Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Giáo dục và Đào tạo

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (21)
1 Lê Thị Kim Oanh 24/02/1975 Phó Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk
2 Ngô Nữ Mai Hương 05/10/1982 Phó Chánh VP Sở GDĐT Đắk Lắk
3 Nguyễn Văn Chiêu 04/01/1968 Trưởng phòng Sở GDĐT Đắk Lắk
4 Trần Văn Hùng 18/10/1970 Phó Trưởng phòng Sở GDĐT Đắk Lắk
5 Krông Ái Hương Lan 23/05/1980 Phó Trưởng phòng Sở GDĐT Đắk Lắk
6 Huỳnh Trịnh Mỹ Nữ 30/10/1980 Phó Trưởng phòng Sở GDĐT Đắk Lắk
7 Nguyễn Thị Nam Vỹ 02/11/1975 Phó Trưởng phòng Sở GDĐT Đắk Lắk
8 Trịnh Công Sáu 12/11/1976 Phó Trưởng phòng Sở GDĐT Đắk Lắk
9 Đoàn Đình Duẩn 17/12/1971 Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT Đắk Lắk
10 Phạm Văn Ninh 01/10/1972 Phó Trưởng phòng Sở GDĐT Đắk Lắk
11 Võ Minh Tuấn 20/10/1989 Chuyên viên Sở GDĐT Đắk Lắk
12 Nguyễn Đình Vinh 16/06/1986 Chuyên viên Sở GDĐT Đắk Lắk
13 Ngô Thị Huyền 12/03/1979 Chuyên viên Sở GDĐT Đắk Lắk
14 Tô Minh Hùng 12/06/1976 Chuyên viên Sở GDĐT Đắk Lắk
15 Trịnh Thị Dung 21/03/1988 Chuyên viên Sở GDĐT Đắk Lắk
16 Dương Thanh Thời 03/06/1981 Thanh tra viên Sở GDĐT Đắk Lắk
17 Hoàng Thị Cẩm Vân 23/04/1981 Thanh tra viên Sở GDĐT Đắk Lắk
18 Phạm Đức Minh 03/02/1979 Chuyên viên Sở GDĐT Đắk Lắk
19 Bùi Tuấn Cường 07/12/1990 Chuyên viên Sở GDĐT Đắk Lắk
20 Phạm Thị Lanh 05/09/1991 Chuyên viên Sở GDĐT Đắk Lắk
21 Nguyễn Thị Oanh 06/07/1978 Chuyên viên Sở GDĐT Đắk Lắk
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng