Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (184)
1 Lại Đức Đại 21/07/1973 Phó Giám đốc Sở VHTTDL
2 Lê Phúc Long 14//8/1979 Phó Giám đốc Sở VHTTDL
3 Đỗ Đức Quảng 28/04/1978 Chánh Văn phòng Sở VHTTDL
4 Y Xuân Buôn Krông 24/11/1981 Phó Chánh Văn phòng Sở VHTTDL
5 Bùi Thế Lâm 28/09/1984 Chuyên viên Sở VHTTDL
6 Nguyễn Đức Hanh 24/08/1972 Chuyên viên Sở VHTTDL
7 Nguyễn Thị Hương Thảo 09/11/1983 Chuyên viên Sở VHTTDL
8 Nguyễn Thái Bình 21/03/1990 Chuyên viên Sở VHTTDL
9 Võ Thị Phượng 16/05/1974 Trưởng phòng Sở VHTTDL
10 Nguyễn Thị Bích Phượng 15/06/1981 Phó Trưởng phòng Sở VHTTDL
11 Nguyễn Thị Hương 22/03/1971 Chuyên viên Sở VHTTDL
12 Dương Thị Thanh Hoài 19/06/1982 Chuyên viên Sở VHTTDL
13 Phan Chí Dũng 28/07/1969 Phó Trưởng phòng Sở VHTTDL
14 Đinh Thị Thanh Thủy 05/04/1984 Chuyên viên Sở VHTTDL
15 Nguyễn Thị Ngọc Tú 08/03/1985 Chuyên viên Sở VHTTDL
16 Phan Tấn Hổ 18/07/1986 Chuyên viên Sở VHTTDL
17 Châu Văn Quang 10/09/1986 Phó Trưởng phòng Sở VHTTDL
18 Phạm Văn Vinh 02/11/1985 Chuyên viên Sở VHTTDL
19 Nguyễn Thị Hằng 17/09/1980 Chuyên viên Sở VHTTDL
20 Nguyễn Thị Thanh Vân 26/01/1984 Chuyên viên Sở VHTTDL
21 Đặng Thị Ánh 11/05/1981 Chuyên viên Sở VHTTDL
22 Ngô Minh Đức 15/10/1973 Phó Trưởng phòng Sở VHTTDL
23 Trịnh Thị Hằng 06/10/1988 Chuyên viên Sở VHTTDL
24 Phạm Thu Thủy 24/02/1979 Chuyên viên (TNTKQ) Sở VHTTDL
25 Nông Hoàng Lan 22/08/1978 Phó Trưởng phòng Sở VHTTDL
26 Trần Phương Uyên 17/12/1984 Chuyên viên Sở VHTTDL
27 Lê Minh Hảo 13/08/1985 Chánh thanh tra Sở VHTTDL
28 Đặng Thị Cẩm Hà 14/01/1975 Phó Chánh Thanh tra Sở VHTTDL
29 Ngô Anh Tuấn 04/01/1975 Thanh tra viên Sở VHTTDL
30 Nguyễn Trọng Sơn 22/12/1983 Thanh tra viên Sở VHTTDL
31 Nay Hoàng 21/11/1980 Thanh tra viên Sở VHTTDL
32 Bùi Huy Thái 20/10/1984 Phó Trưởng phòng Sở VHTTDL
33 Lê Thị Thủy 24/08/1988 Chuyên viên Sở VHTTDL
34 Lê Đình Nam 20/10/1984 Chuyên viên Sở VHTTDL
35 Đinh Thị Mến 16/07/1983 Chuyên viên Sở VHTTDL
36 Kpă Tố Nga 22/05/1976 Trưởng Đoàn Đoàn Ca múa Dân tộc
37 Y Kô Niê 17/12/1962 Phó Trưởng Đoàn Đoàn Ca múa Dân tộc
38 Bùi Thị Xuân Lan 07/07/1980 Phụ trách P.HCTH Đoàn Ca múa Dân tộc
39 Nguyễn Thị Định 17/10/1967 Kế toán trưởng Đoàn Ca múa Dân tộc
40 Phan Thanh Bình 29/09/1975 Kế toán Đoàn Ca múa Dân tộc
41 Đào Thị Nhung 20/06/1980 Văn thư Đoàn Ca múa Dân tộc
42 Vương Công Nghiệp 05/04/1978 Chuyên viên Đoàn Ca múa Dân tộc
43 Nguyễn Thị Phương Thanh 18/08/1990 Chuyên viên Đoàn Ca múa Dân tộc
44 Vương Thị Thu Hà 14/10/1984 Trưởng phòng Múa Đoàn Ca múa Dân tộc
45 Lê Thụy Thúy Loan 11/10/1978 Biên đạo Múa Đoàn Ca múa Dân tộc
46 H’ Plim Niê 09/11/1986 Diễn viên Múa Đoàn Ca múa Dân tộc
47 H’ Mâu Niê 16/08/1988 Diễn viên Múa Đoàn Ca múa Dân tộc
48 Phan Thị Thảo 30/06/1991 Diễn viên Múa Đoàn Ca múa Dân tộc
49 H Sơ Rúc Ênuôl 08/10/1992 Diễn viên Múa Đoàn Ca múa Dân tộc
50 Y Luynh Mlô 25/05/1989 Diễn viên Múa Đoàn Ca múa Dân tộc
51 MLô Y Yức 15/11/1993 Diễn viên Múa Đoàn Ca múa Dân tộc
52 Phạm Mạnh Cương 17/08/1978 TP. Ca nhạc Đoàn Ca múa Dân tộc
53 Lê Văn Toàn 15/05/1990 Diễn viên Đoàn Ca múa Dân tộc
54 Nguyễn Minh Chi 16/12/1991 Diễn viên Đoàn Ca múa Dân tộc
55 Y Bhen Kđoh 28/12/1984 Diễn viên Đoàn Ca múa Dân tộc
56 Y Moan Hmok 29/11/1984 Diễn viên Đoàn Ca múa Dân tộc
57 Phạm Đức Hoàng 11/06/1976 Phụ trách P.NCDT Đoàn Ca múa Dân tộc
58 Cao Hữu Phê 11/12/1987 Diễn viên Đoàn Ca múa Dân tộc
59 Y Hoắt Buôn Yă 02/03/1992 Diễn viên Đoàn Ca múa Dân tộc
60 Y Ka Thin Hđớk 07/03/1991 Diễn viên Đoàn Ca múa Dân tộc
61 Nguyễn Thị Hồng Thanh 28/04/1977 Phó Giám đốc TTPH phim và Chiếu bóng
62 Hồ Thị Kim Nhị 13/06/1986 Phó Giám đốc TTPH phim và Chiếu bóng
63 Đặng Văn Hào 16/07/1975 Trưởng phòng TTPH phim và Chiếu bóng
64 Trương Thị Bạch Vân 27/01/1984 Phó Trưởng phòng HCTH TTPH phim và Chiếu bóng
65 Vũ Việt Trường 05/11/1991 Nhân viên TTPH phim và Chiếu bóng
66 Nguyễn Thị Phượng 12/08/1995 Nhân viên TTPH phim và Chiếu bóng
67 Phạm Thị Ngọc Minh 21/08/1992 Nhân viên TTPH phim và Chiếu bóng
68 Nguyễn Kim Nhất 05/03/1990 Nhân viên TTPH phim và Chiếu bóng
69 Lê Đình Tuấn 07/10/1985 Nhân viên TTPH phim và Chiếu bóng
70 H’ Niăp Niê 04/07/1994 Nhân viên TTPH phim và Chiếu bóng
71 Lê Đại Dương 01/02/1994 Nhân viên TTPH phim và Chiếu bóng
72 Nguyễn Thị Ngọc Liễu 15/07/1983 Nhân viên TTPH phim và Chiếu bóng
73 Nguyễn Thị Bích Tuyền 07/06/1979 Trưởng phòng Bảo tàng Đắk Lắk
74 Đào Đức Ngọc 09/04/1989 Phó Trưởng phòng Bảo tàng Đắk Lắk
75 Nguyễn Thị Việt Nhã 01/02/1986 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
76 Chu Thị Nhàn 16/08/1986 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
77 Nguyễn Thị Vân 24/12/1984 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
78 Lương Thị Thu Trang 22/04/1988 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
79 H`Bly Ayun 02/10/1981 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
80 Trần Thị Nguyệt 28/11/1985 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
81 Nguyễn Ngọc Tuyên 27/07/1987 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
82 Bùi Thị Ngọc Thúy 08/10/1991 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
83 Võ Mạnh Thắng 02/06/1978 Phó Trưởng phòng Bảo tàng Đắk Lắk
84 Lê Thị Bích Hằng 01/01/1979 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
85 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/09/1987 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
86 Lê Thị Phương 29/08/1985 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
87 Nguyễn Kiều Hạnh Trinh 25/04/1986 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
88 Lưu Thị Hoàng Mai 11/06/1990 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
89 H’Djuih Êban 17/07/1988 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
90 Phạm Thị Phượng 23/04/1988 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
91 Phạm Thị Hoài 22/02/1984 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
92 Tạ Công Sinh 03/09/1985 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
93 Nguyễn Huyền Minh Trang 28/04/1988 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
94 Hồ Thị Thu Hoàng 01/01/1986 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
95 Nguyễn Thị Hoài My 20/08/1988 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
96 Trần Thị Thúy Hằng 02/09/1988 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
97 Nguyễn Hoàng Ly 17/06/1996 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
98 Nguyễn Thị Mai 20/10/1987 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
99 Nguyễn Hồng Tâm 24/07/1990 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
100 Nguyễn Công Cường 20/91984 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
101 Đỗ Mạnh Cường 11/81982 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
102 Phạm Bảo Trâm 06/07/1984 Nhân viên Bảo tàng Đắk Lắk
103 Phạm Đức An 21/12/1964 Phó Giám đốc TTTT Xúc tiến Du lịch
104 Nguyễn Thị Làn 21/09/1990 Chuyên viên TTTT Xúc tiến Du lịch
105 Hà Văn Trung 04/09/1987 Chuyên viên TTTT Xúc tiến Du lịch
106 Nguyễn Thanh Lâm 17/08/1989 Chuyên viên TTTT Xúc tiến Du lịch
107 Trần Quốc Hùng 13/10/1987 Chuyên viên TTTT Xúc tiến Du lịch
108 Lưu Minh Khoa 16/03/1984 Phó Giám đốc Thư viện tỉnh
109 Ngô Đình Tiến 29/10/1984 Trưởng phòng Thư viện tỉnh
110 Nguyễn Thị Thảo Quyên 11/03/1980 Trưởng phòng Thư viện tỉnh
111 Phạm Thị Ngọc Bích 25/09/1980 Nhân viên Thư viện tỉnh
112 Võ Thị Thủy 08/10/1985 Nhân viên Thư viện tỉnh
113 Trần Thị Ngân 17/09/1986 Nhân viên Thư viện tỉnh
114 Bùi Thị Yến 16/06/1985 Nhân viên Thư viện tỉnh
115 Cao Thị Hoan 14/08/1986 Nhân viên Thư viện tỉnh
116 Vũ Thị Bình Minh 01/01/1985 Nhân viên Thư viện tỉnh
117 Trịnh Mạnh Cường 15/08/1987 Nhân viên Thư viện tỉnh
118 La Quốc Tùng Lâm 29/08/1991 Nhân viên Thư viện tỉnh
119 Hoàng Thị Thanh Tuyền 16/04/1968 Phó Giám đốc TTHL và Thi đấu thể thao
120 Nguyễn Toàn Thắng 16/12/1977 Phó Giám đốc TTHL và Thi đấu thể thao
121 Đậu Xuân Hoàng 17/08/1976 Phó TP.HCTH TTHL và Thi đấu thể thao
122 Lý Thị Hoa 15/10/1985 Phó TP.HCTH TTHL và Thi đấu thể thao
123 Nguyễn Văn Lý 02/10/1986 Chuyên viên TTHL và Thi đấu thể thao
124 Hoàng Thế Vũ Phương 27/08/1969 Chuyên viên TTHL và Thi đấu thể thao
125 Nguyễn Thị Diệp 09/02/1985 Nhân viên TTHL và Thi đấu thể thao
126 Đặng Phan Thị Vy 20/05/1990 Nhân viên Phòng Hành chính-Tổng hợp
127 Đỗ Minh Hà 19/02/1982 Phó TP.KTTV TTHL và Thi đấu thể thao
128 Hoàng Thị Thu Hương 24/09/1986 Kế toán viên TTHL và Thi đấu thể thao
129 Mai Sỹ Hoàn 31/05/1982 Phó TP.QLHL TTHL và Thi đấu thể thao
130 Phan Đặng Quang Hiển 20/08/1988 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
131 Đặng Thị Lan Anh 22/12/1989 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
132 Nguyễn Văn Ái 02/03/1986 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
133 Lê Trọng Phong 05/05/1984 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
134 Nguyễn Khắc Hòa 24/04/1982 Trợ lý Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
135 Dương Thị Thùy Dung 05/01/1982 Trợ lý Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
136 Phạm Cao Sơn 26/09/1988 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
137 Ngô Đa Huy 10/04/1981 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
138 Trần Đình Thi 26/03/1984 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
139 Phạm Viết Đức 05/10/1988 Trợ lý Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
140 Trần Viết Tiến 12/09/1989 Trợ lý Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
141 Nguyễn Văn Bảo 06/05/1991 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
142 Nguyễn Thành Phi 20/02/1982 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
143 Nguyễn Kiều Oanh 15/08/1992 Trợ lý Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
144 Võ Thành Luân 12/06/1987 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
145 Nguyễn Duy Thành 02/08/1986 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
146 Nguyễn Thanh Thiện 06/10/1990 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
147 Cao Hoàng Tín 22/09/1988 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
148 Nguyễn Doll 16/08/1988 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
149 Trần Hà Giang 16/07/1988 Huấn luyện viên TTHL và Thi đấu thể thao
150 Cao Bình 10/09/1976 Phụ trách Phòng TTHL và Thi đấu thể thao
151 Nguyễn Thị Nga 09/01/1985 Phó Trưởng phòng TTHL và Thi đấu thể thao
152 Nguyễn Thị Lan 09/11/1986 Nhân viên TTHL và Thi đấu thể thao
153 Tào Văn Mai 26/03/1985 Nhân viên TTHL và Thi đấu thể thao
154 Nguyễn Văn Sang 15/10/1982 Nhân viên TTHL và Thi đấu thể thao
155 Phạm Huy Sâm 30/07/1984 Nhân viên TTHL và Thi đấu thể thao
156 Nguyễn Văn Uớc 10/10/1980 Nhân viên TTHL và Thi đấu thể thao
157 Nguyễn Thị Hải 06/06/1985 Nhân viên TTHL và Thi đấu thể thao
158 Nguyễn Ngọc Đức 23/01/1986 Nhân viên TTHL và Thi đấu thể thao
159 Trương Thị Ánh 17/03/1981 Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh
160 Đào Thị Thu Hiền 02/07/1983 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh
161 Nông Hoàng Chiến 08/01/1977 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh
162 Phạm Thị Hồng Nhung 11/04/1984 Kế toán trưởng Trung tâm Văn hóa tỉnh
163 Vũ Thị Thảo 20/01/1984 Kế toán viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
164 Dương Ngọc Nam 26/08/1989 Phó trưởng phòng HCTH Trung tâm Văn hóa tỉnh
165 Dương Thị Ngọc Diệp 24/11/1984 Chuyên viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
166 Đoàn Thị Cẩm Vi 06/01/1988 Chuyên viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
167 Đinh Thị Thanh Hoa 20/11/1992 Nhân viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
168 Nguyễn Thành Minh Hiếu 23/03/1995 Nhân viên Bảo vệ Trung tâm Văn hóa tỉnh
169 Trần Thị Kông Thảo 07/01/1985 Hướng dẫn viên văn hóa Trung tâm Văn hóa tỉnh
170 Nguyễn Thị Liên 18/11/1983 P.Trưởng phòng NVVH Trung tâm Văn hóa tỉnh
171 Lê Hoàng Trúc 02/05/1989 Phương pháp viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
172 Nguyễn Thị Thắng 22/10/1988 Hướng dẫn viên văn hóa Trung tâm Văn hóa tỉnh
173 Vũ Xuân Ngọc 13/03/1985 Phó trưởng phòng Trung tâm Văn hóa tỉnh
174 Nguyễn Duy Trung 06/12/1987 Quảng trị mạng Trung tâm Văn hóa tỉnh
175 Y Thoan Niê 02/03/1985 Kỹ thuật viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
176 Mã Vũ Lương 03/10/1979 Nhân viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
177 Nguyễn Thị Diệu Hằng 18/01/1994 Nhân viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
178 Hoàng Thị Thu 18/05/1988 Tuyên truyền viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
179 Nguyễn Dương Ngọc Thu 12/07/1992 Tuyên truyền viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
180 Lê Thị Hạnh 04/05/1981 Hướng dẫn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
181 Ngô Anh Tuấn 20/01/1987 Chuyên viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
182 Đỗ Thị Châm 01/10/1981 Diễn viên hạng IV Trung tâm Văn hóa tỉnh
183 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/09/1982 Tuyên truyền viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
184 Nguyễn Thị Thùy Linh 19/03/1988 Nhân viên Trung tâm Văn hóa tỉnh
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng