Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Ngoại vụ

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (11)
1 Trần Văn Sơn 11/02/1976 Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
2 Dương Vũ Điệp 05/05/1965 Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ
3 Mai Thị Thu Hường 18/11/1981 Trưởng phòng Lãnh sự - Biên giới Sở Ngoại vụ
4 Biện Thị Lan Dung 14/04/1983 Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ
5 Dương Thị Hồng Hiền 22/12/1984 Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ
6 Lại Thị My 21/11/1989 Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ
7 Nguyễn Thị Vân Uyên 02/02/1985 Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ
8 Huỳnh Thị Kim Hoa 02/08/1985 Kế toán Sở Ngoại vụ
9 Huỳnh Tấn Danh 29/02/1988 Chuyên viên phòng Lãnh sự - Biên giới Sở Ngoại vụ
10 Nguyễn Thị Hồng Vân 25/03/1988 Chuyên viên Văn phòng Sở Ngoại vụ
11 Đinh Thị Huyền Trang 17/08/1984 Văn thư Sở Ngoại vụ
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng