Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Thành phố Buôn Ma Thuột

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (269)
1 Trần Đức Nhật 15/7/1983 Phó Chủ tịch UBND Thành phố
2 Trương Văn Nổi 15/5/1966 Chánh Thanh tra Thanh tra Thành phố
3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 02/6/1974 Trưởng Phòng Tư Pháp Phòng Tư pháp
4 Nguyễn Thị Phúc 04/2/1974 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa Và Thông tin
5 Hồ Thị Tươi 10/11/1975 Phó Trưởng phòng Phòng Y tế
6 Nguyễn Hữu Thọ 11/11/1978 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
7 Phạm Anh Phong 07/10/1977 Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
8 Chế Vũ Chí An 13/6/1980 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
9 Nguyễn Đình Toàn 28/1/1978 Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị
10 Phạm Xuân Trung 27/7/1972 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế
11 Hồ Trung Kiên 30/11/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ
12 Bùi Minh Trí 19/01/1990 Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp
13 Trần Thị Cẩm Vân 02/01/1980 Chuyên viên Phòng Nội vụ
14 Nguyễn Dũng 04/9/1990 Chuyên viên Phòng Nội vụ
15 Lê Thị Thạch 28/12/1977 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố
16 Trần Thị Hải 02/2/1987 Nhân viên Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội
17 Y Jima Kđoh 03/01/1988 Chuyên viên Phòng Tư pháp
18 Phạm Thị Lan Hương 22/12/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa Và Thông tin
19 Nguyễn Văn Mạnh 17/8/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa Và Thông tin
20 Nguyễn Thị Kim Chi 26/11/1994 Chuyên viên Phòng Văn hóa Và Thông tin
21 Nguyễn Thị Quyên 25/5/1984 Chuyên viên Y Tế
22 Nguyễn Quang Huy 33034 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường
23 Nguyễn Thành Đạt 19/05/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
24 Nguyễn Thị Dung 24/4/1994 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
25 Nguyễn Anh Vũ 19/9/1993 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
26 Y Blin Niê 22/01/1990 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
27 H’ Mai Niê 20/1/1992 Chuyên viên Thanh tra
28 Nguyễn Văn Phong 26/6/1978 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố
29 Nguyễn Đình Hoàng Trúc 24/3/1981 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố
30 Vũ Thị Hồng 03/3/1977 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
31 Tống Ngọc Lâm 12/1/1975 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố
32 Nguyễn Văn Sơn 27/10/1973 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố
33 Nguyễn Đình Huy 17/12/1981 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố
34 Nguyễn Hoàng Hải 25/10/1989 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố
35 H’ Sa Lym Niê 22/9/1991 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố
36 Trần Thị Ánh Hồng 24/9/1986 Chuyên viên Phòng Kinh tế
37 Phạm Thanh Nghĩa 11/8/1987 Chuyên viên Phòng Kinh tế
38 Nguyễn Quốc Huấn 15/9/1987 Chuyên viên Phòng Kinh tế
39 Phan Vương Lâm 16/3/1996 Chuyên viên Phòng Kinh tế
40 Lê Đình Dương 10/11/1976 PCT. UBND Phường Ea Tam
41 Y Ser Mlô 01/11/1980 PCT. UBND Phường Ea Tam
42 Nguyễn Thị Kim Anh 03/12/1993 PCT. UBMTTQVN Phường Ea Tam
43 Nguyễn Văn Lượng 12/03/1979 CT. HND Phường Ea Tam
44 Vũ Thị Hiền 05/03/1982 CT. HPN Phường Ea Tam
45 Nguyễn Thùy Trang 14/10/1992 BT. ĐTN Phường Ea Tam
46 Nguyễn Xuân Nở 18/04/1974 CT. UBND Phường Tự An
47 Kiều Quang Vinh 06/11/1981 PCT. UBND Phường Tự An
48 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/01/1972 PCT. UBND Phường Tự An
49 Nguyễn Phan Vũ 24/11/1971 Bí thư ĐU, CT. HĐND Phường Tân Thành
50 Nguyễn Văn Kiên 21/09/1977 Phó Bí thư Đảng ủy Phường Tân Thành
51 Nguyễn Văn Hùng 03/10/1964 PCT. HĐND Phường Tân Thành
52 Hách Xuân Vinh 15/10/1965 Chủ tịch UBND Phường Tân Thành
53 Nguyễn Văn Bằng 21/11/1968 PCT. UBND Phường Tân Thành
54 Trần Thị Dinh 05/10/1971 PCT. UBND Phường Tân Thành
55 Trịnh Văn Chiến 30/07/1966 Chủ tịch UBMTTQVN Phường Tân Thành
56 Hà Quang viện 03/09/1959 CT. Hội Cựu Chiến binh Phường Tân Thành
57 Đam Sa Ngọc Oanh 11/10/1979 CT. Hội Nông dân Phường Tân Thành
58 Lê Thị Mỹ Hạnh 23/12/1982 CT. Hội Phụ nữ Phường Tân Thành
59 Nguyễn Thị Chiến Hòa 23/09/1992 BT. Đoàn Thanh niên Phường Tân Thành
60 Phạm Thị Hoàng Trang 26/10/1981 PBT - Chủ tịch HĐND Phường Thống Nhất
61 Trịnh Như Ngọc 29/06/1976 PBT - Chủ tịch UBND Phường Thống Nhất
62 Lê Minh Phúc 15/09/1979 PCT. UBND Phường Thống Nhất
63 Nguyễn Thị Ngọc Vân 20/12/1977 CT. MTTQ Phường Thống Nhất
64 Ngô Thị Đoan Trang 16/11/1976 Chủ tịch Hội Nông dân Phường Thống Nhất
65 Trần Đại Vũ 09/08/1990 Bí thư Đoàn TN Phường Thống Nhất
66 Hoàng Thị Minh Hiền 26/10/1987 Chỉ tịch Hội LHPN Phường Thống Nhất
67 Phạm Văn Long 15/05/1972 Bí thư Đảng ủy Phường Thành Công
68 Nguyễn Hải Hưng 07/10/1972 CT. UBND Phường Thành Công
69 Nguyễn Trung Chính 23/11/1979 PCT. UBND Phường Thành Công
70 Nguyễn Thị Thanh Tâm 06/10/1980 PCT. UBND Phường Thành Công
71 Huỳnh Ngọc Công 10/01/1977 CT HĐND Phường Thành Công
72 Nguyễn Thị Như Ngọc 12/02/1983 CT UBMT Phường Thành Công
73 Lê Thị Mai Hương 26/09/1976 PCT UBMT Phường Thành Công
74 Lê Thị Vân 05/04/1990 BT đoàn Phường Thành Công
75 Phan Văn Khải 13/09/1997 PBT đoàn Phường Thành Công
76 Nguyễn Thị Tặng 16/09/1982 CT PN Phường Thành Công
77 Hoàng Thị Thanh Thúy 09/10/1986 PCT PN Phường Thành Công
78 Hà Thị Bích Ngọc 30/07/1981 CT ND Phường Thành Công
79 Phan Lê Bảo Yến 06/06/1988 PCT ND Phường Thành Công
80 Nguyễn Thị Quế 26/09/1964 CT CCB Phường Thành Công
81 Đặng Sỹ Phú 09/02/1972 PCT CCB Phường Thành Công
82 Trần Quốc Á 15/10/1974 PCT. UBND Phường Khánh Xuân
83 Đỗ Thị Lụa 08/09/1977 PCT. UBND Phường Khánh Xuân
84 Huỳnh Anh Tú 17/05/1988 PCT. UBND Phường Tân Tiến
85 Nguyễn Thị Thanh Loan 08/10/1985 PCT. UBND Phường Tân Tiến
86 Nguyễn Đồng Đăng 22/11/1987 PCT. UBND Phường Tân An
87 Nguyễn Ngọc Nha 03/10/1970 PCT. UBND Phường Tân An
88 Phạm văn Thái 19/05/1978 CT. UBND Phường Tân Lợi
89 Võ Thanh Phương 01/01/1964 PCT. UBND Phường Tân Lợi
90 Nguyễn Văn Hoan 10/10/1965 PCT. UBND Phường Tân Hòa
91 Phan Hữu Trí 20/04/1969 CT. UBND Phường Thành Nhất
92 Thân Thị Thu Hằng 28/04/1981 PCT. UBND Phường Thành Nhất
93 Bùi Thanh Gấm 08/08/1979 PCT. UBND Phường Tân Lập
94 Nguyễn Ngọc Định 19/04/1976 PCT. UBND Phường Thắng Lợi
95 Nguyễn Anh Thanh 01/08/1987 PCT. UBND Phường Thắng Lợi
96 Nguyễn Ngọc Nha 03/10/1970 PCT UBND Phường Tân An
97 Nguyễn Đồng Đăng 22/11/1987 PCT UBND Phường Tân An
98 Nguyễn Văn Hoan 16/10/1964 PCT UBND Phường Tân Hòa
99 Phạm văn Thái 19/05/1978 Chủ tịch UBND Phường Tân Lợi
100 Võ Thanh Phương 01/01/1964 PCT UBND Phường Tân Lợi
101 Bùi Tá Danh 11/10/1968 PCT UBND Xã Ea Tu
102 H Triệu Kđoh 06/01/1974 PCT UBND Xã Ea Tu
103 H Luanh Êban 08/01/1981 PCT. UBND Xã Cư Êbur
104 Lê Thị Thanh Hương 02/06/1979 PCT. UBND Xã Cư Êbur
105 Nguyễn Hữu Toàn 10/10/1970 CT. UBND Xã Hoà Phú
106 Nguyễn Thanh Quang 20/11/1971 PCT. UBND Xã Hoà Phú
107 Nguyễn Công Thảo 30/9/’1972 Chủ tịch UBND Xã Hòa Thuận
108 Nguyễn Thị Hương 29/11/1986 PCT. UBND Xã Hòa Thuận
109 Trần Thị Xuân 06/05/1982 PCT. UBND UBND xã Ea Kao
110 Quang Văn Tuy 21/09/1969 CT. UBND UBND xã Hòa Thắng
111 Ngô Quang Tiến 29/10/1986 PCT. UBND UBND xã Hòa Thắng
112 Phạm Minh Tuấn 26/08/1984 PCT. UBND Xã Hòa Khánh
113 Nguyễn Hoàng Thành 07/04/1978 PCT. UBND Xã Hòa Khánh
114 Y Ni Wa Byă 05/05/1987 PCT. UBND UBND xã Hòa Xuân
115 Hà Thuận Oanh 09/10/1978 CC. TP-HT UBND Phường Ea Tam
116 Phan Thị Liên 20/10/1983 CC. VP-TK UBND Phường Ea Tam
117 Nguyễn Thị Minh 18/9/1984 CC. VP-TK UBND Phường Ea Tam
118 Võ Thị Hà 25/11/1970 CC. TP-HT UBND Phường Ea Tam
119 Lê Thị Hà 18/01/1985 CC. VH-XH UBND Phường Ea Tam
120 Thái Thị Kim Hồng 03/10/1985 CC. VH-XH UBND Phường Ea Tam
121 Đỗ Văn Tú 28/6/1976 CC. ĐC-XD UBND Phường Ea Tam
122 Nguyễn Thành Sơn 10/08/1989 CC. ĐC - XD UBND Phường Ea Tam
123 Nguyễn Đức Hoàng 15/01/1984 CC. TC-KT UBND Phường Ea Tam
124 Mai Thị Huyền Trang 28/12/1980 CB. CCHC UBND Phường Ea Tam
125 Dương Hiển Hùng 01/01/1968 CC. ĐC-XD UBND Phường Tự An
126 Phạm Thị Hương 29/7/1985 CC. VH-XH UBND Phường Tự An
127 Phan Thị Thuý Vy 11/03/1997 CB. CCHC UBND Phường Tự An
128 Nguyễn Thị Giang 09/11/1984 CC. VP-TK UBND Phường Tự An
129 Trần Thị Hồng Yến 28/5/1982 CC. TP-HT UBND Phường Tự An
130 Trần Thị Minh Thủy 03/02/1985 CC. TP-HT UBND Phường Tự An
131 Mai Phạm Tiền Tuyến 30/09/1985 Chỉ huy trưởng Quan sự UBND Phường Tân Thành
132 Lương Thị Thanh Nguyên 25/02/1984 CC. VP-TK UBND Phường Tân Thành
133 Trần Văn Trung 12/10/1972 CC. TP-HT UBND Phường Tân Thành
134 Trần Thị Vân 07/01/1988 CC. VH-XH UBND Phường Tân Thành
135 Lê Anh Phước 20/01/1985 CC. ĐC-XD UBND Phường Tân Thành
136 Nguyễn Xuân Quỳnh 03/06/1991 CC. TP-HT UBND Phường Tân Thành
137 Phan Thị Thanh Huyền 10/09/1982 CC. VH-XH UBND Phường Tân Thành
138 Nguyễn Trọng Phương Nam 19/02/2000 CC. VP-TK UBND Phường Tân Thành
139 Đinh Tiến Lâm 07/06/1983 CC. ĐC-XD UBND Phường Tân Thành
140 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 10/12/1981 CC. TC-KT UBND Phường Tân Thành
141 Nguyễn Thị Mỹ 30/08/1984 CC. TC-KT UBND Phường Tân Thành
142 Trần Thị Tuyết 22/6/1980 CC VP-TK UBND Phường Thống Nhất
143 Hoàng Thị Hải Yến 01/5/1988 CC. VP-TK UBND Phường Thống Nhất
144 Hồ Thị Thuý 20/12/1986 CC. VH-XH UBND Phường Thống Nhất
145 Đặng Thị Chành 30/11/1979 CC. TP- HT UBND Phường Thống Nhất
146 Nguyễn Thị Minh Uyên 19/02/1974 CC. Tư pháp - Hộ tịch UBND Phường Thống Nhất
147 Hồ Thị Thuý 20/12/1986 CC. VH-XH UBND Phường Thống Nhất
148 Hà Song Tùng 12/08/1985 CC. ĐC-XD UBND Phường Thống Nhất
149 Nguyễn Đình Toại 04/05/1984 CC. ĐC-XD UBND Phường Thống Nhất
150 Lục Văn Trọng 03/01/1985 CC. VH-XH UBND Phường Thống Nhất
151 Nguyễn Thị Thuý 14/1/1980 CC. TC-KT UBND Phường Thống Nhất
152 Nguyễn Thị Nguyệt 20/10/1983 CC. TP-HT UBND Phường Thành Công
153 Nguyễn Thị Hoàng Yến 12/11/1995 CB. CCHC UBND Phường Thành Công
154 Nguyễn Thị Thanh Phương 10/07/1988 CC. VH-XH UBND Phường Thành Công
155 Trần Thị Hồng Hạnh 20/3/1979 CC. VP-TK UBND Phường Thành Công
156 Phạm Thị Hằng 15/11/1982 CC. ĐC-XD UBND Phường Thành Công
157 Nguyễn Thị Lịnh 21/8/1970 CC. VPTK UBND Phường Thành Công
158 Võ Thùy Linh 05/3/1983 CC TPHT UBND Phường Thành Công
159 Phạm Thị Kim Anh 08/9/1983 CC VHTT UBND Phường Thành Công
160 Lê Thị Thùy 27/6/1986 CC TCKT UBND Phường Thành Công
161 Trần Thị Lệ 02/6/1987 CB Đảng ủy UBND Phường Thành Công
162 Nguyễn Thị Như Quý 06/11/1989 CB Đảng ủy UBND Phường Thành Công
163 Nguyễn Sinh Cung 28/10/1984 CB Tổ chức UBND Phường Thành Công
164 Phạm Thị Chuyên 02/10/1976 CC. TP-HT UBND Phường Khánh Xuân
165 La Mỹ Liên 08/2/1984 CC. VH-XH UBND Phường Khánh Xuân
166 Phạm Hải Hậu 26/11/1981 CC. TP-HT UBND Phường Khánh Xuân
167 Huỳnh Tuấn Nhẫn 14/09/1983 CC. ĐC-XD UBND Phường Khánh Xuân
168 Đoàn Nữ Hoàng Nga 25/11/1995 CC. VP-TK UBND Phường Khánh Xuân
169 Nguyễn Thị Hải 11/10/1982 CC. VH-XH UBND Phường Khánh Xuân
170 Trần Thị Thu 19/08/1993 CC. TP-HT UBND Phường Tân Tiến
171 Phan Thành Tiến 11/01/1983 CC. VP-TK UBND Phường Tân Tiến
172 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01/10/1976 CC. TP-HT UBND Phường Tân Tiến
173 Huỳnh Ngọc Hòa An 15/01/1990 CC. ĐC-XD UBND Phường Tân Tiến
174 Nguyễn Đoàn Tiểu Lan 11/10/1979 CC. VH-XH UBND Phường Tân Tiến
175 Võ Thị Ngọc Yến 22/7/1990 CC. VP-TK UBND Phường Tân Lợi
176 Lý Thị Thanh Hương 04/11/1983 CC. VH-XH UBND Phường Tân Lợi
177 Ngô Dương Thanh Trang 10/01/1990 CC. VH-XH UBND Phường Tân Lợi
178 Lý Thị Yên 01/04/1980 CC. TC-KT UBND Phường Tân Lợi
179 Nguyễn Thị Hương 15/11/1978 CC. TC-KT UBND Phường Tân Lợi
180 Đặng Quốc Cường 15/7/1982 CC. ĐC-XD UBND Phường Tân Lợi
181 Huỳnh Quốc Duy 03/01/1991 CC. TP-HT UBND Phường Tân Lợi
182 Nguyễn Thị Định 10/11/1979 CC. TP-HT UBND Phường Tân Lợi
183 Lê Thị Mỹ Chi 24/11/1992 CB. CCHC UBND Phường Tân Lợi
184 Nguyễn Văn Tâm 01/02/1979 CC. TP-HT UBND Phường Tân Hòa
185 Trần Quyết Chung 17/11/1985 CC. TP-HT UBND Phường Tân Hòa
186 Trương Minh Ngọc 30/9/1985 CC. VH-XH UBND Phường Tân Hòa
187 Hoàng Thị Bảo Khuyên 24/101978 CC VP-TK UBND Phường Tân Hòa
188 Trần Thị Kim Thuý 20/03/1983 CBVH - XH UBND Phường Tân Hòa
189 Diệp Xuân Hùng 20/8/1983 CC ĐC - XD UBND Phường Tân Hòa
190 Tô Thị Ngọc Phương 01/10/1989 CC ĐC - XD UBND Phường Tân Hòa
191 Huỳnh Thanh Trung 18/03/1991 CC ĐC - XD UBND Phường Tân Hòa
192 Bùi Thị Hải 24/07/1974 VT - CCHC UBND Phường Tân Hòa
193 Phạm Thị Thu Huyền 19/02/1983 CC. TP-HT UBND Phường Tân An
194 Dương Thanh Tâm 02/2/1990 CC. VP-TK UBND Phường Tân An
195 Cao Lương Mỹ Linh 05/11/1995 CC. TP-HT UBND Phường Tân An
196 Hoàng Khải Tiến 04/8/1982 CC. VH-XH UBND Phường Tân An
197 Phạm Thanh Sơn 08/08/1984 CC.ĐC-XD UBND Phường Tân An
198 Trần Thị Kim Thoa 16/01/1985 CB.CCHC UBND Phường Tân An
199 Cao Thị Thanh Thủy 05/03/1990 CC.VP-TK UBND Phường Tân An
200 Hồ Thị Lan 17/09/1994 CC.VH-XH UBND Phường Tân An
201 Huỳnh Niên Trà 15/12/1975 CC. TP-HT UBND Phường Thành Nhất
202 Nguyễn Thị Thu Phương H’ đơk 22/9/1989 CC. TP-HT UBND Phường Thành Nhất
203 Trần Thị Loan 04/11/1985 CC. VP-TK UBND Phường Thành Nhất
204 Trần Tuấn Anh 26/12/1986 CC. VH-XH UBND Phường Thành Nhất
205 Cao Thị Quý Hợi 22/12/1983 CC.VPTK UBND P Thành Nhất
206 Nguyễn Thị Hồng Thương 31/7/1988 CC.VHXH UBND P Thành Nhất
207 Trần Đăng Huy 05/6/1981 CC.ĐCXD UBND P Thành Nhất
208 Phạm Văn Long 07/2/1979 CC.ĐCXD UBND P Thành Nhất
209 Trần Thế Hiển 06/4/1986 CC. TP- HT UBND Phường Thắng Lợi
210 Trần Thị Tuyên 05/6/1990 CC. TP- HT UBND Phường Thắng Lợi
211 Phùng Thị Linh Giang 29/01/1978 CC. VH-XH UBND Phường Thắng Lợi
212 Trương Thị Hồng Nhung 23/10/1988 CC. VH-XH UBND Phường Thắng Lợi
213 Nguyễn Huy Hoàng 03/4/1967 CC. ĐC-XD UBND Phường Thắng Lợi
214 Thân Thị Mai 24/5/1985 CC. TP-HT UBND Phường Tân Lập
215 Nguyễn Văn Phương 08/7/1979 CC. TP-HT UBND Phường Tân Lập
216 Nguyễn Thị Thanh Nga 18/12/1980 CC. ĐC-XD UBND Phường Tân Lập
217 Mai Văn Cường 29/11/1983 CC. VH-XH UBND Phường Tân Lập
218 Cao Thị Hoa 09/10/1982 CC. VP-TK UBND Xã Cư Êbur
219 Quách Thị Thúy 04/6/1988 CC. VH-XH UBND Xã Cư Êbur
220 Lê Phước Phúc 01/3/1991 CC. VH-XH UBND Xã Cư Êbur
221 Trần Văn Cường 20/4/1977 CC. TP-HT UBND Xã Cư Êbur
222 Đinh Thị Hiền 17/9/1987 CC. TP-HT UBND Xã Cư Êbur
223 Nguyễn Xuân Duẩn 01/2/1972 CC. ĐC-XD UBND Xã Cư Êbur
224 Nguyễn Đăng Huy 29/9/1984 CC. VP-TK UBND Xã Hoà Phú
225 Nguyễn Ngọc Đông Quỳnh 16/12/1984 CC. VH-XH UBND Xã Hoà Phú
226 Đinh Thị Hằng 07/3/1983 CC. ĐC-XD UBND Xã Hoà Phú
227 Trần Bảo Quế 03/5/1978 CC. TP-HT UBND Xã Hoà Phú
228 Đinh Thị Hằng 03/07/1983 CC. ĐC-XD UBND xã Hòa Xuân
229 Vũ Tiến Thành 26/6/1975 CC. VP-TK UBND xã Hòa Xuân
230 Trần Thị Minh 20/4/1989 CC. VP-TK UBND xã Hòa Xuân
231 Hà Huy Thái 21/8/1987 CC. TP-HT UBND xã Hòa Xuân
232 Phan Thị Bích Thuận 19/5/1985 CC. VH-XH UBND xã Hòa Xuân
233 Phạm Thị Thanh Tú 26/12/1984 CB CCHC UBND xã Hòa Xuân
234 Huỳnh Thị Xuân 19/9/1983 CC VP-TK UBND Xã Hòa Thuận
235 Văn Thị Anh Đài 20/03/1987 CC. VP-TK UBND Xã Hòa Thuận
236 Nguyễn Thị Lan Anh 12/12/1988 CC. TP-HT UBND Xã Hòa Thuận
237 Trương Thị Huyền Thi 15/01/1982 CC. ĐC-XD UBND Xã Hòa Thuận
238 Văn Đức Lũy 05/5/1968 CC. VH-XH UBND Xã Hòa Thuận
239 Võ Minh Thắng 25/09/1997 CB CCHC UBND Xã Hòa Thuận
240 Nguyễn Bá Thu 06/05/1984 CC. VP-TK UBND xã Ea Kao
241 Nguyễn Văn Trung 20/09/1969 CC. VH-XH UBND xã Ea Kao
242 Lê Văn Vũ 16/06/1978 CC. TP-HT UBND xã Ea Kao
243 Đỗ Văn Trìu 02/09/1978 CC. TP-HT UBND xã Ea Kao
244 Hoàng Ngọc Hùng 16/05/1980 CC. ĐC-XD UBND xã Ea Kao
245 Trần Thu Hồng Ngọc 19/11/1994 CC Văn hóa - XH UBND xã Ea Kao
246 Nguyễn Thị Lan Mai Tuyết Thảo 02/12/1984 VT - LT - TQ - CCHC UBND xã Ea Kao
247 Vũ Hữu Duy 27/12/1994 CC Địa chính - XD UBND xã Ea Kao
248 Nguyễn Nữ MiSa 15/10/1981 CC Nông nghiệp UBND xã Ea Kao
249 Nguyễn Thị Vui 04/03/1984 CC. VH-XH Xã Hòa Khánh
250 Trần Thị Tuyết Mai 24/06/1984 CC. VP-TK Xã Hòa Khánh
251 Ngô Thị Hạnh 28/08/1988 CC. VP-TK Xã Hòa Khánh
252 Mai Thị Cúc 22/08/1982 CC. VH-XH Xã Hòa Khánh
253 Hồ Thiên Bắc 24/05/1969 CC địa chính Xã Hòa Khánh
254 Vương Thanh Hoa 29/01/1990 CC. TP-HT Xã Hòa Khánh
255 Ngô Văn Túy 25/09/1976 CC. TP-HT Xã Hòa Khánh
256 Đỗ Xuân Hiếu 29/01/1975 CT. UBND UBND xã Hòa Thắng
257 Ngô Quang Tiến 29/10/1986 PCT. UBND UBND xã Hòa Thắng
258 Ninh Thị Bình 01/05/1989 CC. TP-HT UBND xã Hòa Thắng
259 Lương Xuân Hùng 16/5/1983 CC. TP-HT UBND xã Hòa Thắng
260 Trương Thị Vân 29/08/1988 CC. VH-XH UBND xã Hòa Thắng
261 Lê Thanh Long 25/5/1972 CC. VH-XH UBND xã Hòa Thắng
262 Nguyễn Thị Thanh Hiền 06/09/1987 CC. TC-KT UBND xã Hòa Thắng
263 Trần Minh Châu 24/4/1984 CC. ĐC-XD UBND xã Hòa Thắng
264 Cù Mạnh Hà 20/7/1987 CC. VP-TK UBND xã Hòa Thắng
265 Hoàng Thị Vân 25/5/1990 CB. CCHC UBND xã Hòa Thắng
266 Nguyễn Xuân Bảy 05/06/1970 CC. TP-HT UBND Xã Ea Tu
267 Y Kim Byă 27/9/1974 CC. TP-HT UBND Xã Ea Tu
268 Huỳnh Thanh Hùng 10/07/1977 CC. ĐC-XD UBND Xã Ea Tu
269 Nguyễn Thị Sen 02/10/1990 CC. VH-XH UBND Xã Ea Tu
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng