND xã Ea M’Doal
86 Lê Ngọc Anh 20/07/1982 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea M’Doal
87 Lê Hồng Khánh 24/09/1976 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Krông Á
88 Nguyễn Thành Chung 16/10/1993 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Krông Á
89 Nguyễn Văn Mạnh 22/09/1981 Địa chính - Xây dựng UBND xã Krông Á
90 Trần Thị Hiền 16/11/1978 Văn hóa - Xã hội UBND xã Krông Á
91 Phan Thị Trang 30/04/1988 Địa chính - Xây dựng UBND xã Krông Á
92 Nguyễn Thị Kim Duyên 09/01/1986 Tài chính - Kế toán UBND xã Krông Á
93 Nguyễn Đức Anh 07/09/1988 Tài chính - Kế toán UBND xã Krông Á
94 Vũ Văn Lương 07/06/1966 Chủ tịch UBND xã UBND xã Ea Pil
95 Huỳnh Ngọc Trực 10/07/1987 Địa chính - Xây dựng UBND xã Ea Pil
96 Vũ Thị Hoa 11/08/1987 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea Pil
97 Nguyễn Văn Duy 12/12/1989 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ea Pil
98 Trương Thị Yên 04/08/1986 Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Pil
99 Phạm Thị Chín 30/08/1985 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea Pil
100 Nguyễn Công Văn 09/12/1982 Địa chính – Xây dựng UBND xã Ea Pil
101 Nguyễn Văn Hiến 26/05/1992 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ea Pil
102 Hòa Thị Hương 01/03/1983 Tài chính - Kế toán UBND xã Ea Pil
103 Trần Tiến Ngôn 24/07/1980 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Cư Kroá
104 Nguyễn Thị Dung 22/07/1988 Văn phòng - Thống kê UBND xã Cư Kroá
105 Nguyễn Thị Nhung 02/01/1990 Tư Pháp - Hộ tịch UBND xã Cư Kroá
106 Lê Bá Lực 15/03/1983 Địa chính - Xây dựng UBND xã Cư Kroá
107 Trần Thị Diện 09/01/1988 Văn hóa - Xã hội UBND xã Cư Kroá
108 Lê Thị Trang 25/11/1988 Văn phòng - Thống kê UBND xã Cư Kroá
109 Nguyễn Văn Tới 26/04/1983 Địa chính - Xây dựng UBND xã Cư Kroá
110 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 25/10/1988 Tài chính - Kế toán UBND xã Cư Kroá
111 Bùi Mạnh Trí 26/07/1973 Chủ tịch UBND xã UBND xã Cư M’ta
112 Phạm Thị Hoa 12/08/1994 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cư M’ta
113 Y Hiếu Byă 11/09/1980 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cư M’ta
114 Phạm Thị Dung 17/05/1990 Văn hóa - Xã hội UBND xã Cư M’ta
115 Nguyễn Hải Toàn 25/12/1966 Địa chính - Xây dựng UBND xã Cư M’ta
116 Y Ty Niê 17/04/1987 Địa chính - Nông nghiệp UBND xã Cư M’ta
117 Nguyễn Văn Hãnh 23/02/1983 Văn phòng - Thống kê UBND xã Cư M’ta
118 Nguyễn Thị Diệu Vang 23/02/1982 Văn phòng - Thống kê UBND xã Cư M’ta
119 Võ Đức Nhân 02/09/1964 Chủ tịch UBND xã UBND xã Ea Lai
120 Nguyễn Văn Trung 10/07/1976 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Ea Lai
121 Nguyễn Thị Hồng 18/04/1991 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea Lai
122 Nguyễn Tiến Dũng 19/05/1972 Địa chính - Xây dựng UBND xã Ea Lai
123 Nguyễn Lâm Sơn 10/12/1971 Tư Pháp - Hộ tịch UBND xã Ea Lai
124 Lê Thị Thùy Trang 31/12/1988 Văn hóa - Xã hội UBND xã Ea Lai
125 Lê Văn Long 20/11/1982 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Ea Lai
126 Trần Trung Định 20/09/1989 Địa chính - Xây dựng UBND xã Ea Lai
127 Nguyễn Thị Loan 20/05/1991 Văn phòng - Thống kê UBND xã Ea Lai
128 Vũ Văn Dũng 07/08/1983 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Cư San
129 Nguyễn Đình Thảo 08/02/1986 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Cư San
130 Y Sâm Niê 24/01/1986 Địa chính - Xây dựng UBND xã Cư San
131 Đặng Văn Tiến 24/02/1987 Chính sách - Xã hội UBND xã Cư San
132 Triệu Văn Sơn 02/10/1986 Văn hoá - Xã hội UBND xã Cư San
133 Võ Tiến Thành 05/12/1993 Văn phòng - Thống kê UBND xã Cư San
134 Giàng Thị Xuân 22/12/1990 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cư San
135 Triệu Thị Bé 02/02/1992 Văn Phòng - Thống kê UBND xã Cư San
136 Trần Văn Thường 26/05/1987 Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cư San
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng