Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

<<< Danh sách tổngTIẾN ĐỘ THAM GIA CUỘC THI CỦA Thị xã Buôn Hồ

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác
I. DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA (181)
1 Đặng Gia Duẩn 08/01/1980 Chủ tịch UBND UBND thị xã Buôn Hồ
2 Y Čing Mlô 13/08/1981 Phó Chủ tịch UBND UBND thị xã Buôn Hồ
3 Chu Thị Thùy Anh 08/04/1983 Chánh VP HĐND-UBND Văn phòng HĐND - UBND thị xã
4 Trần Quang Vũ 17/08/1979 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Văn phòng HĐND - UBND thị xã
5 Ngô Việt Nghĩa 20/06/1971 Trưởng phòng Phòng Nội vụ thị xã
6 H Ven Niê 01/03/1982 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thị xã
7 Võ Văn Sự 05/05/1967 Trưởng phòng Phòng Kinh tế thị xã
8 Trần Vinh Quang 16/09/1978 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thị xã
9 Nguyễn Thị Thu Trang 11/08/1982 Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Y tế thị xã
10 KBuôr H Quýt 17/01/1979 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
11 Lê Anh 08/07/1968 Trưởng phòng PhòngLĐ-TB&XH thị xã
12 Hứa Quang Hồng 27/02/1968 Phó trưởng phòng PhòngLĐ-TB&XH thị xã
13 Nguyễn Hữu Thuận 16/04/1971 Trưởng phòng PhòngTC-KH thị xã
14 Phạm Nam 12/12/1966 Phó trưởng phòng PhòngTC-KH thị xã
15 Nguyễn Thanh Long 20/06/1984 Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tư pháp thị xã
16 Nguyễn Đình Quang 19/10/1967 Chánh Thanh tra Thanh tra thị xã
17 Võ Lê Mạnh Hùng 25/02/1973 Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã
18 Nguyễn Hữu Đông 06/03/1983 Phó Trưởng phòng Phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã
19 Nguyễn Văn Khang 24/11/1978 Phó Trưởng Trưởng phòng phụ trách PhòngVănhóa&Thôngtin thị xã
20 Lê Tuấn Anh 22/09/1977 Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị thị xã
21 Nguyễn Văn Thạnh 20/01/1965 Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị thị xã
22 Vũ Đức Nam 22/08/1978 Phó Giám đốc phụ trách TrungtâmTTVHTT thị xã
23 Nguyễn Văn Tuyên 09/05/1971 Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã
24 Tống Văn Quang 20/01/1972 Chính trị viên Ban CHQS thị xã
25 Nguyễn Thanh Vỹ 07/09/1985 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã
26 Nguyễn Danh Bằng 15/02/1979 Trưởng Công an Công an thị xã
27 Lê Đình Đô 25/05/1986 Phó Trưởng Công an Công an thị xã
28 Bùi Thị Diễm Hồng 10/12/1971 Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thị xã
29 Nguyễn Thị Thùy Trang 06/09/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thị xã
30 Nguyễn Lâm Huỳnh 12/07/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thị xã
31 Tô Văn Tùng 22/05/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thị xã
32 Đặng Việt Thông 20/03/1982 Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thị xã
33 Vũ Thị Hồng 01/09/1994 Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã
34 Y KaNin Du 13/07/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thị xã
35 Nguyễn Thị Dung 10/05/1987 Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã
36 Hoàng Văn Tuấn 15/04/1983 Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã
37 Nguyễn Ngọc Tú 06/08/1982 Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã
38 Nguyễn Thị Huyền 20/04/1995 Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã
39 Lê Trần Hiệp Thương 16/10/1997 Chuyên viên Phòng Kinh tế thị xã
40 Trần Ngọc Hạnh Tiên 03/06/1978 Chuyên viên Phòng Kinh tế thị xã
41 Trần Văn Ẩn 12/07/1986 Chuyên viên PhòngLĐ-TB&XH thị xã
42 La Thành Tâm 04/11/1992 Chuyên viên PhòngLĐ-TB&XH thị xã
43 Trần Đình Dũng 09/01/1978 Chuyên viên Phòng GD&ĐT thị xã
44 Phạm Thị Hồng Minh 23/06/1984 Chuyên viên Phòng GD&ĐT thị xã
45 Nguyễn Hoà Phương 26/05/1981 Chuyên viên Phòng GD&ĐT thị xã
46 Huỳnh Sơn Long 03/04/1982 Chuyên viên Phòng GD&ĐT thị xã
47 Văn Thị Kim Cúc 20/06/1982 Cán sự Phòng Y tế thị xã
48 Nguyễn Thị Phương Thúy 20/10/1982 Chuyên viên Phòng TC-KH thị xã
49 Vương Thị Thu Thuỷ 23/08/1983 Chuyên viên Phòng TC-KH thị xã
50 Phạm Phú Cường 26/12/1991 Chuyên viên Phòng TC-KH thị xã
51 Bùi Hải Thường 12/04/1982 Chuyên viên Phòng Tư pháp thị xã
52 Nguyễn Bá Tích 10/11/1994 Thanh tra viên Thanh tra thị xã
53 Đặng Thị Tuyết Nga 04/05/1985 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã
54 Trần Hoài Tân 26/09/1991 Chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã
55 Huỳnh Thị Duyên 30/09/1988 Chuyên viên PhòngVănhóa&Thôngtin thị xã
56 Cung Đình Nguyên 08/03/1986 Chuyên viên PhòngVănhóa&Thôngtin thị xã
57 Phạm Thị Thúy 19/11/1986 Chuyên viên PhòngVănhóa&Thôngtin thị xã
58 Phạm Công Hiến 01/04/1982 Chuyên viên PhòngVănhóa&Thôngtin thị xã
59 Lê Minh Toàn 10/10/1976 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thị xã
60 Nguyễn Ngọc Long 21/10/1979 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thị xã
61 Phan Văn Phúc 20/02/1985 Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã
62 Phạm Bá Minh 24/02/1988 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thị xã
63 Hoàng Trường Nam 27/11/1996 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thị xã
64 Vũ Minh Hải 02/09/1982 Nhân viên Văn thư Ban CHQS thị xã
65 Nguyễn Tiến Trung 31/08/1982 Trợ lý Tác huấn Ban CHQS thị xã
66 Hoàng Ngọc Hạnh 06/08/1978 Trợ lý Dân quân Ban CHQS thị xã
67 Trần Văn Sỹ 02/02/1978 Trợ lý Dân quân Ban CHQS thị xã
68 Y Linh Kriêng 22/03/1987 Trợ lý Quân báo Ban CHQS thị xã
69 Hoàng Tiến Dũng 12/06/1982 Nhân viên Quân lực Ban CHQS thị xã
70 Nguyễn Hồng Quang 20/03/1982 Nhân viên Tài chính Ban CHQS thị xã
71 Uông Ngọc Bảo 05/01/1983 Nhân viên Văn thư Ban CHQS thị xã
72 Trần Đình Thanh 12/04/1972 Trợ lý Chính trị Ban CHQS thị xã
73 Lê Vũ Thọ 28/05/1992 Trợ lý Chính trị Ban CHQS thị xã
74 Dương Minh Toản 20/06/1975 Chủ nhiệm Hậu cần Ban CHQS thị xã
75 Phạm Tuấn Chung 08/3/1983 Nhân viên Quân y Ban CHQS thị xã
76 Vũ Tiến Sĩ 19/11/1984 Trợ lý Quân khí Ban CHQS thị xã
77 Bùi Đức Bắc 09/02/1986 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường Thống Nhất
78 Nguyễn Ngọc Tuấn 08/07/1973 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường Thống Nhất
79 Phạm Tấn Thỏa 25/02/1985 Chủ tịch UBND UBND Phường An Bình
80 Phạm Thị Thái 09/09/1977 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường An Bình
81 H’ Thúy Mlô 07/10/1986 Bí thư Đảng ủy Đảng ủy phường An Lạc
82 Lê Đình Thắng 05/10/1982 Chủ tịch UBND UBND Phường AnLạc
83 Nguyễn Viết Bệ 02/04/1969 Phó chủ tịch UBND UBND Phường AnLạc
84 Mai Bá Vinh 15/04/1987 Phó Chủ tịch HĐND UBND Phường AnLạc
85 Nguyễn Mạnh Hùng 02/06/1979 Chủ tịch UBND UBND Phường Đoàn Kết
86 Nguyễn Minh Tuấn 16/03/1980 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường Đoàn Kết
87 Nguyễn Bá Trung 30/05/1970 Chủ tịch UBND UBND Phường Đạt Hiếu
88 Nguyễn Trung Kiên 24/12/1983 Phó chủ tịch UBND UBND Phường Đạt Hiếu
89 Nguyễn Thị Trúc 28/05/1975 Bí thư Đảng ủy Phường Đạt Hiếu
90 Y Chép Mlô 02/10/1964 Phó Bí thư Đảng ủy Phường Đạt Hiếu
91 Đinh Công Lâm 04/09/1985 Phó chủ tịch UBND UBND Xã Cư Bao
92 Võ Đức Thanh 07/05/1974 Phó chủ tịch UBND UBND Xã Cư Bao
93 Trần Duy Tự 16/09/1972 Chủ tịch UBND UBND Phường Thiện An
94 Trần Văn Điệp 10/10/1977 Phó chủ tịch UBND UBND Phường Thiện An
95 Hồ Thị Duyên 16/10/1987 Phó chủ tịch UBND UBND Phường Thiện An
96 Đinh Văn Cù 02/01/1968 Phó chủ tịch UBND UBND Xã Bình Thuận
97 Phan Thị Mỹ Duyên 07/03/1985 Phó chủ tịch UBND UBND Xã Bình Thuận
98 Nguyễn Quốc Cường 31/10/1984 Chủ tịch UBND UBND Xã Ea Siên
99 Nông Văn Dũng 22/11/1984 Phó chủ tịch UBND UBND Xã Ea Siên
100 Y Manh Mlô 26/03/1985 Phó Chủ tịch UBND UBND Xã Êa Drông
101 Trần Châu 10/12/1985 Phó chủ tịch UBND UBND Xã E aBlang
102 Đoàn Văn Dũng 30/05/1972 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND UBND Phường Bình Tân
103 Nguyễn Bảo Quân 30/11/1979 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường Bình Tân
104 Lê Quốc Tỉnh 19/10/1986 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường Bình Tân
105 Bùi Vũ Chương 24/11/1982 Công chức Tư pháp-Hộ tịch UBND Phường Thống Nhất
106 Phan Thị Bình 11/08/1990 Công chức Tư pháp-Hộ tịch UBND Phường Thống Nhất
107 H Phương Ktla 28/08/1993 Cán bộ CCHC UBND Phường Thống Nhất
108 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12/05/1989 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND Phường Thống Nhất
109 H Jui Ktla 15/07/1985 Công chức Văn hóa-Xã hội UBND Phường Thống Nhất
110 Trần Xuân Hoàng 04/09/1973 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND Phường Thống Nhất
111 Trần Thị Khánh Ly 05/12/1990 Cán bộ Tổ chức Đảng ủy Phường Thống Nhất
112 Phạm Quốc Cường 20/04/1989 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND Phường An Bình
113 Nguyễn Thị Hải Hà 23/06/1987 Công chức Văn hóa-Xã hội UBND Phường An Bình
114 Hoàng Văn Huy 31/03/1985 Công chức Địa chính-Xây dựng UBND Phường An Bình
115 Phạm Thị Nghĩa 27/03/1986 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND Phường An Bình
116 Trần Thị Phương Lan 30/11/1980 Công chức Tài chính-Kế toán UBND Phường An Bình
117 Đỗ Thị Như Luy 01/01/1987 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND Phường Đoàn Kết
118 Phan Thị Hằng 18/12/1987 Công chức Địa chính-Xây dựng UBND Phường Đoàn Kết
119 Phạm Thị Đức 20/06/1986 Công chức Văn hóa-Xã hội UBND Phường Đoàn Kết
120 Mai Thị Hồng Na 23/07/1990 Công chức Địa chính-Xây dựng UBND Phường Đoàn Kết
121 Huỳnh Thị Thuận 12/10/1985 Công chức Tư pháp – Hộ tịch Phường Đoàn Kết
122 Nguyễn Thị Hiếu 01/02/1981 Công chức Tư pháp – hộ tịch UBND Phường Đạt Hiếu
123 Nguyễn Thị Hồng Sen 16/07/1983 Công chức Văn phòng – Thống kê UBND Phường Đạt Hiếu
124 Đào Thị Diễm 20/12/1987 Công chức Văn phòng – Thống kê UBND Phường Đạt Hiếu
125 Huỳnh Thị Tịnh 13/09/1987 Công chức Văn hóa-Xã hội UBND Phường Đạt Hiếu
126 Nguyễn Mạnh Vỹ 27/04/1989 Công chức Địa chính-Xây dựng UBND Phường Đạt Hiếu
127 Nguyễn Thái Thắng 20/05/1987 Công chức Địa chính-Xây dựng UBND Phường Đạt Hiếu
128 Hoàng Hữu Dương 10/08/1975 Công chức Tài chính-Kế toán UBND Phường Đạt Hiếu
129 Nguyễn Đình Viễn 27/02/1971 Công chức Tài chính-Kế toán UBND Phường Đạt Hiếu
130 Sằn Tiến Trung 05/07/1988 Bí thư Đoàn TNCSHCM Phường Đạt Hiếu
131 Đặng Thị Hồng 25/05/1983 Công chức Văn phòng – Thống kê UBND Phường An Lạc
132 Nguyễn Thị Hạnh 05/07/1986 Phó Chủ tịch UBND phụ trách Tư pháp – Hộ tịch UBND Phường An Lạc
133 Biền Văn Sỹ 19/09/1983 Công chức Địa chính – xây dựng UBND Phường An Lạc
134 Hoàng Văn Hồng 21/01/1975 Công chức Địa chính – xây dựng UBND Phường An Lạc
135 Y Lem Niê 02/02/1984 Chỉ huy trưởng BCHQS Phường An Lạc
136 Nguyễn Văn Hoàng 08/08/1977 Công chức Văn Hóa – Xã hội UBND Phường An Lạc
137 Lại Thị Hiền 12/02/1986 Cán bộ Cải cách hành chính UBND Phường An Lạc
138 Lê Thị Vân 12/04/1987 Công chức Tài chính – Kế toán UBND Phường An Lạc
139 Trương Quốc Việt 09/07/1978 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND Xã Cư Bao
140 Ngô Cự Hoàng Quý 05/06/1983 Công chức Địa chính – xây dựng UBND Xã Cư Bao
141 Y Tuệ Arul 15/03/1992 Công chức Địa chính – xây dựng UBND Xã Cư Bao
142 Đậu Công Điền 01/08/1963 Công chức Văn Hóa – Xã hội UBND Xã Cư Bao
143 La Bảo Cường 14/08/1980 Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND Xã Cư Bao
144 Lê Thị Quỳnh 08/02/1991 Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND Xã Cư Bao
145 Hoàng Hoài Hùng Minh 09/02/1982 Công chức Tài chính-Kế toán UBND Xã Cư Bao
146 Hà Đức Lâm 31/10/1990 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND Xã Cư Bao
147 Nguyễn Thanh Hà 13/04/1984 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Phường Thiện An
148 Nguyễn Thị Bích Lan 17/10/1989 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Phường Thiện An
149 Nguyễn Hoài Anh 02/07/1978 Công chức Địa chính – Xây dựng UBND Phường Thiện An
150 Vũ Thị Thìn 05/10/1982 Công chức Văn hóa – Xã hội UBND Phường Thiện An
151 Phùng Văn Hoan 22/10/1989 Công chức Văn phòng-Thống kê UBND Xã Bình Thuận
152 Phạm Thị Thanh Thùy 20/08/1992 Công chức Văn hóa-Xã hội UBND Xã Bình Thuận
153 Trần Thị Minh Thảo 12/01/1995 Công chức Tư pháp-Hộ tịch UBND Xã Bình Thuận
154 Đinh Tiến Nghĩa 12/09/1987 Công chức Tư pháp-Hộ tịch UBND Xã Bình Thuận
155 Hồ Thị Chung 04/10/1984 Công chức Địa chính- Xây dựng UBND Xã Bình Thuận
156 Châu Thị Ánh 10/04/1985 Cán bộ VTLT, TQ - CCHC UBND Xã Bình Thuận
157 Nông Văn Thợ 24/10/1984 Công chức Địa chính – Xây dựng UBND Xã Ea Siên
158 Hoàng Thị Phương 16/05/1987 Công chức Văn Hóa – Xã hội UBND Xã Ea Siên
159 Tô Văn Cao 01/03/1978 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Siên
160 Chu Thị Ly 30/08/1987 Công chức Văn phòng - Thống kê UBND Xã Ea Siên
161 H Nơm Ktla 12/10/1984 Công chức VH-XH UBND Xã Ea Siên
162 Đặng Xuân Lộc 20/10/1985 Công chức Địa chính – Nông nghiệp UBND Xã Ea Siên
163 Đỗ Thị Bích Ngọc 14/05/1988 Văn thư-Thủ quỹ UBND Xã Ea Siên
164 Trương Thị Dung 16/02/1993 Công chức Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea Siên
165 Y Binh Niê 01/06/1979 Công chức VP - TK UBND Xã Ea Drông
166 Nguyễn Thị Hoa 10/03/1989 Công chức TP - HT UBND Xã Ea Drông
167 Phan Phương Huyền 10/01/1986 Công chức TP - HT UBND Xã Ea Drông
168 Y Hung Niê 12/07/1978 Văn Hóa – Xã hội UBND XãÊaDrông
169 Trần Hữu Dương 15/10/1983 Công chức Địa chính - Xây dựng UBND XãÊaDrông
170 Y Thạch Bkrông 03/11/1985 Công chức Văn Hóa - Xã hội UBND Xã Ea Drông
171 H Rĕ Niê 01/03/1995 Công chức Địa chính - Xây dựng UBND Xã Ea Drông
172 Lê Trung Kiên 20/07/1978 Công chức Tài chính - Kế toán UBND Xã Ea Drông
173 H Ban Knul 19/02/1985 Cán bộ VT – Lưu trữ - CCHC UBND Xã Ea Drông
174 Trịnh Văn Toản 28/04/1984 Công chức Địa chính – Xây dựng UBND Xã Ea Blang
175 Y Niễn Niê 16/02/1976 Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Xã Ea Blang
176 H’ Bluôn Niê 20/10/1985 Cán bộ CCHC UBND Xã Ea Blang
177 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 14/02/1984 Văn phòng - Thống kê UBND Phường Bình Tân
178 Hoàng Thị Hồng Hà 25/01/1987 Công chức Văn phòng – Thống kê UBND Phường Bình Tân
179 Nguyễn Quang Tuyến 27/10/1985 Công chức Địa chính – Xây dựng UBND Phường Bình Tân
180 Nguyễn Thị Hương 20/08/1987 Công chức Văn Hóa – Xã hội UBND Phường Bình Tân
181 Hoàng Nữ Quỳnh Trâm 04/11/1987 Cán bộ CCHC UBND Phường Bình Tân
II. DANH SÁCH CHƯA THAM GIA (0)

<<< Danh sách tổng